Pitna in odpadna voda

Centralna čistilna naprava Ljubljana

CČN Ljubljana je enostopenjska mehansko-biološka čistilna naprava in je namenjena za odstranjevanje neraztopljenih snovi, ogljikovih spojin in za nitrifikacijo. Za obdelavo odvečnega blata, ki pri tem nastaja,  je predvidena anaerobna stabilizacija blata v ogrevanih gniliščih in strojno zgoščanje ter sušenje blata do vsebnosti suhe snovi nad 90%. Posušeno odvečno blato je zaradi primerne obdelave koristen odpadek. Bioplin, ki nastaja pri anaerobnem procesu, se porabi v procesu za sušenje blata in ogrevanje gnilišč.

Centralna čistilna naprava Ljubljana iz zraka.
Pogled na Centralno čistilno napravo Ljubljana iz zraka.

Prispevno območje CČN Ljubljana obsega poleg ožjega mestnega jedra, strnjenih urbanih predelov Bežigrada, Šiške, Šentvida, Viča, Galjevice in Most tudi Medvode, Savlje, Tomačevo, Sneberje, Polje, Zgornji Kašelj, Vevče, Kosovo polje in Majland ob Tržaški cesti, Brdo, Vrhovce, Podutik in Pržan. Na CČN Ljubljana očistimo 85 % vse odpadne vode, ki se steka v javno kanalizacijo na ožjem ljubljanskem območju.

Shema Centralne čistilne naprave Ljubljana
Shema Centralne čistilne naprave Ljubljana s pripadajočimi stavbami in objekti za čiščenje odpadne vode. Na shemi so upravna stavba (1), objekt za mehansko čiščenje vode (2), objekt za prvi del biološkega čiščenja - prezračevalni bazeni (3), objekt za drugi del biološkega čiščenja - naknadni usedalniki (4), črpališče povratnega in odvečnega blata (5), objekt za obdelavo odvečnega blata (6) in biofilter (7).

Projektirana zmogljivost čistilne naprave je 360.000 PE.