O družbi

Sistemi vodenja kakovosti poslovanja družbe

SIST EN ISO 9001, SIST EN ISO 14001 in SIST EN ISO 45001

Naš celovit in celosten sistem vodenja kakovosti poslovanja družbe in s tem obvladovanja vseh poslovnih procesov družbe, temelji na principih zagotavljanja kakovosti (ISO 9001:2015), ravnanja z okoljem (ISO 14001:2015) ter varnosti in zdravja pri delu (ISO 45001:2018).

Politika kakovosti poslovanja družbe

Politika kakovosti, ravnanja z okoljem ter varnosti in zdravja pri delu

Ustanovljeni smo za izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb, ki nam jasno opredeljujejo temeljne okvirje našega poslanstva. Smo družba, ki prebivalcem mesta Ljubljana z okolico zagotavlja oskrbo s čisto pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov ter urejanje in čiščenje javnih površin in druge dejavnosti z namenom zagotavljanja kakovostnega bivalnega okolja.

V ospredje postavljamo uporabnike naših storitev in naše zaposlene, pri čemer skrbimo za kakovostno izvajanje zgoraj naštetih storitev skladno z zakonodajo in tehničnimi standardi, pri čemer upoštevamo vidik vplivov na okolje. Prizadevamo si za nenehno izboljševanje naših storitev ob upoštevanju visokih standardov na področju varnosti in zdravja pri delu, spodbujamo družinam prijazno delovno okolje, hkrati pa komuniciramo sistematično, transparentno in proaktivno. Zavedamo se svoje družbene odgovornosti do vseh deležnikov, vpetih v naš obseg delovanja, zato pri poslovanju sledimo načelom krožnega gospodarstva in trajnostnega razvoja, saj kot družba na osnovi dolgoletnih spoznanj in izkušenj pomembno vplivamo tako na kakovost življenja kot tudi gospodarski in splošen družbeni razvoj.

 

Certifikacijski znak izkazuje uspešno obvladovanje, delovanje in poslovanje JP VOKA SNAGA v skladu s standardi ISO 9001:2015, 14001:2015 in 45001:2018.

 

SIST EN ISO / IEC 17020 

Sistem kakovosti po standardu SIST EN ISO/IEC 17020 se nanaša na dejavnost laboratorija za kontrolo vodomerov. Laboratorij je pri Slovenski akreditaciji akreditiran kot kontrolni organ tipa C za kontrolo vodomerov za hladno vodo z oznako št. K – 041.

PRILOGA K AKREDITACIJSKI LISTINI K-041

 

SIST EN ISO / IEC 17025 

Sistem kakovosti po standardu SIST EN ISO/IEC 17025 se nanaša na dejavnost preskuševalnega laboratorija za vode, blata čistilnih naprav, odpadke, tla, kompost. Laboratorij je pri Slovenski akreditaciji akreditiran kot preskuševalni organ za naslednja področja preskušanja: kemija, vzorčenje, fizikalno preskušanje, mikrobiologija.

PRILOGA K AKREDITACIJSKI LISTINI LP-023 

 

Parametri fleksibilnega obsega na dan 12. 3. 2024

ISO 21676:2018 DOLOČANJE RAZTOPLJENIH FRAKCIJ IZBRANIH ORGANSKIH SPOJIN Z LC-MS PO DIREKTNEM INJICIRANJU
 

Spojina (CAS NO)

LOD

(μg/L)

LOQ

(μg/L)

Območje preskušanja

(μg/L)

Status akreditacije:

SA - akreditirano,

# - izven obsega akreditacije

desetilatrazin (6190-65-4)

0,0040

0,010

0,0040 do 0,40

SA

atrazin (1912-24-9)

0,0040

0,010

0,0040 do 0,40

SA

terbutilazin (5915-41-3)

0,0020

0,010

0,0020 do 0,40

SA

1H-benzotriazol (95-14-7)

0,0080

0,020

0,0080 do 0,40

SA

4-metil-1H-benzotriazol (29878-31-7)

0,0040

0,010

0,0040 do 0,40

SA

5-metil-1H-benzotriazol (136-85-6)

0,0040

0,010

0,0040 do 0,40

SA

1-metil-1H-benzotriazol (13351-73-0)

0,0040

0,010

0,0040 do 0,40

SA

karbamazepin (298-46-4)

0,0020

0,010

0,0020 do 0,40

SA

ZA KVALITATIVNO DOLOČANJE SPOJIN se vpeljava določanja novih parametrov izvrši po povpraševanju, ki ga lahko posredujete na naslov vlasta.kramaric.zidar@vokasnaga.si.

EPA 625, modificiran (1984)
Kvalitativno določanje nekaterih organskih spojin v vodah z GC-MS

ASTM D6520-06 (2018)
Kvalitativno določanje nekaterih hlapnejših organskih spojin

TIDD-404-13, interna metoda
Kvalitativno določanje nekaterih hlapnih in srednjehlapnih organskih spojin v vodah s pasivnim vzorčevalnikom in GC-MS

ASTM D4763-06 (2012)
Fluorescenčna sledila

S prijavo na e- novice soglašate, da JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. uporabi vaš elektronski naslov za namene obveščanja o novostih, ponudbi, splošnih informacijah, povezanih z dejavnostjo, ki jo izvaja JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., dogodkih, nagradnih igrah in drugih aktualnih zadevah ter poslovnih informacijah ter da izvaja analize o branju poslanih vsebin za lastne potrebe. Vaše osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. lahko obdeluje do preklica vaše privolitve.

\r\n\r\n

Hkrati ste s prijavo na e-novice seznanjeni, da se iz sistema obveščanja (e-novic) lahko kadarkoli odjavite preko povezave, ki bo v vsakem sporočilu.

\r\n\r\n

JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika, in da bo vaše osebne podatke skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. S prijavo ste seznanjeni, da JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. lahko uporablja zunanji novičarski servis skladno s pravili slednjega (npr. mailChimp) in podatke hrani v oblaku.

\r\n\r\n

Osebne podatke o posamezniku/ici bo JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. obdeloval zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.

\r\n