Pitna in odpadna voda

Arhiv rezultatov projekta INCOME

Datoteke
PDF icon Jamnik B., Janža M. (2012): Poročilo za javnost o projektu INCOME. [pdf | 502 KB]
PDF icon Janža M. s sod. (2012): Program ukrepov v primeru okoljskih nesreč na vodovarstvenih območjih (le v angl. jeziku). [pdf | 660 KB]
PDF icon Janža M. s sod. (2012): Celostni program aktivnosti za sanacijo onesnaženih območij (le v angl. jeziku). [pdf | 2,2 MB]
PDF icon Jamnik B., ENKI (2012): Komunikacijski načrt INCOME po INCOME-u. [pdf | 597,7 KB]
PDF icon B. Jamnik s sod. (2012): Predlogi za izboljšanje razmer na področju upravljanja vodnih virov. [pdf | 567,9 KB]
PDF icon Jamnik B., Janža M., Šram D. (2012): Predlog obveščanja upravljavca vodovodnega sistema v primeru nesreč na VVO. [pdf | 1,8 MB]
PDF icon Janža M. s sod. (2011): Numerični hidrološki model (le v angl. jeziku). [pdf | 8,6 MB]
PDF icon Šram D. s sod. (2012): Prostorski model visečih vodonosnikov na Ljubljanskem polju. Geologija, vol. 55. [pdf | 1023,8 KB]
PDF icon Jamnik B., Janža M., Prestor J. (2012): INCOME project. Water 21, Magazine of International Water Association (le v angl. jeziku). [pdf | 1,8 MB]
PDF icon Hribernik K. s sod. (2012): Poročilo o vzpostavitvi INCOME podatkovnih baz (le v angl. jeziku). [pdf | 1011 KB]
PDF icon Prestor J. s sod. (2011): Ocena tveganj (le v angl. jeziku). [pdf | 2,9 MB]
PDF icon Prestor J. s sod. (2011): Numerični model vplivov na okolje (le v angl. jeziku). [pdf | 6,2 MB]
PDF icon Schüth Ch. s sod. (2012): Predlog za izvedbo izboljšanih praks upravljanja vodnih virov – nemški pogled (le v angl. jeziku). [pdf | 8,3 MB]
PDF icon Schüth Ch. s sod. (2012): Metode prstnih odtisov onesnaževal (le v angl. jeziku). [pdf | 835,3 KB]
PDF icon Jamnik B., Janža M. (2012): 2. zloženka projekta INCOME. [pdf | 2 MB]
PDF icon Urbanc J. s sod. (2012): Hidrogeološke raziskave za nadgradnjo konceptualnega modela vodonosnika [pdf | 5 MB]
PDF icon Meglič P. s sod. (2012): Poročilo o vrtinah, izgrajenih z metodo “Direct push” (le v angl. jeziku). [pdf | 3,1 MB]
PDF icon Zabeležka 6. delavnice INCOME. [pdf | 344,9 KB]
PDF icon Smrekar A. (2011): Od deklarativne do dejanske okoljske ozaveščenosti na primeru Ljubljane. Acta geographica Slovenica. [pdf | 1 MB]
PDF icon Zabeležka 5. delavnice INCOME. [pdf | 406,5 KB]
PDF icon Smrekar A., Jamnik B. (2011): Okoljevarstvena zavest Ljubljančanov. Glasilo Ljubljana, št. 8. [pdf | 3,8 MB]
PDF icon Zabeležka 4. delavnice INCOME. [pdf | 591,8 KB]
PDF icon Zabeležka 3. delavnice INCOME. [pdf | 529,3 KB]
PDF icon Krajnc M.(2011): Podatki državnega monitoringa podzemne vode (le v angl. jeziku). [pdf | 914,9 KB]
PDF icon Smrekar A. s sodelavci (2011): Analiza rezultatov ankete o ozaveščenosti o problemih, povezanih s podzemno vodo. [pdf | 881 KB]
PDF icon Urbanc J. s sodelavci (2010): Poročilo o kemijskem stanju podzemne vode na Ljubljanskem polju in Ljubljanskem barju (le v angl. jeziku). [pdf | 71,5 MB]
PDF icon Zabeležka 2. delavnice INCOME. [pdf | 783,3 KB]
PDF icon Zabeležka 1. delavnice INCOME. [pdf | 260 KB]
PDF icon Jamnik B., Simončič A. (2010): Kako preseči (navidezno) nasprotje interesov?. Časnik Delo. [pdf | 723,5 KB]
PDF icon Železnik B.B. s sod. (2009): Pregled slovenske zakonodaje, ki se nanaša na podzemno vodo (le v angl. jeziku). [pdf | 635,4 KB]
PDF icon Jamnik B. (2010): 1. zloženka projekta INCOME. [pdf | 1,2 MB]
PDF icon Janža M. (2009): Modeliranje heterogenosti vodonosnika Ljubljanskega polja z uporabo Markovih verig in geostatistike. Geologija, vol. 52. [pdf | 1,1 MB]
PDF icon Jamnik B. s sodelavci (2009): Ostanki zdravil kot pokazatelj antropogenih vplivov na podzemno vodo Ljubljanskega polja in Ljubljanskega barja. Geologija, vol. 52. [pdf | 1,1 MB]
PDF icon ENKI in Jamnik B. (2009): Komunikacijski načrt projekta INCOME. [pdf | 189,2 KB]

S prijavo na e- novice soglašate, da JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. uporabi vaš elektronski naslov za namene obveščanja o novostih, ponudbi, splošnih informacijah, povezanih z dejavnostjo, ki jo izvaja JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., dogodkih, nagradnih igrah in drugih aktualnih zadevah ter poslovnih informacijah ter da izvaja analize o branju poslanih vsebin za lastne potrebe. Vaše osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. lahko obdeluje do preklica vaše privolitve.

\r\n\r\n

Hkrati ste s prijavo na e-novice seznanjeni, da se iz sistema obveščanja (e-novic) lahko kadarkoli odjavite preko povezave, ki bo v vsakem sporočilu.

\r\n\r\n

JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika, in da bo vaše osebne podatke skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. S prijavo ste seznanjeni, da JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. lahko uporablja zunanji novičarski servis skladno s pravili slednjega (npr. mailChimp) in podatke hrani v oblaku.

\r\n\r\n

Osebne podatke o posamezniku/ici bo JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. obdeloval zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.

\r\n