Pitna in odpadna voda

Čistilna naprava Brod

Lokacija: Na Gmajni pri št. 19

Leto izgradnje/obnove: 1966/2001

Zmogljivost: 5.800 PE

Tehnologija čiščenja:

Tehnologijo čiščenja prikazuje tehnološka shema, ki jo pojasnjujemo v nadaljevanju.

  • Linija vode

Postopek čiščenja komunalne odpadne vode na čistilni napravi Brod poteka z mehanskim čiščenjem prek peskolova in finih grabelj. V aeracijskem bazenu in naknadnih usedalnikih se nadaljuje sekundarno - biološko čiščenje z aktivnim blatom.

Usedlo blato iz naknadnih usedalnikov se vrača v aeracijski bazen, kjer se konstantno vzdržuje določena količina biomase.

  • Linija blata

Višek blata se iz naknadnih usedalnikov prečrpa v zalogovnik blata in zgoščuje na mobilni centrifugi. V končno obdelavo ga prevzema pooblaščeni predelovalec odpadka.

Aeracijski bazen na ČN Brod za biološko čiščenje odpadne vode, naknadni usedalniki, kjer se aktivno blato loči od očiščene odpadne vode, in zalogovnika za odvečno blato.
Aeracijski bazen na ČN Brod za biološko čiščenje odpadne vode, naknadni usedalniki, kjer se aktivno blato loči od očiščene odpadne vode, in zalogovnika za odvečno blato.

Odvodnik: reka Sava

Učinki čiščenja na čistilni napravi Brod:

LETO PO KPK % PO BPK5 % Po celotnem dušiku % Po celotnem fosforju %
2023 89,27 92,95 49,95 59,40
2022 89,23 93,59 52,82 75,65
2021 82,67 88,68 49,18 66,11
2020 80,02 88,24 49,19 45,92
2019 83,09 88,40 32,41 60,44
2018 80,78 84,62 42,48 57,23
2017 86,64 91,17 38,52 50,29
2016 88,17 93,38 51,53 39,40
2015 87,59 92,27 58,01 43,99
2014 83,21 86,65 43,58 45,61
2013 85,8 87,8 42,5 34,0
2012 88,5 92,6 40,9 43,3
2011 85,3 93,0 42,8 42,0
2010 70,5 78,2 43,9 38,4
2009 78,9 90,1 46,3 54,4
2008 89,5 96,2 47,8 49,4
2007 87,7 94,3 44,8 47,4