Pitna in odpadna voda

Strokovni prispevki

Datoteke
PDF icon JAMNIK Brigita (2024): Kakšno vodo pijemo v ČS Posavje? Naša skupnost, glasilo ČS Posavje. [pdf | 14,8 MB]
PDF icon SVETINA J. s sod. (2024): Contaminant Trends in Urban Groundwater: Case Study from Ljubljana. Water. [pdf | 7,4 MB]
PDF icon JAMNIK Brigita (2024): Voda za mir. Delo, Gostujoče pero (22. 3. 2024). [pdf | 213,8 KB]
PDF icon ŽAGAR K. s sod. (2024): Sources of Ljubljana water supply. Isotope perspective. J. of Hydrology. [pdf | 7 MB]
PDF icon VRBANČIČ M. in sod. (2023): Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode danes in v luči pričakovanih izzivov. [pdf | 789 KB]
PDF icon VRBANČIČ M., PRAZNIK M. (2023): Funkcijsko črpališče odpadne vode. 12. konferenca komunalnega gospodarstva. [pdf | 289,1 KB]
PDF icon VRBANČIČ M., MISLEJ V. (2022): Komunalna odpadna voda in blato v krožnem gospodarstvu. 11. konferenca komunalnega gospodarstva [pdf | 6,3 MB]
PDF icon JAMNIK B. (2023): Oskrba s pitno vodo v času avgustovskih poplav. Črnuški glas. [pdf | 336,1 KB]
PDF icon JAMNIK B. (2023): Ob 120. letnici novomeškega vodovoda. Zbornik ob 120. letnici. Komunala Novo mesto. [pdf | 893,9 KB]
PDF icon JAMNIK Brigita (2023): Bodimo sprememba, ki jo želimo videti v svetu. Delo, Gostujoče pero (22. 3. 2023). [pdf | 355,7 KB]
PDF icon MISLEJ V., NOVOSEL B. (2022): Specification and Classification of Pelletised Dried Sewage Sludge. Sustainability. [pdf | 6,3 MB]
PDF icon RADINJA M. s sod. (2022): Obvladovanje padav. odpad. voda s prilagajanjem urbanih območij na ekstremne padavine.Vodni dnevi 22. [pdf | 477,3 KB]
PDF icon RADINJA M., ATANASOVA N., BANOVEC P., JAMNIK B. (2022): Mestne poplave. Delo. Sobotna priloga (22. 10. 22). [pdf | 3 MB]
PDF icon JAMNIK Brigita (2022): Pri preskrbi s pitno vodo ne sme biti vojnih dobičkarjev. Delo, Sobotna priloga (2. 8. 2022). [pdf | 2,5 MB]
PDF icon NAGODE K. s sod. (2022): Multi-Isotope Characterization of Water in the Water Supply System of the City of Ljubljana, SI. Water. [pdf | 2,2 MB]
PDF icon JAMNIK Brigita (2022): V Ljubljani pijemo naravno pitno vodo. Črnuški glas. [pdf | 1,5 MB]
PDF icon JAMNIK Brigita (2022): Podzemna voda kot vir pitne vode. Delo, Sobotna priloga (19. 3. 2022). [pdf | 3,4 MB]
PDF icon AUERSPERGER, KOROŠA, MALI, JAMNIK (2022): Passive Sampling with Active Carbon Fibres in the Determination of Organic Pollutants [pdf | 1,5 MB]
PDF icon MISLEJ Vesna s sod. (2022): Basic Morphological Thermal and Physicochemical Properties of Sewage Sludge for its Sustainable ... [pdf | 3,4 MB]
PDF icon MISLEJ Vesna s sod. (2022): Sewage Sludge Management at the Central Wastewater Treatment Plant Ljubljana [pdf | 746,7 KB]
PDF icon MISLEJ Vesna, BABIČ Rok, NASTRAN Saša (2021): Sewage Sludge - A Sustainable Material for the Production of Solid Recovered Fuel [pdf | 1,5 MB]
PDF icon VRBANČIČ Mojca, VRIŠEK Simona (2021): Male komunalne čistilne naprave še vedno predstavljajo številne izzive. Vodni dnevi 2021 [pdf | 2,4 MB]
PDF icon NAGODE K. s sod. (2021): Daily Fluctuations in the Isotope and Elemental Composition of Tap Water in Ljubljana, Slovenia. Water. [pdf | 3,6 MB]
PDF icon JAMNIK Brigita (2021): Vlada namerava brez razprave v temeljih spremeniti zakon o vodah. Delo, Pisma bralcev (20.3.2021). [pdf | 2,3 MB]
PDF icon JAMNIK Brigita (2021): Podzemna voda ima prednost. Delo, Gostujoče pero (12. 3. 2021). [pdf | 911,6 KB]
PDF icon NAGODE K. s sod. (2020): Pregled preteklih izotopskih raziskav na območju Ljubljane. Geologija. [pdf | 4,4 MB]
PDF icon JAMNIK Brigita (2020): Zavarujmo okolje pred lastnimi nespametnostmi. Delo, Gostujoče pero (11. 11. 2020). [pdf | 442,8 KB]
PDF icon JAMNIK Brigita (2020): Zakaj vodo občasno kloriramo. Črnuški glas. Glasilo ČS Črnuče, št. 5. [pdf | 41,2 KB]
PDF icon JAMNIK Brigita (2020): 130 let javnega vodovoda v Ljubljani. Glasilo Ljubljana, št. 5 [pdf | 439 KB]
PDF icon JAMNIK Brigita (2020): Čistilni robčki naši vsakdanji. Delo, Gostujoče pero (4. 6. 2020). [pdf | 932 KB]
PDF icon JAMNIK Brigita (2020): Ključ do zdravega jutri. Delo, Gostujoče pero (22. 4. 2020). [pdf | 1,7 MB]
PDF icon JANŽA, PRESTOR, PESTOTNIK, JAMNIK (2020): Nitrogen Mass Balance and Pressure Impact Model Applied to an Urban Aquifer. Water. [pdf | 15,6 MB]
PDF icon JAMNIK Brigita (2019): Kašno vodo pijemo v ČS Črnuče. Črnuški glas. Glasilo ČS Črnuče, št. 1. [pdf | 1,5 MB]
PDF icon TOMEC,SKITEK,JAMNIK (2019): Upravljanje vodohranov - priložnost za izboljšanje varnosti oskrbe s pitno vodo. 9. konferenca ZKG. [pdf | 6,7 MB]
PDF icon JAMNIK Brigita (2019): Črpališča pitne vode in pesticidi. Večer (3. 7. 2019). [pdf | 300,3 KB]
PDF icon JAMNIK Brigita (2019): Črpališča pitne vode ob koruznih poljih. Sobotna priloga. Delo (29. 6. 2019) [pdf | 383,5 KB]
PDF icon JAMNIK Brigita (2019): 22. marec, svetovni dan voda. Nikogar ne bomo pustili ob strani. Gostujoče pero. Delo. [pdf | 1,2 MB]
PDF icon MISLEJ Vesna (2018): Zakonodajne ovire in priložnosti energetske in snovne izrabe blata KČN. Vodni dnevi 2018. [pdf | 10,3 MB]
PDF icon JAMNIK Brigita & PRESTOR Joerg (2018): AMIIGA in lokalni načrt upravljanja vira pitne vode. 8. Konferenca komun. gospodarstva. [pdf | 5,2 MB]
PDF icon JAMNIK Brigita (2018): Od kod priteče moja pitna voda? Glasilo Ljubljana, št. 5. [pdf | 578 KB]
PDF icon JAMNIK Brigita (intervjuvanec) (2018): Čista voda je naše veliko bogastvo. Naš časopis. [pdf | 621,2 KB]
PDF icon JAMNIK Brigita, PENGAL Polona (2018): Narava za vodo. Delo. [pdf | 753,6 KB]
PDF icon JAMNIK Brigita, PRESTOR Joerg (2017): Bi se odpovedali najljubšemu šamponu? Delo [pdf | 2,6 MB]
PDF icon JANŽA M., JAMNIK B., PRESTOR J., MALI N. (2017): Podzemna voda - glavni (skoraj edini) vir pitne vode v Sloveniji. Geografija v šoli. Letnik 25, št. 3. [pdf | 6 MB]
PDF icon PRESTOR Joerg, JAMNIK Brigita, PESTOTNIK Simona, MEGLIČ Petra, CERAR Sonja, JANŽA Mitja, AUERSPERGER Pimož, BRAČIČ ŽELEZNIK Branka (2017): Upravljanje onesnaženj podzemne vode na ravni funkcionalnega mestnega območja. Vodni dnevi 2017. [pdf | 5 MB]
PDF icon JAMNIK B. (2017): Komunikacija z uporabniki pitne vode in digitalne uporabniške izkušnje. 7.konferenca komunalnega gospodarstva. [pdf | 7,3 MB]
PDF icon ŠTAJDOHAR Maja, BRILLY Mitja, ŠRAJ Mojca (2017): Vpliv sonaravnih ukrepov na hidrogram odtoka z urbaniziranega prispevka območja. Acta hydrotechnica 29/51. Ljubljana. [pdf | 2,1 MB]
PDF icon JAMNIK Brigita (2017): 22. april, dan Zemlje: z vodo ravnajmo odgovorno. Dnevnik [pdf | 285,2 KB]
PDF icon VRBANČIČ Mojca (2017): Plastika za dober tek. Dnevnik. [pdf | 321,1 KB]
PDF icon JAMNIK Brigita (2017): Voda kroži, tudi odpadna se vrne. Delo. [pdf | 233,1 KB]
PDF icon MISLEJ V. at al (2016): Characterization of biochar produced from sewage sludge for the purpose of material recovery. ASSM2016. Krakow, Poljska. [pdf | 544,4 KB]
PDF icon MISLEJ V. at al (2016): Development of kinetic model for mono-combustion of sewage sludge. ASSM2016. Krakow. Poljska. [pdf | 407,7 KB]
PDF icon MISLEJ V., AUERSPERGER P., NOVOSEL B. (2016): Kvalitativno določanje nekaterih hlapnih in srednje hlapnih organskih spojin s pasivnim vzorčevalnikom in GC-MS analizo pri termokemijski konverziji odvečnega blata KČN. Sl. kemijski dnevi. Portorož. [pdf | 490,1 KB]
PDF icon MISLEJ V. at al (2016): Pyrolisis-the initial stage of an integrated approach to optimal material recovery of sewage sludge. HSM2016. Malmo. Švedska. [pdf | 619,4 KB]
PDF icon MISLEJ V., HAINTZ J. (2016): Optical detection system for polymer dosing optimization for a sludge thickening process – a case study on a full-scale. HSM2016. Malmo. Švedska. [pdf | 1 MB]
PDF icon MISLEJ V., GRILC V. (2016): Ravnanje z odvečnim blatom biol. ČN v kontekstu krožnega gospodarstva. Gospodarno z viri za sonaravni razvoj. Moravske Toplice. [pdf | 270,4 KB]
PDF icon BRANCELJ A., ŽIBRAT U., JAMNIK B. (2016): Shallow aquifer vs deep aquifer fauna. J. of Limnology. [pdf | 1,1 MB]
PDF icon GASPARI Andrej et al. (2015): VODA/WATER - Vodnik po razstavi/Exhibition Guide. MGML. [pdf | 27,7 MB]
PDF icon JAMNIK B., JANŽA M., SMREKAR A. et al (2014): Skrb za pitno vodo. Geografija Slovenije 31. Založba ZRC. [pdf | 27,5 MB]
PDF icon VREČKO D., ZUPANČIČ U., BABIČ R. (2014): Improving aeration control at the Ljubljana WWTP. Water Science and Technology, 69.7. [pdf | 582,8 KB]
PDF icon JAMNIK Brigita (2014): Pitna voda v Ljubljani. Ljubljana Exclusive 04. Poletje 2014. [pdf | 2,9 MB]
PDF icon JAMNIK Brigita (2014): Voda in energija. Ljubljana št. 3. [pdf | 455 KB]
PDF icon JAMNIK Brigita, HORVAT Blaž (2014): Odvajanje padavinske odpadne vode je izkaz urejenosti mesta. Ljubljana št. 2. [pdf | 364,2 KB]
PDF icon JAMNIK Brigita (2013): V vodarni Kleče tudi o prihodnjih načrtih. Ljubljana št. 9. [pdf | 391,9 KB]
PDF icon JAMNIK Brigita (2013): Oskrba s pitno vodo v Ljubljani. Geografija v šoli. XXII. [pdf | 3,3 MB]
PDF icon VRBANČIČ Mojca at al (2013): Izvajanje ocene obratovanja za MKČN. 3. problemska konf. Zbornice komunalnega gospodarstva. [pdf | 7,1 MB]
PDF icon JAMNIK Brigita (2013): Varnost oskrbe s pitno vodo. 3. problemska konf. Zbornice komunalnega gospodarstva. [pdf | 6,7 MB]
PDF icon JAMNIK Brigita (2013): Cevko se predstavi. Ljubljana št. 4. [pdf | 888 KB]
PDF icon JAMNIK Brigita (2013): Zakaj koncesionarji niso dovolj dobri gospodarji (Intervju z direktorjem K. Mlakarjem). Ljubljana št. 3. [pdf | 455,7 KB]
PDF icon JAMNIK Brigita, GOBEC Simona (2012): Primavoda. Ljubljana št. 8. [pdf | 993,1 KB]
PDF icon MISLEJ,NOVOSELB,VUKC,GRILC,MLAKAR (2012):Combustion Behaviour and Products of Dried Sewage Sludge,Chem.Eng.Trans.Vol.29. [pdf | 344 KB]
PDF icon ŠUŠTERŠIČ N. (2012): Zadrževanje prvega vala padavinske vode v KA sistemu. 2. Problemska konferenca komun. gospodarstva. [pdf | 7,1 MB]
PDF icon JAMNIK Brigita, PETROVIČ Aleš (2012): Halo, z vodo je nekaj narobe! Kaj naj storim? Ljubljana št. 6. [pdf | 76,5 KB]
PDF icon JAMNIK Brigita (2012): Pitniki v Ljubljani. Ljubljana št. 6. [pdf | 378,2 KB]
PDF icon JAMNIK Brigita, JANŽA Mitja (2012): INCOME Layman's report [pdf | 4,6 MB]
PDF icon JAMNIK Brigita, JANŽA Mitja (2012): Poročilo za javnost o projektu INCOME. [pdf | 502 KB]
PDF icon JAMNIK Brigita, JANŽA Mitja, PRESTOR Joerg (2012): Project INCOME. Water 21, Magazine of IWA. [pdf | 1,8 MB]
PDF icon JAMNIK Brigita, ŽITNIK Marjetka (2012): O rezultatih nadzora pitne vode v letu 2011. Ljubljana št. 4. [pdf | 527,6 KB]
PDF icon JAMNIK Brigita (2012): Kako bomo obveščeni v primeru neskladnosti pitne vode? Ljubljana št. 2. [pdf | 709,3 KB]
PDF icon JAMNIK Brigita (2012): 10 pravil za ravnanje z vodo. Ljubljana št. 1. [pdf | 713 KB]
PDF icon JAMNIK Brigita (2011): 10 nasvetov za ohranitev pitne vode. Ljubljana št. 9. [pdf | 4 MB]
PDF icon Kanalizacijski sistem zdaj še učinkovitejši. Ljubljana št. 9. [pdf | 4 MB]
PDF icon SMREKAR Aleš, JAMNIK Brigita (2011): Okoljevarstvena zavest Ljubljančanov. Ljubljana št. 8. [pdf | 3,8 MB]
PDF icon BABIČ, KRŽMANEC, ZUPANČIČ (2011): Process of plant optimization through software development. IWA. [pdf | 10,8 MB]
PDF icon AUERSPERGER, LAH, KRAMARIČ-ZIDAR, MALI (2011): Kvalitativni monitoring org. onesnaževal ... Sl. kemijski dnevi 11. [pdf | 530,3 KB]
PDF icon AUERSPERGER, LAH, KRAMARIČ-ZIDAR (2011): Določanje kofeina v podzemni vodi ... Sl. kemijski dnevi 11. [pdf | 401,7 KB]
PDF icon MISLEJ V., BABIČ R., KRAŠOVEC M., MLAKAR E. (2011): Toplotna obdelava anaerobno pregnitega blata. Sl. kemijski dnevi 11. [pdf | 1,3 MB]
PDF icon MISLEJ,BABIČ,KALČIČ,GRILC,REŠČIČ (2011): Zasnova sistema kakovosti toplotne obdelave blata KČN, Sl. kemijski dnevi 11. [pdf | 1,7 MB]
PDF icon JAMNIK Brigita, GRABAR Greta (2011): Voda za Ljubljano skozi čas. Ljubljana, št. 5. [pdf | 613,9 KB]
PDF icon JAMNIK Brigita, ŽITNIK Marjetka (2011): O nadzoru pitne vode v Ljubljani. Ljubljana št. 4. [pdf | 4,8 MB]
PDF icon JAMNIK Brigita (2011): Kako trda je voda v Ljubljani? Ljubljana št. 3. [pdf | 3,2 MB]
PDF icon JAMNIK Brigita (2011): Ali znam varčevati z vodo? Ljubljana št. 2. [pdf | 3,5 MB]
PDF icon GRILC V., MISLEJ V., ŠALEJ S. (2010):Thermal utili. of waste sludge from WTP. 3th Symp. on Enery from Biomass and Waste [pdf | 68,1 KB]
PDF icon MISLEJ Vesna, BORDON Cirila (2010): Specifikacija in uporaba alternativega goriva iz blata KCN. GzO'10. [pdf | 2,7 MB]
PDF icon JAMNIK B., AUERSPERGER P., URBANC J., LAH K., PRESTOR J. (2009): Ostanki zdravil v podzemni vodi. Geologija. [pdf | 1,2 MB]
PDF icon JAMNIK Brigita, SMREKAR Aleš, VRŠČAJ Borut (2009): Vrtičkarstvo v Ljubljani. Geografija Slovenije 21. Založba ZRC. [pdf | 10,7 MB]
PDF icon MISLEJ Vesna, GRILC Viktor (2009): Legislation conserning the energy reuse of sludge from WWTP in Slovenia.Bioenery2009. [pdf | 1,8 MB]
PDF icon BREG,GRILC,JAMNIK,KLADNIK,SMREKAR (2008): Impact of illegal dumping sites on the GW of Lj. polje.J.of Sanit.Engineer.Research. [pdf | 2,2 MB]
PDF icon URBANC J. in JAMNIK B. (2008): Hidrokemijske in izotopske raziskave podzemne vode na Sorškem polju. Geologija. [pdf | 667,6 KB]
PDF icon JAMNIK Brigita, URBANC Janko (2007): Porazdelitev in izvor nitratov v podzemni vodi Ljubljanskega polja. Geologija. [pdf | 1 MB]
PDF icon JAMNIK B., NARTNIK M., DOLENC D., GSPAN M., SMOLE M. (2006): Varna naravna pitna voda. Ljubljana, št. 3. [pdf | 5,4 MB]
PDF icon BRANCELJ REJEC Irena, SMREKAR Aleš, KLADNIK Drago (2005): Podtalnica Ljubljanskega polja. Geografija Slovenije 10. Založba ZRC. [pdf | 11,4 MB]
PDF icon AUERSPERGER P.,BRAČIČ ŽELEZNIK B., JAMNIK B., KUS J.(2004): Vpliv kmetijstva na pod. vode Lj. polja. Sodobno kmetijstvo. [pdf | 2,3 MB]
PDF icon BRAČIČ ŽELEZNIK Branka, PRESTOR Joerg (2002) Izviri, pomembni za količinsko in kakovostno stanje pod. vode. Geologija. [pdf | 292,3 KB]
PDF icon URBANC Janko, JAMNIK Brigita (2002): Izotopske raziskave vodnih virov Ljubljanskega barja. Geologija. [pdf | 638,7 KB]
PDF icon JAMNIK Brigita (2000): Javna oskrba mesta Ljubljane s pitno vodo. Unesco Glasnik. [pdf | 6 MB]
PDF icon JAMNIK Brigita, URBANC Janko (2000): Izvor in kakovost podzemne vode Ljubljanskega polja. RMZ. [pdf | 6 MB]
PDF icon JAMNIK Brigita, LEVSTEK Marjan (2000): Opskrba s pitkom vodom u Ljubljani. Voda, časopis hrvatske grupacije vo i ka. [pdf | 3,7 MB]
PDF icon JAMNIK Brigita, URBANC Janko (1999): Izotopske raziskave podzemne vode Ljubljanskega polja. Geologija. [pdf | 4,6 MB]
PDF icon KARPE Franc (1990): Mestni vodovod ljubljanski. Sto let. 1890-1990. [pdf | 4,6 MB]

S prijavo na e- novice soglašate, da JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. uporabi vaš elektronski naslov za namene obveščanja o novostih, ponudbi, splošnih informacijah, povezanih z dejavnostjo, ki jo izvaja JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., dogodkih, nagradnih igrah in drugih aktualnih zadevah ter poslovnih informacijah ter da izvaja analize o branju poslanih vsebin za lastne potrebe. Vaše osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. lahko obdeluje do preklica vaše privolitve.

\r\n\r\n

Hkrati ste s prijavo na e-novice seznanjeni, da se iz sistema obveščanja (e-novic) lahko kadarkoli odjavite preko povezave, ki bo v vsakem sporočilu.

\r\n\r\n

JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika, in da bo vaše osebne podatke skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. S prijavo ste seznanjeni, da JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. lahko uporablja zunanji novičarski servis skladno s pravili slednjega (npr. mailChimp) in podatke hrani v oblaku.

\r\n\r\n

Osebne podatke o posamezniku/ici bo JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. obdeloval zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.

\r\n