Pitna in odpadna voda

10 nasvetov za ohranitev virov pitne vode

Vodni vir vodovodnega sistema v Ljubljani in okolici je podzemna voda v neposredni bližini mesta, ki je s pravnega vidika varovana s predpisi. Predpisi so nam velikokrat tuji in jih v primeru, da niso del našega poklicnega vsakdana, podrobno beremo le, če pomembneje vplivajo na naše življenje. Zato uredb o vodovarstvenih območij navadno ne poznamo in zato ne vemo, ali jih morebiti nevede celo ne kršimo. Ob pojmu »vodovarstvena območja« morda pomislimo na gozdnata, neposeljena območja daleč v gorah, ki so oddaljena od naših prebivališč in kamor ne zaidemo pogosto. Za Ljubljano pa velja, da na vodovarstvenih območjih leži kar pretežni del mesta. Po katerikoli vpadnici se približujemo centru mesta, je zelo verjetno, da bomo opazili prometni znak, ki nas opozarja na širše vodovarstveno območje. Če se peljemo po Obvozni, Saveljski, Šmartinski, severni obvozni cesti ali v okolici teh živimo, pa smo že ob najožjih vodovarstvenih območjih in v neposredni bližini vodarn.

V neposredni bližini vodarn in zajetij so omejitve dejavnosti v prostoru zelo stroge, z oddaljevanjem od njih pa je režim varovanja blažji. Ukrepi so namenjeni omejevanju nevarnosti in nevarnih dogodkov ter preprečevanju tveganj, ki jih povzročajo že obstoječe dejavnosti ali pa dejavnosti, ki se v prostor šele uvajajo. Nevarnosti in tveganj pa ne povzročajo zgolj dejavnosti večjega obsega v prostoru, kot so industrija, kmetijstvo in promet, ampak lahko predstavlja tveganje za vodne vire tudi ravnanje nas samih. V razmislek navajamo 10 nasvetov o tem, kako s pazljivim ravnanjem v gospodinjstvu lahko prispevamo k ohranitvi virov pitne vode.

  1. Še niste priključeni na kanalizacijo in imate pretočno greznico? Ste potencialni onesnaževalec podzemne vode. Uporabo obstoječe pretočne greznice zakonodaja za vodovarstvena in občutljiva območja ali območja kopalnih voda dovoljuje le do konca leta 2015, za druga območja pa do konca leta 2017. Dotlej je treba odvajanje odpadne vode urediti na drugačen način: s priključitvijo na javno kanalizacijo, kjer je to mogoče, z malimi komunalnimi čistilnimi napravami, kjer so dovoljene, oz. z nepretočnimi greznicami.
  1. Imate družinsko hišo in se ogrevate s kurilnim oljem, ki ga hranite v cisterni? Preverite starost rezervoarja. Morda boste presenečeni ugotovili, da je v uporabi že 40 let ali celo dlje. V primeru, da ne tesni več in da vaša hiša leži na prispevnem območju črpališč, lahko čez nekaj mesecev pričakujemo oblak onesnaženja, v katerem od naših črpališč, ki ga bo zato potrebno zapreti. Dokaz, da kot posamezniki nosimo veliko odgovornost do okolja!
  1. Imate vrt, vrtiček? Ste prepričani, da uporabljate rastlinska zaščitna sredstva, ki so za okolje manj nevarna in v primeru, da vaše zemljišče leži na vodovarstvenih območjih, sploh dovoljena? Ali veste, da je po izsledkih preiskav kmetijskih zemljišč in vrtičkov nemalo takih, ki so preveč gnojena, tako da uporaba rastlinskih hranil najmanj eno leto sploh ne bi bila potrebna? Padavinska voda, ki ponika, spira presežna hranila, predvsem nitrate, v podzemno vodo in jo tako onesnažuje.
  1. Ali kupujete snovi, ki so nevarne in strupene? Morda na zalogo? Ste prepričani, da je to res potrebno? Kupujte le najmanjšo količino, ki jo potrebujete, in skrbno preberite navodila!
  1. Kam odvržete embalažo nevarnih snovi, kot so herbicidi? Ti spadajo v bližnji zbirni center ali v premično zbiralnico za nevarne gospodinjske odpadke, nikakor pa ne v bližnje grmičevje! Pomislite, da bi to lahko povzročilo onesnaženje nekaj sto tisoč kubičnih metrov vode! Embalažo in ostanke rastlinskih zaščitnih sredstev lahko odnesete tudi v trgovino, kjer ste izdelek kupili.
  1. Kaj storite z odpadnim avtomobilskim oljem? Upamo, da vas ne zamika, da bi ga izlili v kanalizacijo ali celo v tla. Pooblaščena avtomehanična delavnica bo motorno olje odstranila na predpisan način.
  1. Kam odložite neuporabljena, odpadna zdravila? Zdravila spadajo med nevarne odpadke in zato v premično zbiralnico za nevarne gospodinjske odpadke ali pa v lekarno. Ne odlagajte jih v zabojnik za mešane komunalne odpadke in ne splakujte jih v straniščno školjko. Tehnologija čiščenja odpadnih vod na komunalnih čistilnih napravah danes ne omogoča dovolj učinkovitega odstranjevanja tovrstnih nevarnih snovi iz odpadne vode, zato se z »očiščeno« odpadno vodo te snovi izpustijo v okolje.
  1. V zbirnih centrih občani svoje odpadke, ki nastajajo v gospodinjstvu in ne spadajo v hišne zabojnike, lahko odložite brezplačno. Ne odlagajte svojih odpadkov v naravi, pač pa jih odpeljite v zbirni center. Vzemite s seboj otroke – obisk zbirnega centra je lahko prav poučen.
  1. Imate vrtino, ki ni izvedena skladno s predpisi? Pustimo ob strani dejstvo, da ste prekršili zakon. Vsaka vrtina, ki ni registrirana in ustrezno zavarovana, predstavlja mesto, kjer je kakovost podzemne vode visoko ranljiva. Vsak lastnik neprimerno izvedene vrtine nosi veliko moralno in materialno odgovornost!
  1. Ste opazili nevarne ali škodljive aktivnosti v okolju? Opažanja nam sporočite na brezplačno modro številko 080 8652 ali na elektronski naslov vokasnaga@vokasnaga.si. Pristojne institucije bomo pozvali k ukrepanju, ukrepe za varno oskrbo s pitno vodo pa prilagodili ugotovitvam.

S prijavo na e- novice soglašate, da JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. uporabi vaš elektronski naslov za namene obveščanja o novostih, ponudbi, splošnih informacijah, povezanih z dejavnostjo, ki jo izvaja JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., dogodkih, nagradnih igrah in drugih aktualnih zadevah ter poslovnih informacijah ter da izvaja analize o branju poslanih vsebin za lastne potrebe. Vaše osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. lahko obdeluje do preklica vaše privolitve.

\r\n\r\n

Hkrati ste s prijavo na e-novice seznanjeni, da se iz sistema obveščanja (e-novic) lahko kadarkoli odjavite preko povezave, ki bo v vsakem sporočilu.

\r\n\r\n

JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika, in da bo vaše osebne podatke skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. S prijavo ste seznanjeni, da JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. lahko uporablja zunanji novičarski servis skladno s pravili slednjega (npr. mailChimp) in podatke hrani v oblaku.

\r\n\r\n

Osebne podatke o posamezniku/ici bo JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. obdeloval zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.

\r\n