Pitna in odpadna voda

Skrb za interno vodovodno napeljavo

Pitna voda je eno od najpomembnejših živil. Zato je zanesljiva, varna in strogo nadzorovana oskrba s pitno vodo ključnega pomena za zdravje in kakovost življenja. Prav zaradi zdravja prebivalk in prebivalcev so zasebno oskrbo s pitno vodo v 19. stoletju pričeli nadomeščati z javnimi sistemi. V Ljubljani deluje javni vodovodni sistem že od leta 1890. S ciljem zagotavljanja strogega nadzora nad zdravstveno ustreznostjo pitne vode in varnostjo njene uporabe, je danes priključitev stavb na javni sistem oskrbe s pitno vodo obvezna povsod, kjer je ta na voljo.

Upravljavec javnega vodovodnega sistema ima glede na pomen pitne vode za vsakdanje življenje uporabnikov izjemno veliko odgovornost. V JP VOKA SNAGA svojim uporabnikom v vsakem trenutku zagotavljamo pitno vodo glede na njihove potrebe. Posebno pozornost posvečamo pravočasnemu prepoznavanju in odpravljanju morebitnih tveganj, ki bi lahko ogrozila zdravstveno ustreznost pitne vode in tako predstavljala potencialno nevarnost za zdravje. Tveganja nadziramo na celotni poti pitne vode, od vira do uporabnika.

Tveganja za zdravje uporabnikov se lahko pojavijo tudi na tistem delu vodovodnega omrežja, ki ni v pristojnosti upravljavca javnega vodovodnega omrežja, ampak je v pristojnosti lastnika oziroma upravljavca stavbe. Tudi v tem delu vodovodnega omrežja namreč lahko pride do sprememb vrednosti parametrov pitne vode, ki vplivajo na njeno zdravstveno ustreznost. Vzroki za to so lahko različni, zato podajamo nekaj ključnih nasvetov uporabnikom glede ravnanja s hišnim vodovodnim omrežjem.

S prijavo na e- novice soglašate, da JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. uporabi vaš elektronski naslov za namene obveščanja o novostih, ponudbi, splošnih informacijah, povezanih z dejavnostjo, ki jo izvaja JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., dogodkih, nagradnih igrah in drugih aktualnih zadevah ter poslovnih informacijah ter da izvaja analize o branju poslanih vsebin za lastne potrebe. Vaše osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. lahko obdeluje do preklica vaše privolitve.

\r\n\r\n

Hkrati ste s prijavo na e-novice seznanjeni, da se iz sistema obveščanja (e-novic) lahko kadarkoli odjavite preko povezave, ki bo v vsakem sporočilu.

\r\n\r\n

JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika, in da bo vaše osebne podatke skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. S prijavo ste seznanjeni, da JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. lahko uporablja zunanji novičarski servis skladno s pravili slednjega (npr. mailChimp) in podatke hrani v oblaku.

\r\n\r\n

Osebne podatke o posamezniku/ici bo JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. obdeloval zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.

\r\n