Pitna in odpadna voda

Grafični pregled rezultatov občasnih preskušanj pitne vode

Spremljanje parametrov pitne vode se izvaja skladno z določili Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/23) in do 31. 12. 2028 skladno z določili 10. - 14. člena Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15, 51/17).

Nekatera naselja v Ljubljani in okolici so s pitno vodo stalno oskrbovana z načrpano vodo iz ene vodarne, nekatera pa ležijo na območjih, kamor v odvisnosti od razmer na vodovodnem omrežju doteka voda iz več vodarn.

S klikom na naziv oskrbovalnega območja (zemljevid spodaj) lahko dostopate do tabelaričnega in grafičnega prikaza rezultatov občasnih preskušanj pitne vode od leta 2010 dalje, za vodovodne sisteme v občini Medvode pa od leta 2022 dalje.

Informacijo o tem, na katerem oskrbovalnem območju živite, lahko najdete z iskalnikom "Od kod priteče voda?"

Interaktivni zemljevid oskrbovalnih območij