Pitna in odpadna voda

Obdelava odvečnega blata

Odvečno blato, ki nastaja pri biološkem čiščenju odpadne vode, predstavlja največji delež odpadkov na čistilni napravi. Blato ima na vstopu v proces obdelave visok delež vode in organskih snovi. Cilj obdelave blata je zmanjšanje deleža vode in izvedba kontrolirane razgradnje blata. Končni produkt obdelave blata je stabiliziran biološko razgradljiv odpadek, ki je zaradi svojih lastnosti in količine enostaven za skladiščenje ter transportiranje in je primeren za snovno in energijsko izrabo.

Shema obdelave odvečnega blata v CČN Ljubljana

 

Shema obdelave odvečnega blata v CČN Ljubljana.
Shema postopka in objektov za obdelavo odvečnega blata v CČN Ljubljana. Na shemi so primarni zgoščevalnik (1), tračni zgoščevalnik (2), gnilišče (3), plinohram z baklo (4), sekundarni zgoščevalnik (5), centrifuga (6), mokri silos (7), mešalnik blata (8), sušilni boben (9), filter (10), sito (11), silos končnega produkta (12), objekt za strojno obdelavo blata (13) in objekt za sprejem grezničnih gošč (14).  

Odvečno blato po predhodnem gravitacijskem in strojnem predzgoščanju (na shemi primarni zgoščevalnik (1) in tračni zgoščevalnik (2)) odvajamo v gnilišče(na shemi označeno s številko 3), kjer poteka biološka razgradnja organskih snovi pri anaerobnih mezofilnih pogojih. Sledi strojno dehidriranje pregnitega blata s centrifugo (na shemi označena s številko 6) in sušenje v sušilnem bobnu (na shemi označen s številko 9) do vsebnosti min. 90 % suhe snovi v končnem produktu. Končni produkt obdelave odvečnega blata je posušen, sipek in higieniziran odpadek v obliki pelet premera 2-4 mm. Njegova končna obdelava je lahko kompostiranje ali pa lahko služi kot komplementarno gorivo v industriji.