Pitna in odpadna voda

Čistilna naprava Selo 1

Lokacija: Hruševo

Leto izgradnje/obnove: 1989/2018

Zmogljivost: 300 PE

Tehnologija čiščenja:

Tehnologijo čiščenja prikazuje tehnološka shemaki jo pojasnjujemo v nadaljevanju.

  • Linija vode

Čiščenje odpadne vode na čistilni napravi Selo 1 obsega primarni usedalnik, v katerem se izložijo trdni delci in maščoba ter v nadaljevanju biološko čiščenje, ki poteka s pomočjo pritrjene biomase (reaktor z vstavljenimi nosilci biomase).

MBBR (reaktor s plavajočimi nosilci biomase) je tehnologija čiščenja odpadne vode, pri kateri je aktivno blato pritrjeno na nosilcih biomase. Ti se lahko prosto gibljejo v bazenu. Sledi naknadni usedalnik, kjer se aktivno blato loči od čiščene vode. Prečiščena odpadna voda z vrha bazena odteka v odvodnik.

  • Linija blata

Višek blata se prečrpa v zalogovnik blata od koder se odpelje v obdelavo na Centralno čistilno napravo Ljubljana.

Na sliki so vidni pokrovi vkopanih bazenov za biološko čiščenje odpadne vode na ČN Selo 1. V kontejnerju so nameščeni elektro omara in puhala.
Na sliki so vidni pokrovi vkopanih bazenov za biološko čiščenje odpadne vode na ČN Selo 1. V kontejnerju so nameščeni elektro omara in puhala.