O družbi

Sistemi kakovosti

SIST ISO 9001

Certifikat sistema vodenja kakovosti po zahtevah standarda ISO 9001 smo, kot eno prvih javnih podjetij v Sloveniji, pridobili že leta 1998. Od pridobitve dalje sistem stalno razvijamo, posodabljamo in nadgrajujemo s ciljem kakovostne in učinkovite oskrbe naših uporabnikov ter poslovanja družbe. Kakovost oskrbe naših uporabnikov je za nas samoumevna in ne le zahteva, zato stremimo k poslovni odličnosti ter k najvišji stopnji družbene in okoljske odgovornosti. Sistem vodenja kakovosti je vpet v naše vsakdanje delovanje in nas z načelom osebne odgovornosti spodbuja k nenehnemu razvoju, saj je nenehno izboljševanje delovanja ter s tem izvajanja naših storitev naša zaveza, ki ji pri svojem delu sledimo kot tim in kot posamezniki.

Smo družbeno odgovoren ter zaupanja vredni tim, ki ve zakaj smo tu in kam želimo!

Smo tim JP VO-KA in z našo Vodo ravnamo odgovorno in trajnostno.

Smo tim, ki se zaveda, da zagotavljanje poslanstva in doseganje zastavljene vizije, kot tudi učinkovito prilagajanje ter uvajanje sprememb zahteva sledenje in razvoj na vseh področjih in ravneh. Ker ni več področja dela, ki ne bi bil  deležen različnih vplivov okolja, ima znanje kratek rok trajanja in ga je potrebno stalno nadgrajevati z različnimi oblikami učenja, pri čemer je pomembno, da je novo pridobljeno znanje uporabno pri delu, da pomeni spreminjanje navad in oblik dela v smeri večje učinkovitosti in boljšega obvladovanja. 

Kultura učenja, kot del organizacijske kulture, nam pomeni nenehno učinkovito učenje vseh sodelavcev ter tudi učenje, kako se učiti in zakaj se učiti. Učenje je za nas sredstvo za nadgradnjo obstoječih in pridobivanje novih znanj, s pomočjo katerih bomo delali bolje, lažje, učinkoviteje in kakovostneje, v lastno zadovoljstvo ter uspešno in učinkovito delovanje družbe in s tem v še večje zadovoljstvo vas, naših uporabnikov. S tem namenom bomo tudi v prihodnje razvijali in nadgrajevali sisteme obvladovanja našega znanja, kompetenc, spretnosti in veščin, ki bodo zagotavljali usmerjeno in sistematično učenje. Poseben poudarek bomo namenili prenosu znanja med sodelavci na ravni družbe z učenjem pri delu in z delom.

Kot družbeno odgovoren tim bomo svoje znanje prenašali tudi na širšo javnost. Z učenjem o pomenu pitne vode, varstva vodnih virov ter ravnanja z odpadno vodo bomo to zavedanje širili in dvigovali preko vseh generacij. Prav tako bomo še naprej aktivno sodelovali v različnih razvojnih in raziskovalnih projektih z domačimi in tujimi organizacijami ter raziskovalnimi ustanovami. To sodelovanje vključuje tudi aktivno udejstvovanje pri zelenih projektih s poudarkom na okolju in človeku prijaznimi rešitvami, tako pri organizaciji dela in posledično posameznih delovnih mest, kot tudi z vidika ozaveščanja in učenja o pomenu zelenega načina življenja, tako posameznikovega, kot v odnosu do naših uporabnikov in širše javnosti.

S ciljem, tako lastnega razvoja, kot tudi prenosa znanja na druge in s tem priložnosti za prispevek k razvoju dejavnosti v slovenskem okolju, sodelujemo v projektu Kompetenčni center za razvoj kadrov v vodarstvu v obdobju od 01. 03. 2017 do 31. 12. 2018. Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020.

SIST EN ISO/IEC 17020

Sistem kakovosti po standardu SIST EN ISO/IEC 17020 se nanaša na dejavnost laboratorija za kontrolo vodomerov. Laboratorij je pri Slovenski akreditaciji akreditiran kot kontrolni organ tipa C za kontrolo vodomerov za hladno vodo z oznako št. K – 041.

SIST EN ISO/IEC 17025

Sistem kakovosti po standardu SIST EN ISO/IEC 17025 se nanaša na dejavnost preskuševalnega laboratorija za vode. Laboratorij je pri Slovenski akreditaciji akreditiran kot preskuševalni organ za naslednje vrste preskušanja: kemija, vzorčenje.

Vodohran na pobočju Rožnika.

 

               

   

S prijavo na e- novice soglašate, da JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. uporabi vaš elektronski naslov za namene obveščanja o novostih, ponudbi, splošnih informacijah, povezanih z dejavnostjo, ki jo izvaja JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., dogodkih, nagradnih igrah in drugih aktualnih zadevah ter poslovnih informacijah ter da izvaja analize o branju poslanih vsebin za lastne potrebe. Vaše osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. lahko obdeluje do preklica vaše privolitve.

\r\n\r\n

Hkrati ste s prijavo na e-novice seznanjeni, da se iz sistema obveščanja (e-novic) lahko kadarkoli odjavite preko povezave, ki bo v vsakem sporočilu.

\r\n\r\n

JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika, in da bo vaše osebne podatke skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. S prijavo ste seznanjeni, da JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. lahko uporablja zunanji novičarski servis skladno s pravili slednjega (npr. mailChimp) in podatke hrani v oblaku.

\r\n\r\n

Osebne podatke o posamezniku/ici bo JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. obdeloval zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.

\r\n