Pitna in odpadna voda

Odčitki vodomerov

Količina porabljene vode je osnova za račune, ki jih mesečno izstavljamo uporabnikom. Zaradi velikega števila vodovodnih priključkov stanj vseh vodomerov na naših oskrbovalnih območjih ne spremljamo vsak mesec. Obračunske vodomere za individualne uporabnike odčitavamo najmanj enkrat na leto, za pravne osebe pa nekajkrat letno.

Odčitek izvede osebje družbe, ki se na vašo zahtevo identificira s službeno izkaznico.

Urnik odčitkov vodomerov v letu 2021

OBDOBJE 

NASELJA

januar

Moste, Zelena jama, Tomačevo, Bežigrad, Šiška, Vič, Trnovo

februar

Dravlje, Podutik, Toško Čelo, Šentvid, Stanežiče, Medno

marec

Rožna dolina, Vrhovci, Brdo, Vič, Dolgi most, Podsmreka, Brezovica

april

Tacen, Šmartno pod Šmarno goro, Ježica, Savlje, Črnuče, Ježa, Nadgorica, Podgorica, Šentjakob

maj

od Vižmarij do Sp. Gameljn, Črnuče, Stožice, Ježica, Savlje

junij

Ljubljana (pravne osebe)

julij

Ljubljana (pravne osebe), Šmarna gora

avgust

Ljubljana (pravne osebe)

september

Gorenje Blato, Drenik, Pijava Gorica, Smrjene, Gradišče nad Pijavo Gorico, Vrh nad Želimljami, Želimlje, Rakitna,

Lavrica, Škofljica, Orle, Lanišče, Klanec, Zalog,

Bizovik, Dobrunje, Sostro, Zavoglje, Sadinja vas,

Lipoglav, Pance, Zg. Slivnica ,Volavlje, M. in V. Trebeljevo, Prežganje, Mali Vrh pri Prežganju, Ravno Brdo

oktober

Kamnica, Petelinje, Dolsko, Laze pri Dolskem, Senožeti, Vinje, Vižmarje, Brod,

november

Galjevica, Rudnik, Ižanska cesta, Črna vas, Lipe, Hauptmanca,    Rakova jelša, Cesta dveh cesarjev

december

Kodeljevo, Polje, Novo Polje, Vevče, Zg. in Sp. Kašelj, Zalog, Štepanjsko naselje, Zg. in Sp. Hrušica

 

Trije različni tipi vodomerov, naprav za merjenje količine porabljene vode.
Pravilno delovanje in odčitek vodomera sta pomembna za nas in za vas.