Pitna in odpadna voda

Kontrole in overitve vodomerov

Laboratorij za kontrolo vodomerov (v nadaljevanju Laboratorij) izpolnjuje določila standarda SIST EN ISO/IEC 17020 in je akreditiran kot kontrolni organ tipa C za kontrolo vodomerov za hladno vodo (akreditacijska listina Slovenske akreditacije št. K–041).

Vodomeri, ki se dajejo v uporabo ali so že v uporabi, morajo biti v skladu z Zakonom o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) overjeni. V skladu s Pravilnikom o postopku overitve meril (Uradni list RS, št. 97/14) je overitev postopek, katerega namen je ugotovitev, ali merilo izpolnjuje predpisane meroslovne zahteve. Če so zahteve izpolnjene, se takšno merilo zaščiti in označi z overitvenimi oznakami.

Skladno z Zakonom o meroslovju overitve izvaja Urad RS za meroslovje ali pooblaščena pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik, t.i. imenovana oseba. Zahteve za imenovane osebe, postopek imenovanja, njihove naloge ter način nadzora s strani Urada RS za meroslovje določa Pravilnik o zahtevah, postopku imenovanja, nalogah in nadzoru imenovanih oseb na področju meroslovja (Uradni list RS, št. 131/04 in naslednji).

Laboratorij izvaja overitve skladno z odločbo o imenovanju, izdano s strani Urada RS za meroslovje, in se predstavlja s trimestno identifikacijsko številko imenovane osebe »370«, ki je določena z odločbo o imenovanju.

Več podatkov o imenovanju in meroslovnem sistemu v Republiki Sloveniji se nahaja na spletnih straneh www.mirs-info.si in www.mirs.gov.si.

Osnovne zahteve za izvajanje storitev Laboratorija izhajajo iz Pravilnika o merilnih instrumentih (Ur. list RS, št. 19/2016) – Vodomeri (MI-001). V Laboratoriju izvajamo servis, umerjanje, kontrolo ter overitve vodomerov. Storitve izvajamo za potrebe družbe in zunanje stranke. Osebje Laboratorija je zavezano k nepristranskosti pri izvajanju storitev.

Za izvedbo kontrol vodomerov uporabljamo dve sodobni merilni progi, ki sta računalniško krmiljeni in delujeta avtomatsko:

  • Serijska merilna proga za vodomere od DN 15 do DN 40, s katero se lahko preizkusi več vodomerov hkrati. Kot etalon se uporablja tehtnica nosilnosti 150 kg.


 Serijska merilna proga za vodomere od DN 15 do DN 40.

  • Merilne proga za industrijske vodomere od DN 50 do DN 150 za posamičen preizkus vodomerov. Kot etalon se uporablja tehtnica nosilnosti 3000 kg.


Merilna proga za industrijske vodomere od DN 50 do DN 150.

Laboratorij obratuje ob delavnikih med 7.00 in 14.00 uro. Za sprejem vodomerov se je potrebno dogovoriti vnaprej. Kontaktna oseba je Tomaž Andreiz, T: 01 58 08 160 ali 01 58 08 114.

Povezave:

S prijavo na e- novice soglašate, da JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. uporabi vaš elektronski naslov za namene obveščanja o novostih, ponudbi, splošnih informacijah, povezanih z dejavnostjo, ki jo izvaja JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., dogodkih, nagradnih igrah in drugih aktualnih zadevah ter poslovnih informacijah ter da izvaja analize o branju poslanih vsebin za lastne potrebe. Vaše osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. lahko obdeluje do preklica vaše privolitve.

\r\n\r\n

Hkrati ste s prijavo na e-novice seznanjeni, da se iz sistema obveščanja (e-novic) lahko kadarkoli odjavite preko povezave, ki bo v vsakem sporočilu.

\r\n\r\n

JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika, in da bo vaše osebne podatke skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. S prijavo ste seznanjeni, da JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. lahko uporablja zunanji novičarski servis skladno s pravili slednjega (npr. mailChimp) in podatke hrani v oblaku.

\r\n\r\n

Osebne podatke o posamezniku/ici bo JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. obdeloval zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.

\r\n