Odpadki

Sporočila

V spodnjih datotekah so objavljene uporabne informacije in druga sporočila, ki jih tiskamo na hrbtno stran mesečnih položnic za ravnanje s komunalnimi odpadki.

Januar 2023

Ravnanje z odpadki

V JP VOKA SNAGA d.o.o. lahko vse spremembe, povezane z ravnanjem z odpadki, urejate prek e-naslova vokasnaga@vokasnaga.si ali prek obrazcev, ki so na voljo na spletni strani www.mojiodpadki.si v zavihku »Naročanje in obrazci«. Za dodatne informacije smo na voljo na telefonski številki 01/580-81-00.

Na voljo so naslednji obrazci:

– obrazec za vključitev v sistem ravnanja z odpadki,

– obrazec za sporočanje sprememb,

– obrazec za naročilo odvoza kosovnih odpadkov,

– izjava o nadomestitvi zabojnika za biološke odpadke z lastnim kompostiranjem,

– izjava o lastnem kompostiranju enega ali več uporabnikov na skupnem zbirnem mestu,

– obrazec za združitev zbirnega mesta pri ravnanju z odpadki,

– obrazec za spremembo merila delitve stroškov ravnanja z odpadki na skupnem zbirnem mestu,

– obrazec za izdajo elektronske oblike računa,

– obrazec za izdajo identifikacijske kartice za podzemno zbiralnico.

Obstoječi uporabniki lahko pridobite vse zahtevane podatke na že prejetih računih za ravnanje s komunalnimi odpadki.

 

Podzemne zbiralnice

V JP VOKA SNAGA d.o.o. lahko vse spremembe, povezane z ravnanjem z odpadki, urejate prek e-naslova vokasnaga@vokasnaga.si ali prek obrazcev, ki so na voljo na spletni strani www.mojiodpadki.si v zavihku »Naročanje in obrazci«. Za dodatne informacije smo na voljo na telefonski številki 01/580-81-00.

Na voljo so naslednji obrazci:

– obrazec za vključitev v sistem ravnanja z odpadki,

– obrazec za sporočanje sprememb,

– obrazec za naročilo odvoza kosovnih odpadkov,

– izjava o nadomestitvi zabojnika za biološke odpadke z lastnim kompostiranjem,

– izjava o lastnem kompostiranju enega ali več uporabnikov na skupnem zbirnem mestu,

– obrazec za združitev zbirnega mesta pri ravnanju z odpadki,

– obrazec za spremembo merila delitve stroškov ravnanja z odpadki na skupnem zbirnem mestu,

– obrazec za izdajo elektronske oblike računa,

– obrazec za izdajo identifikacijske kartice za podzemno zbiralnico.

Obstoječi uporabniki lahko pridobite vse zahtevane podatke na že prejetih računih za ravnanje s komunalnimi odpadki.

 

Februar 2023

Ravnanje z odpadki

Spoštovani uporabniki in uporabnice,

prilagamo urnik premične zbiralnice nevarnih gospodinjskih odpadkov in odpadne električne in elektronske opreme za mesec marec 2023. Zbiranje se bo nadaljevalo tudi v mesecu aprilu.

Celoten urnik lahko preverite na naši spletni strani www.mojiodpadki.si/urniki/urnik-premicne-zbiralnice, kjer bomo objavili tudi morebitne spremembe in dopolnitve urnika.

Datum

Občina

Od 9. do 12. ure

Od 13. do 16. ure

13. 3.

MOL

Ljubljana; parkirišče pod Halo Tivoli

Ljubljana; parkirišče pri Mercator centru Koseze, Podutiška cesta 30

14. 3.

MOL

Ljubljana; za trgovino Mercator - Na gmajni 1

Ljubljana; Vojkova cesta pri Športnem parku Stožice, ob športni dvorani

15. 3.

MOL

Ljubljana; parkirišče pri Mercatorju, Dolenjska cesta 43

Ljubljana; Litijska cesta, avtobusna postaja Štepanjsko naselje (smer center)

16. 3.

Dol pri Ljubljani

Vinje; GD Vinje, Vinje 26B

Dol, pred kmetijsko zadrugo Dol

20. 3.

Cerklje na Gorenjskem

Zalog pri Cerkljah; gasilski dom PGD Zalog pri Cerkljah, Zalog pri Cerkljah 27

Cerklje na Gorenjskem; gasilski dom PGD Cerklje na Gorenjskem, Cesta v Polico 41

21. 3.

Vodice

Skaručna; parkirišče pri Domu krajanov na Skaručni, Skaručna 42

Vodice; parkirišče pri Domu krajanov Vodice, Kopitarjev trg 1

22. 3.

Medvode

Verje; parkirišče v bližini objekta Verje 7

Medvode; parkirišče pri BC Mercator Medvode, Medvoška cesta 3

23. 3.

Horjul

Vrzdenec; parkirišče pred gasilskim domom Vrzdenec, Vrzdenec 101

Horjul; Športni park Horjul, Vrhniška cesta 35

27. 3.

Dobrova - Polhov Gradec

Polhov Gradec; parkirišče pri KS Polhov Gradec

Dobrova; gasilski dom Dobrova

28. 3.

Brezovica

Rakitna; parkirišče pri cerkvi v Rakitni

Notranje Gorice; na parkirišču obračališča mestne linije 6B

29. 3.

Brezovica

Vnanje Gorice; pri Domu krajanov v Vnanjih Goricah, Nova pot 5

Brezovica; pred stavbo Občine Brezovica, Tržaška cesta 390

30. 3.

Ig

Škrilje; gasilski dom Škrilje

Ig; gasilski dom Ig, Gasilska ulica 39

 

Spremenjen urnik praznjenja bioloških odpadkov v Mestni občini Ljubljana

S 1. marcem v Mestni občini Ljubljana ponovno prehajamo na tedenski urnik praznjenja zabojnikov za biološke odpadke. Urnik praznjenja vašega zabojnika preverite na položnici, na spletni strani www.mojiodpadki.si ali prek brezplačnega SMS-opomnika, ki vas dan pred praznjenjem posameznega zabojnika opozori na odvoz.

 

Marec 2023

Ravnanje z odpadki

S 1. marcem 2023 so se spremenile cene ravnanja z odpadki

JP VOKA SNAGA d.o.o. je skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja za leto 2023 pripravilo Elaborat o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana ter Elaborat o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov. Elaborat pripravimo vsako leto, kot to zahteva zgoraj navedena Uredba, morebitna ugotovljena razlika med potrjeno in obračunsko ceno glede na dejansko količino opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju pa se v elaboratih upošteva pri izračunu predračunske cene za naslednje obdobje.

Cene izvajanja gospodarske javne službe zbiranja, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, se bodo za uporabnike povišale za od 6,3 do 7,8 % (povišanje med 0,41 EUR na mesec v večstanovanjskih objektih ter do 1,71 EUR na mesec v individualnih hišah z 1 x tedenskim odvozom) glede na preteklo leto. Aktualne cenike lahko preverite na naši spletni strani, in sicer na povezavi www.vokasnaga.si/odpadki/aktualni-ceniki.

Spomladi se zopet vračamo na pogostejši odvoz bioloških odpadkov na nekaterih območjih, in sicer z mesecem marcem v Mestni občini Ljubljana in z mesecem aprilom v primestnih občinah, zato preverite urnik praznjenja zabojnikov:

 • na položnici, kjer so zapisani datumi praznjenja vaših zabojnikov za tekoči mesec;
 • prek brezplačnega SMS-opomnika, ki vas dan pred praznjenjem posameznega zabojnika opozori na odvoz;
 • pokličite v naš Center za podporo in pomoč uporabnikom na telefonsko številko 01 580 81 00;
 • pišite nam na e-naslov vokasnaga@vokasnaga.si in seveda pripišite svoj naslov.

 

Podzemne zbiralnice

Spoštovani uporabniki in uporabnice,

ob morebitni izgubi/kraji kartice za podzemne zbiralnice vas prosimo, da to javite v najkrajšem možnem času, saj lahko pride do zlorabe kartice in posledično visokih zneskov na računih. Izgubo/krajo kartice javite na telefonsko številko 01 580 81 00 ali na elektronski naslov vokasnaga@vokasnaga.si. Izgubljeno kartico bomo blokirali in vam novo poslali po pošti. Če boste izgubo/krajo kartice javili po preteku roka za reklamacijo računa, vam te reklamacije žal ne bomo mogli upoštevati.

April 2023

Ravnanje z odpadki

V objektih Regijskega centra za ravnanje z odpadki (RCERO) Ljubljana poteka predelava ločeno zbranih BIO odpadkov in zelenega odreza, kjer jih razgradimo s podobnimi postopki, kot se dogajajo v naravi, le da je ta proces tu veliko hitrejši in brez prisotnosti zraka. Končni produkt predelave je Rastko, kompost prvega kakovostnega razreda, ki je primeren za presajanje lončnic, pripravo vrtov in zasajanje dreves. Kompost je stoodstotno organsko gnojilo in ne vsebuje kaljivih semen plevela. Kompost Rastko je v 50-litrskih vrečah naprodaj v RCERO Ljubljana, Cesta dveh cesarjev 101 in v Centru ponovne uporabe na Povšetovi ulici 4. Večji porabniki lahko kupijo kompost v razsutem stanju (najmanjša količina je ena tona) na lokaciji RCERO Ljubljana na Cesti dveh cesarjev 101. Za dodatne informacije obiščite spletno stran https://www.vokasnaga.si/aktualno.

Podzemne zbiralnice

Z mesecem marcem 2023 so se spremenile cene ravnanja z odpadki

JP VOKA SNAGA d.o.o. je skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja za leto 2023 pripravilo Elaborat o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana ter Elaborat o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov. Elaborat pripravimo vsako leto, kot to zahteva zgoraj navedena Uredba, morebitna ugotovljena razlika med potrjeno in obračunsko ceno glede na dejansko količino opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju pa se v elaboratih upošteva pri izračunu predračunske cene za naslednje obdobje.

Cene izvajanja gospodarske javne službe zbiranja, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, se bodo za uporabnike povišale za od 6,3 do 7,8 %. Cena enega vnosa preostanka odpadkov je 1,9164 evra, cena enega vnosa BIO odpadkov pa 0,1264 evra. Vsak mesec obračunamo dejansko število vnosov preostanka odpadkov in dejansko število vnosov BIO odpadkov, vendar ne manj kot šest vnosov preostanka odpadkov in osem vnosov BIO odpadkov, kar znaša 12,50 evra. Aktualne cenike lahko preverite na naši spletni strani, in sicer na povezavi www.vokasnaga.si/odpadki/aktualni-ceniki.

Kompost Rastko

Rastko je kompost prvega kakovostnega razreda, ki je primeren za presajanje lončnic, pripravo vrtov in zasajanje dreves. Naprodaj je v 50-litrskih vrečah v RCERO Ljubljana, Cesta dveh cesarjev 101 in v Centru ponovne uporabe na Povšetovi ulici 4. Za dodatne informacije obiščite spletno stran https://www.vokasnaga.si/aktualno.

Maj 2023

Ravnanje z odpadki

Spoštovane uporabnice, spoštovani uporabniki,

če imate občasno večjo količino bioloških odpadkov in/ali preostanka odpadkov (zaradi čiščenja, obrezovanja drevja ipd.), te odpadke lahko odložite v tipizirane vreče (vreče z našim logotipom). Odlaganje viška bioloških odpadkov in/ali preostanka odpadkov v navadnih vrečah ni dovoljeno. Prav tako ni dovoljeno odlaganje odpadkov v tipiziranih vrečah poleg zabojnikov na ekoloških otokih in poleg podzemnih zbiralnic. Na voljo imamo 50-litrske in 100-litrske vreče za biološke in mešane komunalne odpadke. Tipizirane vreče lahko kupite prek spletne trgovine na povezavi www.vsezaodpadke.si/vokasnaga ali v Centru ponovne uporabe na Povšetovi ulici 4 v Ljubljani. V ceni vreče je všteta tudi storitev odvoza in ravnanja z odpadki. Vreče na dan odvoza pred 6. uro zjutraj ali zvečer pred dnevom odvoza postavite na prevzemno mesto poleg ustreznega zabojnika. Naenkrat lahko pripravite do pet vreč, pri čemer teža posamezne vreče ne sme presegati 10 kilogramov.

Kako ravnati v primeru prepolnih zabojnikov?

Preverite navodila za ločevanje in poskusite še bolj natančno in dosledno ločevati odpadke. Naročite lahko večje ali dodatne zabojnike za preostanek odpadkov, embalažo, papir in biološke odpadke, če živite na območju, kjer JP VOKA SNAGA te odpadke zbira.

Podzemne zbiralnice

Prevzem odpadne embalaže iz dejavnosti

Na območju, ker odpadke zbiramo s podzemnimi zbiralnicami, pravnim osebam ponujamo storitev celostnega ravnanja z odpadno embalažo (plastično, kartonsko, papirnato, stekleno …), ki ni komunalni odpadek. To je embalaža, ki nastaja pri opravljanju proizvodne, trgovinske in storitvene dejavnosti in za katero so pravne osebe skladno z zakonodajo dolžne s posebno pogodbo in na poseben način urediti prevzem in odvoz. Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo pravnim osebam namreč prepoveduje odlaganje odpadne embalaže, ki nastaja pri opravljanju dejavnosti, v zbiralnice (ekološke otoke) in podzemne zbiralnice. Prevzem tovrstne embalaže je moč urediti tudi z našim podjetjem. Odpadno embalažo prevzemamo v posebnih vrečah, in sicer vsak dan, tudi ob sobotah in nedeljah. 

Za več informacij smo vam na voljo v Centru za pomoč in podporo uporabnikom na telefonski številki 01 580 81 00 in e-naslovu vokasnaga@vokasnaga.si

Obvestilo!

Obveščamo vas, da bomo s 1. 7. 2023 spremenili obračunsko obdobje za podzemne zbiralnice, zato vas prosimo, da ste pozorni na obvestilo na hrbtni strani junijskega računa. O spremembi obračuna boste obveščeni tudi z ločenim dopisom.

 

Junij 2023

Spoštovane uporabnice, spoštovani uporabniki,

Od 1. julija 2023 dalje bomo za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki na področju podzemnih zbiralnic upoštevali obdobje od prvega do zadnjega dne v mesecu.

Zaradi prehoda na obračun za obdobje koledarskega meseca vam bomo izdali račune, v katerem bomo upoštevali obračunsko obdobje od 16. 03. 2023 do 30. 06. 2023. Za navedeno obdobje vam bomo zaračunali 21 vnosov za preostanek odpadkov in 28 vnosov za biološke odpadke.

Če še nimate urejenega e-računa, vam posredujemo navodila za njegovo ureditev. Prejemanje e-računa uredite s fizičnim ali z elektronskim obrazcem Vloga za izdajo elektronske oblike računa, ki je objavljen na spletnih straneh www.vokasnaga.si in www.mojiodpadki.si (rubrika Naročanje in obrazci). Izpolnjen obrazec lahko oddate elektronsko preko spletne strani z gumbom Oddaj vlogo ali preko e-naslova vokasnaga@vokasnaga.si oziroma fizično na naslov JP VOKA SNAGA d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana.

Ureditev e-računa vam prinaša številne prednosti: prejmete ga pred tiskanim, imeli boste večjo preglednost in nadzor nad prejetimi računi, prihranili boste čas, znižali si boste stroške zaradi optimizacije procesa pri spremljanju e-računov in pripravi plačil, predvsem pa boste zmanjšali porabo papirja.

Dodatne informacije lahko dobite v našem Centru za podporo in pomoč uporabnikom na telefonski številki +386 1 5808 100 ali e-naslovu vokasnaga@vokasnaga.si.

 

Spoštovane uporabnice, spoštovani uporabniki,

Od 1. julija 2023 dalje bomo za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki na področju podzemnih zbiralnic upoštevali obdobje od prvega do zadnjega dne v mesecu.

Račune boste odslej prejemali kasneje, zato vam predlagamo ureditev e-računa.

Zaradi prehoda na obračun za obdobje koledarskega meseca vam bomo za junij 2023 izdali račune, v katerih bomo upoštevali daljše obračunsko obdobje, in sicer od 16. maja 2023 do 30. junija 2023.

Ker bo obračunsko obdobje za pol meseca daljše, bo tudi pavšalni znesek višji.

Zaračunali bomo dejansko število vnosov preostanka odpadkov in bioloških odpadkov, a ne manj kot devet (9) vnosov za preostanek odpadkov in dvanajst (12) vnosov za biološke odpadke.

Od 1. julija 2023 pa bomo zaračunali dejansko število vnosov preostanka odpadkov in bioloških odpadkov, a ne manj kot šest (6) vnosov za preostanek odpadkov in osem (8) vnosov za biološke odpadke.

 

E-račun ravnanja z odpadki

Ureditev e-računa vam prinaša številne prednosti: prejmete ga pred tiskanim, imeli boste večjo preglednost in nadzor nad prejetimi računi, prihranili boste čas, znižali si boste stroške zaradi optimizacije procesa pri spremljanju e-računov in pripravi plačil, predvsem pa boste zmanjšali porabo papirja.

Prejemanje e-računa uredite s fizičnim ali z elektronskim obrazcem Vloga za izdajo elektronske oblike računa, ki je objavljen na spletnih straneh www.vokasnaga.si in www.mojiodpadki.si (rubrika Naročanje in obrazci). Izpolnjen obrazec lahko oddate elektronsko preko spletne strani z gumbom Oddaj vlogo ali preko e-naslova vokasnaga@vokasnaga.si oziroma fizično na naslov JP VOKA SNAGA d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana.

Račune za ravnanje z odpadki lahko namesto v tiskani obliki, prejemate v elektronski obliki. Ureditev e-računa vam prinaša številne prednosti: prejmete ga pred tiskanim, imeli boste večjo preglednost in nadzor nad prejetimi računi, prihranili boste čas, znižali si boste stroške zaradi optimizacije procesa pri spremljanju e-računov in pripravi plačil, predvsem pa boste zmanjšali porabo papirja.

Prejemanje e-računa uredite s fizičnim ali z elektronskim obrazcem Vloga za izdajo elektronske oblike računa, ki je objavljen na spletnih straneh www.vokasnaga.si in www.mojiodpadki.si (rubrika Naročanje in obrazci).

Izpolnjen obrazec lahko oddate elektronsko preko spletne strani z gumbom Oddaj vlogo ali preko e-naslova vokasnaga@vokasnaga.si oziroma fizično na naslov JP VOKA SNAGA d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana.

 

Dodatne informacije lahko dobite v našem Centru za podporo in pomoč uporabnikom na telefonski številki +386 1 5808 100 ali e-naslovu vokasnaga@vokasnaga.si.

 

Julij 2023

Zbirno in prevzemno mesto zabojnikov

Vsi zabojniki, tudi tisti za embalažo in papir, morajo stati na zbirnem mestu na zasebni površini. To določa občinska zakonodaja in tako je v vseh slovenskih ter evropskih mestih. Če zabojniki stojijo na javni površini, jih pospravite na zasebno. Tako najlažje tudi preprečite, da bi odpadke vanje odlagali drugi, in poskrbite, da okoli zabojnikov ni odpadkov. Za urejenost zbirnih in prevzemnih mest, za okolico zabojnikov torej, ste odgovorni uporabniki. Poleg tega so zabojniki na pločnikih, cestiščih in drugih javnih površinah nevarni za pešce, kolesarje in voznike.

Da bo odvoz odpadkov potekal nemoteno, zabojnike do 6. ure zjutraj pripravite na prevzemno mesto. To je mesto na robu javne površine, kjer se smetarsko vozilo lahko ustavi in zabojnike izprazni. JP VOKA SNAGA nima ne pristojnosti ne dolžnosti, da bi zabojnike prevzemala z zasebnih površin. Prosimo tudi, če poskrbite, da vaše parkirano vozilo ne otežuje ali onemogoča dostopa do zabojnikov, in, če je potrebno, obrežite drevje in grmovnice, ki ovirajo preglednost cestišča. Dostop do zabojnikov je zelo pomemben zaradi vaše varnosti, varnosti mimoidočih in delavcev JP VOKA SNAGA. Delavci na prometnih cestah in ulicah vsak dan izpraznijo več tisoč zabojnikov za odpadke, zato vse udeležence v prometu prosimo za razumevanje, kadar morate počakati, da opravijo svoje delo, in se vam zahvaljujemo za potrpežljivost.

Odvoz odpadkov v poletnem času

Ekipe začno odvažati odpadke praviloma ob šestih zjutraj. V poletnih mesecih, ko temperature presežejo 30 °C in je njihovo delo še težje, začenjajo svoj delovnik prej kot običajno, in sicer med 5. in 5.30. Opravičujemo se vam zaradi morebitnih nevšečnosti zaradi poletnega urnika praznjenja zabojnikov in prosimo za razumevanje.

 

Podzemne zbiralnice

Spoštovane uporabnice, spoštovani uporabniki,

zadnje mesece opažamo številne nepravilnosti v zvezi z odlaganjem odpadkov v podzemne zbiralnice. Poleg njih se nabirajo odpadki, ki spadajo v zbirni center oziroma je zanje treba naročiti kosovni odvoz, plastična embalaža, papir in karton so namesto v podzemne zbiralnice odloženi poleg njih.

Odlaganje odpadkov izven zabojnikov je prepovedano. Na podlagi 27. člena Odloka o zbiranju komunalnih odpadkov v Mestni občini Ljubljana je za posameznika, ki odpadke odlaga poleg zabojnikov za zbiranje komunalnih odpadkov, zagrožena globa v višini 200 evrov, za pravno osebo 1.000 evrov, za njeno odgovorno osebo 250 evrov, za samostojnega podjetnika posameznika ali zasebnika 750 evrov in njegovo odgovorno osebo 150 evrov. Nadzor nad izvajanjem določb odloka, za katere je predpisana globa za prekršek, opravlja Inšpektorat Mestne uprave MOL.

Skladno s področno zakonodajo so pravne osebe (lokali, restavracije, trgovine) dolžne s posebno pogodbo in na poseben način urediti prevzem in odvoz ločeno zbrane odpadne embalaže (plastične, kartonske, papirnate, steklene), ki nastaja pri opravljanju proizvodne, trgovinske in storitvene dejavnosti.

 

Avgust 2023

Obračun storitev ravnanja z odpadki v praznih stavbah oziroma delih stavb

JP VOKA SNAGA d.o.o. je skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja pripravilo Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave, odlaganja in zbiranja komunalnih odpadkov za leto 2023. Aktualne cenike lahko preverite na naši spletni strani, in sicer na povezavi www.vokasnaga.si/odpadki/aktualni-ceniki. Za počitniške objekte, prazne stavbe in prazne stanovanjske ali poslovne enote občinski odloki o zbiranju odpadkov predpisujejo poseben način obračuna. Ta poteka praviloma vsaj trikrat letno. Letos smo vam, zaradi spremembe cen, že izstavili račun za prva dva meseca, sedaj vam pošiljamo račun za obdobje od marca do avgusta 2023. Zadnji račun za leto 2023 boste prejeli ob koncu leta.

Ureditev e-računa

Namesto tiskanega računa na svoj elektronski naslov ali v predal svoje spletne banke lahko prejmete e-račun. E-račun prinaša številne prednosti: prejmete ga prej kot tiskanega, omogoča večjo preglednost in nadzor nad prejetimi računi, prihranite čas, zaradi optimizacije procesa pri spremljanju e-računov in pripravi plačil pa si znižate stroške in zmanjšate porabo papirja. Za prijavo na elektronsko obliko računa izpolnite obrazec na povezavi www.mojiodpadki.si/narocila/elektronska-oblika-racuna.

Ravnanje z odpadki - Zbirni centri

Zbirni centri so namenjeni občanom, ki lahko v posebne zabojnike brez dodatnega plačila oddate več kot trideset vrst odpadkov (nekatere samo do določene količine). V zbirne centre pripeljite vse tiste odpadke, ki ne spadajo v zabojnike za preostanek odpadkov, biološke odpadke, embalažo, papir in steklo. Odpadke v posamezne zabojnike odlagate sami, na pomoč pa vam lahko priskočijo tudi delavci oz. oskrbnik zbirnega centra.

V Ljubljani in primestnih občinah deluje devet zbirnih centrov: zbirni center na Barju in začasni zbirni center na Povšetovi ter začasni zbirni centri na Brezovici, v Vodicah, Medvodah, na Igu, Škofljici, v Velikih Laščah in v Cerkljah na Gorenjskem.

Zbirni center Barje je namenjen občanom vseh občin, v katerih JP VOKA SNAGA d.o.o. opravlja javno službo, zbirni centri v primestnih občinah pa samo prebivalcem posamezne občine.

V zbirnih centrih ne sprejemamo odpadkov, ki nastajajo v gospodarskih dejavnostih (proizvodnja, obrt, kmetijstvo). Podjetja in samostojni podjetniki so, skladno z zakonodajo, dolžni skleniti pogodbo z ustreznim pooblaščenim zbiralcem in predelovalcem odpadkov.

Za dodatne informacije obiščite spletno stran https://www.vokasnaga.si

Podzemene zbiralnice - Zbirni centri

Zbirni centri so namenjeni občanom, ki lahko v posebne zabojnike brez dodatnega plačila oddate več kot trideset vrst odpadkov (nekatere samo do določene količine). V zbirne centre pripeljite vse tiste odpadke, ki ne spadajo v zabojnike za preostanek odpadkov, biološke odpadke, embalažo, papir in steklo. Odpadke v posamezne zabojnike odlagate sami, na pomoč pa vam lahko priskočijo tudi delavci oz. oskrbnik zbirnega centra.

V Ljubljani in primestnih občinah deluje devet zbirnih centrov: zbirni center na Barju in začasni zbirni center na Povšetovi ter začasni zbirni centri na Brezovici, v Vodicah, Medvodah, na Igu, Škofljici, v Velikih Laščah in v Cerkljah na Gorenjskem.

Zbirni center Barje je namenjen občanom vseh občin, v katerih JP VOKA SNAGA d.o.o. opravlja javno službo, zbirni centri v primestnih občinah pa samo prebivalcem posamezne občine.

V zbirnih centrih ne sprejemamo odpadkov, ki nastajajo v gospodarskih dejavnostih (proizvodnja, obrt, kmetijstvo). Podjetja in samostojni podjetniki so, skladno z zakonodajo, dolžni skleniti pogodbo z ustreznim pooblaščenim zbiralcem in predelovalcem odpadkov.

Za dodatne informacije obiščite spletno stran https://www.vokasnaga.si

Januar 2022

Mestna občina Ljubljana, JP VOKA SNAGA in Humana združile moči pri zbiranju odpadnega tekstila na območju MOL

V Sloveniji na področju recikliranja odpadnega tekstila ter oblačil poteka veliko projektov, narašča tudi število trgovin z rabljenimi oblačili in s hišnim tekstilom. Številnim aktivnostim navkljub pa količine zavrženega tekstila naraščajo – tekstilni odpadki so najhitreje naraščajoča vrsta odpadkov v Evropski uniji, še vedno pa pogosto pristanejo med mešanimi komunalnimi odpadki.

S prvim januarjem 2025 bo ločeno zbiranje odpadnega tekstila in oblačil postalo obvezno v vseh državah članicah Evropske unije, zato v luči napovedanih zakonskih zahtev in zavezanosti Mestne občine Ljubljana h krožnim praksam in zmanjševanju nastajanja odpadkov ter ponovni uporabi (Zero Waste strategija) začenjamo s pilotnim projektom zbiranja oblačil in obutve v MOL.

Zabojnike za zbiranje oblačil, obutve in hišnega tekstila smo postavili na kar deset lokacij zbiralnic oziroma ekoloških otokov - na Aljaževi, Fabianijevi, Krimski in Postojnski ulici, Jarški in Dunajski cesti, na Livadi, ulici Ob Ljubljanici, v soseskah Murgle in Rožna dolina - ter v oba ljubljanska zbirna centra – na Barju in na Povšetovi ulici. Projekt smo razvili v sodelovanju z organizacijo Humana, ki je zagotovila ustrezne zabojnike in njihovo redno praznjenje ter nadaljnje primerno ravnanje z zbranim odpadnim tekstilom.

 

Februar 2022

Spoštovani uporabniki in uporabnice,

prilagamo urnik premične zbiralnice nevarnih gospodinjskih odpadkov in odpadne električne in elektronske opreme za mesec marec 2022. Zbiranje se bo nadaljevalo tudi v mesecu aprilu.

Celoten urnik lahko preverite na naši spletni strani www.mojiodpadki.si/urniki/urnik-premicne-zbiralnice, kjer bomo objavili tudi morebitne spremembe in dopolnitve urnika.

 

Datum

Občina

Od 9. do 12. ure

Od 13. do 16. ure

14. 3.

MOL

Ljubljana; parkirišče pod Halo Tivoli

Ljubljana; Ulica bratov Učakar 58 (Lekarna)

15. 3.

MOL

Ljubljana; za trgovino Mercator - Na gmajni 1

Ljubljana; Vojkova cesta pri Športnem parku Stožice, ob športni dvorani

16. 3.

MOL

Ljubljana; parkirišče pri Mercatorju, Dolenjska cesta 43

Ljubljana; Litijska cesta, avtobusna postaja Štepanjsko naselje (smer center)

17. 3.

Dol pri Ljubljani

Vinje; GD Vinje, Vinje 26B

Dol, pred kmetijsko zadrugo Dol

21. 3.

Cerklje na Gorenjskem

Zalog pri Cerkljah; gasilski dom PGD Zalog pri Cerkljah, Zalog pri Cerkljah 27

Cerklje na Gorenjskem; gasilski dom PGD Cerklje na Gorenjskem, Cesta v Polico 41

22. 3.

Vodice

Skaručna; parkirišče pri Domu krajanov na Skaručni, Skaručna 42

Vodice; parkirišče pri Domu krajanov Vodice, Kopitarjev trg 1

23. 3.

Medvode

Verje; parkirišče v bližini objekta Verje 7

Medvode; parkirišče pri BC Mercator Medvode, Medvoška cesta 3

24. 3.

Horjul

Vrzdenec; parkirišče pred gasilskim domom Vrzdenec, Vrzdenec 101

Horjul; Športni park Horjul, Vrhniška cesta 35

28. 3.

Dobrova - Polhov Gradec

Polhov Gradec; parkirišče pri KS Polhov Gradec

Dobrova; gasilski dom Dobrova

29. 3.

Brezovica

Rakitna; parkirišče pri cerkvi v Rakitni

Notranje Gorice; na parkirišču obračališča mestne linije 6B

30. 3.

Brezovica

Vnanje Gorice; pri Domu krajanov v Vnanjih Goricah, Nova pot 5

Brezovica; pred stavbo Občine Brezovica, Tržaška cesta 390

31. 3.

Ig

Škrilje; gasilski dom Škrilje

Ig; gasilski dom Ig, Gasilska ulica 39

 

Marec 2022

S 1. marcem 2022 so se spremenile cene ravnanja z odpadki

JP VOKA SNAGA je skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja za leto 2022 pripravilo Elaborat o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana ter Elaborat o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov. Elaborat pripravimo vsako leto, kot to zahteva zgoraj navedena uredba, morebitna ugotovljena razlika med potrjeno in obračunsko ceno glede na dejansko količino opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju pa se v elaboratih upošteva pri izračunu predračunske cene za naslednje obdobje.

Cene storitev obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana se bodo za uporabnike zvišale za 9,5 odstotka. Položnice bodo v povprečju na mesec višje za 1,03 evra. Aktualne cenike lahko preverite na naši spletni strani, in sicer na povezavi www.vokasnaga.si/odpadki/aktualni-ceniki.

Namesto tiskanega računa na svoj elektronski naslov ali v predal svoje spletne banke lahko prejmete e-račun. E-račun prinaša številne prednosti: prejmete ga prej kot tiskanega, omogoča večjo preglednost in nadzor nad prejetimi računi, prihranite čas, zaradi optimizacije procesa pri spremljanju e-računov in pripravi plačil pa si znižate stroške in zmanjšate porabo papirja. Za prijavo na elektronsko obliko računa izpolnite obrazec na povezavi www.mojiodpadki.si/narocila/elektronska-oblika-racuna.  

Spomladi se zopet vračamo na pogostejši odvoz bioloških odpadkov na nekaterih območjih, in sicer z mesecem marcem v Mestni občini Ljubljana in z mesecem aprilom v primestnih občinah, zato preverite urnik praznjenja zabojnikov:

 

 • na položnici, kjer so zapisani datumi praznjenja vaših zabojnikov za tekoči mesec;
 • prek spletne aplikacije Moji odvozi na spletni strani www.mojiodpadki.si, kjer si urnik praznjenja svojih zabojnikov lahko tudi natisnete;
 • prek brezplačnega SMS-opomnika, ki vas dan pred praznjenjem posameznega zabojnika opozori na odvoz (uredite ga prek spletne aplikacije Moji odvozi);
 • pokličite v naš Center za podporo in pomoč uporabnikom na telefonsko številko 01 477 96 00;
 • pišite nam na e-naslov vokasnaga@vokasnaga.si in seveda pripišite svoj naslov.
   

  Preverite svoje podatke o uporabi podzemne zbiralnice

  Prek aplikacije, ki je na voljo na naši spletni strani www.vokasnaga.si v rubriki Pregled uporabe podzemnih zbiralnic, lahko preverite podatke o uporabi vaše kartice za podzemne zbiralnice. To storite tako, da v aplikacijo vpišete številko svoje kartice in šifro naročnika, ki je zapisana na vašem računu za ravnanje s komunalnimi odpadki, obe brez začetnih ničel. Za pomoč pri uporabi aplikacije nas pokličite na telefonsko številko 080 98 82 ali nam pišite na e-naslov vokasnaga@vokasnaga.si.

  Odpadke odlagajte v podzemne zbiralnice in ne poleg njih

  Občinski odlok prepoveduje odlaganje odpadkov poleg podzemnih zbiralnic. Prepovedano je tudi odlaganje odpadkov v neustrezno podzemnico. Za obe kršitvi sta predvideni globi oziroma kazni. Ker so odpadki odgovornost tistih, ki jih proizvajajo, poskrbite, da jih boste pravilno ločili in odložili. Nekateri uporabniki v podzemne zbiralnice odlagajo prevelike vreče in z njimi zamašijo zgornji del zbiralnice. Zaradi tega drugi uporabniki svojih odpadkov vanje ne morejo več odlagati, čeprav podzemna zbiralnica ni polna. Prosimo vas, da zato odpadkov ne odlagate poleg zbiralnic in uporabljate največ 40 litrske vrečke za odlaganje preostanka in bioloških odpadkov. Odpadke, ki v podzemne zbiralnice ne sodijo (kosovni, nevarni, gradbeni odpadki, električna in elektronska oprema, zeleni odrez, …), oddajte v zbirni center. Nevarne gospodinjske odpadke in električne aparate do velikosti sesalca lahko oddate tudi v premično zbiralnico, ki stoji na različnih lokacijah po vnaprej določenem urniku, ki je dostopen na www.mojiodpadki.si/urniki/urnik-premicne-zbiralnice. Kakršnekoli nepravilnosti pri delovanju kartice ali podzemne zbiralnice nemudoma sporočite na telefonsko številko 080 98 82, ki je navedena tudi na kartici.

April 2022

Dodatni prostor za oddajo zelenega odreza, kosovnih in gradbenih odpadkov ponovno na voljo

Na Cesti dveh cesarjev na poti od krožišča do zbirnega centra Barje je za zeleni odrez, kosovne odpadke, pohištveni les in gradbene odpadke ponovno vzpostavljen dodatni prostor, ki od meseca aprila obratuje ob sobotah med 8. in 16. uro. Za uporabnike, ki boste pripeljali te odpadke, bo oddaja hitrejša, razbremenili pa bomo tudi promet v zbirnem centru za oddajo preostalih vrst odpadkov (nevarni odpadki, električna in elektronska oprema, pnevmatike ...).

Vse spremembe, povezane z ravnanjem z odpadki, lahko urejate prek e-naslova vokasnaga@vokasnaga.si ali prek obrazcev, ki so na voljo na spletni strani www.mojiodpadki.si v zavihku »naročila«. Za dodatne informacije smo na voljo na telefonski številki 01/477-96-00. Prosimo, da za naročila informacije pripravite vašo šifro naročnika, ki se prične z 004 …, najdete pa jo na svojem mesečnem računu.

Na voljo so naslednji obrazci:

– obrazec za vključitev v sistem ravnanja z odpadki,

– obrazec za sporočanje sprememb v zvezi s storitvami ravnanja z odpadki,

– naročilo odvoza kosovnih odpadkov,

– izjava o nadomestitvi zabojnika za biološke odpadke z lastnim kompostiranjem,

– izjava o lastnem kompostiranju enega ali več uporabnikov na skupnem zbirnem mestu,

– prošnja za združitev zbirnega mesta pri ravnanju z odpadki,

– obrazec za spremembo merila delitve stroškov na skupnem zbirnem mestu pri ravnanju z odpadki,

– obrazec za izdajo elektronske oblike računa.

Maj 2022

Nekaj nasvetov za pravilno ločevanje odpadkov

Zakonodaja od komunalnih podjetij zahteva zbiranje in prevoz odpadkov ter obdelavo in odlaganje preostanka odpadkov, od občanov pa razvrščanje odpadkov v prave zabojnike.

JP VOKA SNAGA večino ločeno zbranih odpadkov preda pooblaščenim družbam v predelavo. Večji kot je delež ločeno zbranih odpadkov, manj odpadkov gre na odlagališče in nižji je strošek ravnanja z odpadki.

Odpadke, ki ne sodijo v zabojnike ali podzemne zbiralnice, oddajte v zbirnih centrih ali zanje naročite odvoz.  

 

PAPIR

karton, lepenka, časopisi, revije, letaki, pisemske ovojnice.

robčki, papirnate brisače, toaletni papir, celofan, tetrapak in z živili pomazana ali prepojena papirnata in kartonska embalaža

 

STEKLO

kozarci za vlaganje živil, prazne steklenice, kozmetične stekleničke, razbita steklena embalaža za živila

zamaški in pokrovčki steklene embalaže, žarnice, pleksi steklo, okensko steklo, ogledala, armirano steklo, svinčeno steklo, avtomobilsko steklo, kristal, porcelan

 

EMBALAŽA

plastenke in pločevinke pijač ter ostalih živil, jogurtovi lončki, PVC vrečke, plastična in ALU gospodinjska folija, slamice, stiropor, kovinski pokrovčki

CD-ji in DVD-ji, elektronska oprema, embalaža z ostanki nevarnih snovi, kmetijska folija

 

BIOLOŠKI ODPADKI

zelenjavni in sadni odpadke vseh vrst, jajčne lupine, kavna usedlina in filter vrečke, pokvarjeni prehrambeni izdelki, kuhani ostanki hrane in gnilo sadje, papirnati robčki, brisače in papirnate vrečke, odpadno vejevje, trava in listje, rože in plevel, stelja malih rastlinojedih živali

cigaretni ogorki, kosti, živalski iztrebki, maščobe in odpadno kuhinjsko olje

 

PREOSTANEK ODPADKOV

higienski pripomočki, plenice, mačji pesek, ohlajen pepel in vrečke iz sesalca, cigaretni ogorki, kosti, živalski iztrebki, šiviljski odpadki, pluta in guma, keramika, porcelan, odpadni tekstil

nevarni odpadki (baterije, zdravila, maščobe in odpadno kuhinjsko olje, kemikalije, …), elektronska oprema, kosovni odpadki

 

Na spletni strani www.mojiodpadki.si najdete e-iskalnik »ABC ODPADKOV«, s katerim lahko kadar koli preverite, kam spada posamezen odpadek.

 

Junij 2022

Prevzem odpadne embalaže iz dejavnosti

Na območju, ker odpadke zbiramo s podzemnimi zbiralnicami, pravnim osebam ponujamo storitev celostnega ravnanja z odpadno embalažo (plastično, kartonsko, papirnato, stekleno …), ki ni komunalni odpadek.

To je embalaža, ki nastaja pri opravljanju proizvodne, trgovinske in storitvene dejavnosti in za katero so pravne osebe skladno z zakonodajo dolžne s posebno pogodbo in na poseben način urediti prevzem in odvoz. Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo pravnim osebam namreč prepoveduje odlaganje odpadne embalaže, ki nastaja pri opravljanju dejavnosti, v zbiralnice (eko otoke) in podzemne zbiralnice.

Prevzem tovrstne embalaže je moč urediti tudi z našim podjetjem. Odpadno embalažo prevzemamo v posebnih vrečah, in sicer vsak dan, tudi ob sobotah in nedeljah. 

Za več informacij smo vam na voljo v Centru za pomoč in podporo uporabnikom na telefonski številki 01 477 96 00 in e-naslovu vokasnaga@vokasnaga.si

 

Zbirno in prevzemno mesto zabojnikov

Vsi zabojniki, tudi tisti za embalažo in papir, morajo stati na zbirnem mestu na zasebni površini. To določa občinska zakonodaja in tako je v vseh slovenskih ter evropskih mestih. Če zabojniki stojijo na javni površini, jih pospravite na zasebno. Tako najlažje tudi preprečite, da bi odpadke vanje odlagali drugi, in poskrbite, da okoli zabojnikov ni odpadkov. Za urejenost zbirnih in prevzemnih mest, za okolico zabojnikov torej, ste odgovorni uporabniki. Poleg tega so zabojniki na pločnikih, cestiščih in drugih javnih površinah nevarni za pešce, kolesarje in voznike.

 

Da bo odvoz odpadkov potekal nemoteno, zabojnike do 6. ure zjutraj pripravite na prevzemno mesto. To je mesto na robu javne površine, kjer se smetarsko vozilo lahko ustavi in zabojnike izprazni. JP VOKA SNAGA nima ne pristojnosti ne dolžnosti, da bi zabojnike prevzemala z zasebnih površin. Prosimo tudi, če poskrbite, da vaše parkirano vozilo ne otežuje ali onemogoča dostopa do zabojnikov, in, če je potrebno, obrežite drevje in grmovnice, ki ovirajo preglednost cestišča. Dostop do zabojnikov je zelo pomemben zaradi vaše varnosti, varnosti mimoidočih in delavcev JP VOKA SNAGA. Delavci na prometnih cestah in ulicah vsak dan izpraznijo več tisoč zabojnikov za odpadke, zato vse udeležence v prometu prosimo za razumevanje, kadar morate počakati, da opravijo svoje delo, in se vam zahvaljujemo za potrpežljivost.

Odvoz odpadkov v poletnem času

Ekipe začno odvažati odpadke praviloma ob šestih zjutraj. V poletnih mesecih, ko temperature presežejo 30 °C in je njihovo delo še težje, začenjajo svoj delovnik prej kot običajno, in sicer med 5. in 5.30. Opravičujemo se vam zaradi morebitnih nevšečnosti zaradi poletnega urnika praznjenja zabojnikov in prosimo za razumevanje.

Julij 2022

Spoštovane uporabnice, spoštovani uporabniki,

obveščamo vas, da z naslednjim mesecem pristopamo k poenotenju telefonskih številk naše družbe, zaradi česar se bodo spremenile telefonske številke sodelavcev na področju ravnanja z odpadki. Istočasno bo ukinjena tudi telefonska številka 01 477 96 00, namenjena za pridobivanje splošnih informacij. Še vedno pa nas lahko pokličete na brezplačno telefonsko številko 080 86 52 in na številko 01 58 08 100.

Splošne informacije lahko najdete tudi na spletni strani www.vokasnaga.si, lahko nam pišete na naslov vokasnaga@vokasnaga.si ali na JP VOKA SNAGA, Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana. Na spletni strani www.mojiodpadki.si pa lahko uredite svoja naročila, pogledate in natisnete urnik praznjenja zabojnikov, urnik premične zbiralnice, uredite brezplačen SMS-opomnik, preverite število vnosov v podzemno zbiralnico in z e-iskalnikom ABC odpadkov preverite, kam spada posamezen odpadek.

Avgust 2022

RAVNANJE Z ODPADKI:

Spoštovane uporabnice, spoštovani uporabniki,

obveščamo vas, da z avgustom 2022 zaradi poenotenja telefonskih številk JP VOKA SNAGA d.o.o. ukinjamo telefonsko številko 01 477 96 00, namenjeno pridobivanju splošnih informacij, in jo nadomeščamo z telefonsko številko 01 580 81 00.

Splošne informacije lahko najdete na spletni strani www.vokasnaga.si, nam pišete na vokasnaga@vokasnaga.si ali na JP VOKA SNAGA d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana.

Na spletni strani www.mojiodpadki.si pa lahko uredite svoja naročila, pogledate in natisnete urnik praznjenja zabojnikov, urnik premične zbiralnice, uredite brezplačen SMS-opomnik, preverite število vnosov v podzemno zbiralnico in z e-iskalnikom ABC odpadkov preverite, kam spada posamezna vrsta odpadka.

 

Obračun storitev ravnanja z odpadki v praznih stavbah oziroma v delih stavb

Za počitniške objekte, prazne stavbe in prazne stanovanjske ali poslovne enote občinski odloki o zbiranju odpadkov predpisujejo poseben način obračuna. Ta poteka praviloma vsaj dvakrat letno. Letos smo vam, zaradi spremembe cen, že izstavili račun za prva dva meseca, sedaj vam pošiljamo račun za obdobje od marca do avgusta 2022. Zadnji račun za leto 2022 boste prejeli ob koncu leta.

Z avgustom 2022 zaradi poenotenja telefonskih številk JP VOKA SNAGA d.o.o. ukinjamo telefonsko številko 01 477 96 00, namenjeno pridobivanju splošnih informacij, in jo nadomeščamo z telefonsko številko 01 580 81 00.

Splošne informacije lahko najdete na spletni strani www.vokasnaga.si, nam pišete na vokasnaga@vokasnaga.si ali na JP VOKA SNAGA d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana.

Na spletni strani www.mojiodpadki.si pa lahko uredite svoja naročila, pogledate in natisnete urnik praznjenja zabojnikov, urnik premične zbiralnice, uredite brezplačen SMS-opomnik, preverite število vnosov v podzemno zbiralnico in z e-iskalnikom ABC odpadkov preverite, kam spada posamezna vrsta odpadka.

 

September 2022

RAVNANJE Z ODPADKI

Spoštovane uporabnice, spoštovani uporabniki,

če imate občasno večjo količino bioloških odpadkov in/ali preostanka odpadkov (zaradi čiščenja, obrezovanja drevja ipd.), te odpadke lahko odložite v tipizirane vreče (vreče z našim logotipom).

Odlaganje viška bioloških odpadkov in/ali preostanka odpadkov v navadnih vrečah ni dovoljeno. Prav tako ni dovoljeno odlaganje odpadkov v tipiziranih vrečah poleg zabojnikov na ekoloških otokih in poleg podzemnih zbiralnic.

Za biološke odpadke uporabljamo rjave, za preostanek odpadkov pa zelene 50- in 100-litrske tipizirane vreče. Tipizirane vreče lahko kupite prek spletne trgovine na povezavi www.vsezaodpadke.si/vokasnaga ali v Centru ponovne uporabe na Povšetovi ulici 4 v Ljubljani. V ceni vreče je všteta tudi storitev odvoza in ravnanja z odpadki. Vreče na dan odvoza pred 6. uro zjutraj ali zvečer pred dnevom odvoza postavite na prevzemno mesto poleg ustreznega zabojnika. Naenkrat lahko pripravite do pet vreč, pri čemer teža posamezne vreče ne sme presegati 10 kilogramov.

PODZEMNE ZBIRALNICE

Spoštovane uporabnice, spoštovani uporabniki,

odvoz kosovnih odpadkov je enkrat letno brezplačen, in sicer ga naročite, ko ga potrebujete.

V večstanovanjskih stavbah odvoz kosovnih odpadkov naroči upravnik ali predstavnik etažnih lastnikov.

V obeh primerih je treba odvoz predhodno naročiti prek posebne naročilnice, ki je na voljo na spletnih straneh:

Po prejemu naročilnice vas bomo poklicali in se skupaj dogovorili za datum odvoza.

Med kosovne odpadke spadajo kopalniška oprema, leseno in oblazinjeno pohištvo, športni rekviziti (smuči, jadralne deske, kolesa ipd.), vrtna oprema iz plastike in lesa (mize, stoli, senčniki ipd.), preproge, vzmetnice, svetila, senčila, veliki gospodinjski aparati (gospodinjska bela tehnika – hladilniki, pralni in pomivalni stroji, štedilniki ipd.).

Med kosovne odpadke pa ne odlagajte preostanka odpadkov, stavbnega pohištva (okna, vrata itd.), gradbenih odpadkov, zemlje, listja, vej, nevarnih odpadkov, avtomobilskega stekla, pnevmatik.

Odpadkov, ki ne spadajo med kosovne odpadke, ne bomo odpeljali.

Kosovne odpadke pripravite na dan odvoza pred 6. uro zjutraj ali zvečer pred dnevom odvoza.

Prosimo vas, da ste na dan odvoza dosegljivi na telefon.

Če ste možnost brezplačnega kosovnega odvoza že izkoristili, jih lahko odpeljete v zbirni center ali pa se z nami dogovorite za prevzem in odvoz, kar je treba plačati v skladu s cenikom.

Za dodatne informacije obiščite spletno stran https://www.vokasnaga.si/locevanje-odpadkov/kosovni-odpadki ali nam pišite na e-naslova kosovni@vokasnaga.si in/ali vokasnaga@vokasnaga.si.

Oktober 2022

Zimski urnik odvoza bioloških odpadkov

Med 1. novembrom 2022 in 28. februarjem 2023 se spreminja pogostnost odvoza bioloških odpadkov v nekaterih primestnih občinah. Datume odvoza vaših odpadkov lahko preverite na več načinov, in sicer:

 • na položnici, kjer so zapisani datumi praznjenja vaših zabojnikov za tekoči mesec;
 • prek spletne aplikacije Urniki odvoza odpadkov, kjer si urnik praznjenja svojih zabojnikov lahko tudi natisnete;
 • prek brezplačnega SMS-opomnika, ki vas dan pred praznjenjem posameznega zabojnika opozori na odvoz (uredite ga prek spletne aplikacije Urniki odvoza odpadkov).

 

Zbirni center Barje pozimi obratuje s krajšim delovnikom

S 1. novembrom prehajamo na zimski delovni čas zbirnega centra Barje, in sicer bo do 31. marca zbirni center odprt od ponedeljka do sobote med 6. in 18. uro.

Zbirni center Povšetova je odprt od torka do sobote med 11. in 18. uro.

 

November 2022

Zimski urnik odvoza bioloških odpadkov v MOL

Na nekaterih območjih v MOL med 1. decembrom 2022 in 1. marcem 2023 spreminjamo pogostost odvoza bioloških odpadkov, zato vas prosimo, da preverite urnik praznjenja vašega zabojnika (na položnici, preko spletne aplikacije Urniki odvoza odpadkov ali preko SMS-opomnika).

Bliža se čas obdarovanja

V obdobju bližajočih se praznikov se pogosto sprašujemo, kaj podariti oziroma s kakšnimi darili razveseliti svoje najbližje.

Ena izmed alternativ je izdelava unikatnih, bolj osebnih daril in praznične dekoracije. Zanje lahko uporabimo naravne materiale ali materiale, ki jih že imamo doma. S tem omejimo porabo surovin in energije za proizvodnjo novih izdelkov, obenem pa pripomoremo k zmanjšanju količine odpadkov. Tak način obdarovanja nosi globlji pomen in poskrbi za naše osebno zadovoljstvo.

Želimo vam obilo izvirnosti ob pripravah na veseli december.

Januar 2021

Odlaganje odpadkov izven zabojnikov je prepovedano.
Zadnje mesece opažamo številne nepravilnosti v zvezi z odlaganjem odpadkov v zabojnike na zbiralnicah (ekootokih). Poleg zabojnikov se nabirajo odpadki, ki spadajo v zbirni center oziroma je zanje treba naročiti kosovni odvoz, plastična embalaža, papir in karton so namesto v zabojnik odloženi poleg njega, kopičijo se vreče in vrečke z odpadki, ki na ekootrok ne sodijo. Obveznost vseh občanov je, da dosledno ločujete svoje odpadke in jih odlagate v ustrezne zabojnike.Nevarne, kosovne odpadke, zeleni odrez ipd. odpeljite v bližnji zbirni center, za kosovne odpadke pa naročite odvoz, ki je enkrat na leto brezplačen. Kadar ne veste, kam spada posamezni odpadek, si pomagajte z e-abecednikom odpadkov na www.mojiodpadki.si.

Tipizirane vrečke za mešane komunalne in biološke odpadke Kadar imate bioloških in /ali mešanih komunalnih odpadkov več kot običajno, jih lahko pospravite v 50- ali 100-litrske Vokine Snagine tipizirane vreče in jih na dan odvoza postavite zraven ustreznega zabojnika. Naenkrat lahko pripravite do pet vreč, pri čemer teža posamezne vreče ne sme presegati 10 kilogramov. Vreče so naprodaj prek spleta (www.vsezaodpadke.si/vokasnaga) in v Centru ponovne uporabe na Povšetovi 4 v Ljubljani.

Februar 2021

Previdno z nevarnimi odpadki
Zdravila, baterije, ostanki barv, lakov in topil, pesticidi in nekatera čistila so najpogostejši nevarni odpadki, ki jih imamo doma. Če z njimi ravnamo nepremišljeno, lahko povzročimo hudo škodo − zastrupimo okolje in ogrozimo lastno zdravje ter zdravje drugih. Pri ravnanju z njimi je zato pomembno, da jih ne odlagate v ali ob zabojnike in jih ne zlivate v odtok ali straniščno školjko. Nevarne odpadke je treba zbirati ločeno in jih odnesti v bližnji zbirni center ali v premično zbiralnico. Ta bo predvidoma med 15. marcem in 16. aprilom 2021 stala na več kot štiridesetih lokacijah v Mestni občini Ljubljana in desetih drugih občinah, kjer skrbimo za zbiranje odpadkov. Urnik z lokacijami zbiranja nevarnih gospodinjskih odpadkov in manjših kosov odpadne električne in elektronske opreme preverite na www.vokasnaga.si v rubriki »Zbiranje odpadkov« (Premična zbiralnica) ali na www.mojiodpadki.si v rubriki »Urniki« (Urnik premične zbiralnice). V primeru spremenjenih epidemioloških okoliščin se lahko zgodi, da bomo tovrstno zbiranje nevarnih odpadkov primorani ustaviti, zato vas prosimo, da pred načrtovanim prihodom na lokacijo premične zbiralnice preverite aktualno stanje. Morebitne spremembe bodo objavljene na naših spletnih mestih in Facebook profilu. 

Marec 2021

Spremenjeni urniki in premična zbiralnica na terenu
Zbirni center Barje je odprt do 20. ure, na poti od krožišča do zbirnega centra pa smo za zeleni odrez, kosovne odpadke, pohištveni les in gradbene odpadke vzpostavili dodatni prostor, ki ima drugačen delovni čas, in sicer od ponedeljka do sobote med 6. in 18. uro. Prosimo vas, da upoštevate poseben prometni režim, ki je vzpostavljen na tem območju. Zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa v zbirnih centrih velja nekaj preventivnih ukrepov, med katerimi je tudi vstop največ pet vozil hkrati, kar podaljšuje čakalne vrste. V zvezi s tem občane prosimo, da odpadke v največji mogoči meri razvrstite/sortirate že doma in da v zbirnem centru dosledno upoštevate navodila zaposlenih, da bo odlaganje odpadkov čim lažje in hitrejše.

Nevarne gospodinjske odpadke ter manjšo odpadno električno in elektronsko opremo do 23. aprila 2021 zbiramo tudi v premični zbiralnici. Urnik z lokacijami zbiranja nevarnih gospodinjskih odpadkov in manjših kosov odpadne električne in elektronske opreme preverite na www.vokasnaga.si ali na www.mojiodpadki.si. V primeru spremenjenih epidemioloških okoliščin se lahko zgodi, da bomo tovrstno zbiranje nevarnih odpadkov primorani ustaviti, zato vas prosimo, da pred načrtovanim prihodom na lokacijo premične zbiralnice preverite aktualno stanje. Morebitne spremembe bodo objavljene na naših spletnih mestih in Facebook profilu.

S 1. aprilom tudi v primestnih občinah prehajamo na tedenski urnik praznjenja zabojnikov za biološke odpadke. Urnik praznjenja vašega zabojnika preverite na položnici, prek spletne aplikacije, ki jo najdete na spletni strani www.mojiodpadki.si ali prek brezplačnega SMS-opomnika, ki vas dan pred praznjenjem posameznega zabojnika opozori na odvoz (uredite ga prek spletne aplikacije Moji odvozi). 

April 2021

S 1. aprilom 2021 so se spremenile cene ravnanja z odpadki JP VOKA SNAGA je skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja pripravilo Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave, odlaganja in zbiranja komunalnih odpadkov. Cene obdelave komunalnih odpadkov in bioloških odpadkov ter zbiranja bioloških odpadkov so se zvišale, ceni zbiranja in odlaganja komunalnih odpadkov pa sta se znižali. Vpliv vseh sprememb cen povzroči spremembo položnice za povprečno gospodinjstvo za 6,6 %. Povprečni mesečni strošek se bo tako povišal za 0,70 EUR, in sicer iz 10,53 EUR na 11,23 EUR. Kljub spremembi cen JP VOKA SNAGA ostaja v Sloveniji med cenejšimi izvajalci gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki, hkrati pa zgotavlja kakovostne storitve po visokih standardih in z najsodobnejšo tehnologijo v Evropi.

Maj 2021

VIŠEK MEŠANIH IN BIOLOŠKIH ODPADKOV SPADA V TIPIZIRANE VREČE

Če imate uporabniki občasno večjo količino bioloških odpadkov in/ali preostanka odpadkov (zaradi čiščenja, obrezovanja drevja ipd.), te odpadke lahko odložite v tipizirane vreče (vreče z našim logotipom). Za preostanek odpadkov uporabljamo zelene, za biološke odpadke pa rjave 50- in 100-litrske vreče. Tipizirane vreče za višek mešanih in bioloških komunalnih odpadkov lahko kupite prek spletne trgovine na povezavi www.vsezaodpadke.si/vokasnaga ali v Centru ponovne uporabe na Povšetovi ulici 4 v Ljubljani. V ceni tipizirane vreče je zajeta tudi storitev odvoza in ravnanja z odpadki, zato odlaganje viška odpadkov v navadnih vrečah ni dovoljeno. Vreče v času odvoza postavite na prevzemno mesto poleg ustreznega zabojnika. Naenkrat lahko pripravite do pet vreč, pri čemer teža posamezne vreče ne sme presegati deset kilogramov. Uporaba oziroma odlaganje odpadkov v tipiziranih vrečah ob podzemnih zbiralnicah ni dovoljena.

KAKO RAVNATI V PRIMERU PREPOLNIH ZABOJNIKOV?

Preverite navodila za ločevanje in poskusite še bolj natančno in dosledno ločevati odpadke. Naročite večje ali dodatne zabojnike za preostanek odpadkov, embalažo in bio odpadke. Naročilo dodatnega ali večjega zabojnika za embalažo ne prinaša nobenih dodatnih stroškov. Razmislite o lastnem zbirnem mestu, če si ga zdaj delite s sosedi, ki niso najbolj skrbni pri ločevanju odpadkov.

Junij 2021

Pravilno ravnanje z biološkimi odpadki

Biološke odpadke je treba zbirati ločeno in poskrbeti, da se ne (z)mešajo z drugimi odpadki. Odlagamo jih v rjave zabojnike oziroma podzemne zbiralnice ali jih kompostiramo.

Kako pravilno kompostiramo?

Za kompostiranje na domačem vrtu potrebujemo 2 do 3 m³ prostora v polsenci in z zaščito pred vetrom. Zagotoviti moramo pravilno prezračevanje (enkrat mesečno preobračamo kup), da proces trohnenja poteka pravilno. Poskrbeti je treba tudi za zadostno vlago, kar pomeni, da se kup ne sme presušiti ali premočiti (primerna vlažnost je takrat, ko stisnemo pest komposta in se iz njega ne pocedi voda ter hkrati ne razpade). Organska masa razpada v gnojilo, če je primerno vlažna in zračna. Če je presuha, se z njo ne dogaja nič, če je prevlažna, pa začne gniti.

Kompostiranje v domači kuhinji ali na balkonu

Kompostiramo pa lahko tudi če nimamo vrta, saj je na voljo več različnih kompostnikov in fermentacijskih posod za uporabo v notranjih prostorih, na primer v kuhinji, shrambi, kleti, garaži ali balkonu. Naravni proces fermentacije v posodah, kamor odlagamo olupke sadja in zelenjave, ostanke hrane, čajno in kavno usedlino ipd., sproži organski posip oziroma pripravek iz efektivnih mikroorganizmov. Naprodaj so tudi izotermični kompostniki, v katerih je temperatura med 60 do 75 stopinjami Celzija, ki uniči vse škodljive bakterije in plesni.

Julij 2021

Kako naročiti odvoz kosovnih odpadkov?

Odvoz kosovnih odpadkov je enkrat letno brezplačen, in sicer ga uporabniki v Ljubljani naročite, ko ga potrebujete, uporabniki v primestnih občinah pa si izberete datum znotraj razpisanega termina (jesenski termin je med 1. oktobrom in 30. novembrom 2021). V obeh primerih je treba odvoz predhodno naročiti prek posebne naročilnice, ki je na voljo na spletnih straneh www.vokasnaga.si in www.mojiodpadki.si. Ko bomo naročilnico prejeli, vas bomo poklicali in skupaj se bomo dogovorili za datum odvoza.

Med kosovne odpadke ne odlagajte mešanih (gospodinjskih) odpadkov, stavbnega pohištva, gradbenih in nevarnih odpadkov, zelenega odreza (vrtni odpadki, listje in veje), avtomobilskih gum in stekla.

Odpadkov, ki niso kosovni odpadki, ne bomo odpeljali in bomo o njih obvestili pristojne inšpekcijske službe.

Prosimo vas, da kosovne odpadke pripravite po 20. uri pred dnevom odvoza oziroma do 6. ure na dan odvoza in da ste na dan odvoza dosegljivi po telefonu.

Če ste možnost brezplačnega odvoza že izkoristili, lahko kosovne odpadke odpeljete v zbirni center ali pa se z nami dogovorite za prevzem in odvoz, kar je treba plačati v skladu s cenikom. Če potrebujete dodatne informacije, obiščite spletni naslov www.vokasnaga.si/locevanje-odpadkov/kosovni-odpadki ali nam pišite na e-naslov kosovni@vokasnaga.si.

Avgust 2021

Vključitev v sistem ravnanja z odpadki je obvezna

Vse občanke in občani uporabljate storitve javne službe zbiranja komunalnih odpadkov in pomembno je, da ste vključeni v sistem rednega odvoza odpadkov ter da za svojo uporabo storitev redno plačujete. Vključenost v sistem ravnanja z odpadki občanom nalaga občinski odlok, hkrati pa smo v Voki Snagi dolžni poskrbeti za vse občane in preprečiti, da bi določeni občani plačevali več, ker nekateri bodisi zaradi nepoznavanja bodisi načrtno ne izpolnjujejo svojih obveznosti. Opažamo namreč, da nekateri občani tudi po večkratnih prijaznih opozorilih in prošnjah še vedno niso vključeni v sistem javne službe ravnanja z odpadki, ki pa jih seveda uporabljajo, stroške za njihovo uporabo pa plačujejo drugi.

Vsem, ki v sistem zbiranja odpadkov še niso vključeni, bomo zato (ponovno) poslali poziv za vključitev v sistem in jih prosili, da izpolnijo priložen Obrazec za vključitev v sistem ravnanja z odpadki in ga pošljejo na naš naslov bodisi po navadni bodisi po elektronski pošti. Obrazec za vključitev v sistem je na voljo tudi na spletnih straneh www.vokasnaga.si in www.mojiodpadki.si, in sicer v rubriki »Naročanje in obrazci« oziroma »Naročila«, kjer so na voljo tudi drugi (e-)obrazci. Če bi pri izpolnjevanju obrazca potrebovali pomoč, občani lahko ali pokličete ali pišete v naš Center za podporo in pomoč uporabnikom. Dosegljivi smo na telefonski številki 01 477 96 00 in e-naslovu vokasnaga@vokasnaga.si.

September 2021

Obvestilo o obveznosti izpolnjevanja pogoja PCT

Spoštovane uporabnice, spoštovani uporabniki,

skladno s predpisom Vlade Republike Slovenije je do preklica tudi za vstop v poslovne prostore ter uporabo storitev in/ali prisotnost pri izvajanju vseh dejavnosti družbe JP VOKA SNAGA d.o.o. obvezno izpolnjevanje pogoja PCT (prebolel, cepljen, testiran).

V družbi zagotavljamo izpolnjevanje pogoja PCT za vse naše zaposlene, prav tako pa izpolnjevanje pogoja PCT preverjamo ob vstopu v poslovne prostore in/ali pred začetkom opravljanja storitev, in sicer v skladu z Odlokom o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 ter veljavnimi pravili varstva osebnih podatkov.

Izpolnjevanje pogoja PCT je tako med drugim potrebno pri obisku zbirnih centrov za odpadke, odvozu kosovnih odpadkov in obisku premične zbiralnice za nevarne odpadke ter prisotnosti ob priključitvi na vodovodno ali kanalizacijsko omrežje, odčitavanju in menjavi vodomerov, obnovi hišnih vodovodnih priključkov, praznjenju greznic ali malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN), čiščenju in pregledu kanalizacijskega priključka, izvedbi ocene delovanja MKČN ter odvzemu vzorcev pitne ali odpadne vode.

Vsem uporabnikom naših storitev se zahvaljujemo za strpnost in razumevanje. Vsem se zahvaljujemo tudi za upoštevanje vseh priporočenih preventivnih ukrepov.

Ostanimo zdravi!

Oktober 2021

Pitna in odpadna voda

V hladnejših mesecih  se zaradi temperatur, ki padejo pod ledišče, lahko zgodi, da voda v vodovodnem priključku, vodomeru ali interni vodovodni napeljavi zmrzne. Do tega najpogosteje pride, če ne poskrbimo za ustrezno zaščito cevovodov in naprav ter občasen pretok vode v ceveh.

Da voda v priključku in/ali interni vodovodni napeljavi ne bi zmrznila, notranjost vodomernega jaška in pokrov dodatno toplotno izolirajte. Tako boste preprečili kroženje mrzlega zraka okrog napeljav. Pomembno je tudi, da je vodomerni jašek pozimi vedno zaprt.
Poskrbite za stalen ali vsaj občasen pretok vode v ceveh, v objektu, ki ni v stalni uporabi (počitniške hiše, novogradnje ipd.), pa zaprite ventil in spustite vodo iz vodovodnih cevi. Če imate na vrtu pomožne objekte in vrtne pipe, je pomembno, da iz njihovih cevovodov izpraznite vodo.

Vsaj enkrat na mesec preverite tudi stanje vodomera. Če na njem opazite kakršne koli poškodbe, nas o tem čimprej obvestite na brezplačno telefonsko številko 080 86 52. V nobenem primeru se odprave okvare na vodovodnem priključku ali vodomernem mestu ne lotite sami.

November 2021

Zaščitne maske, rokavice za enkratno uporabo, robčki za razkuževanje in pripomočki za opravljanje antigenskih testov spadajo v črn zabojnik

Zaščitne maske in rokavice za enkratno uporabo, pripomočke za opravljanje antigenskih testov (paličic za bris, epruvet itd.)  ter robčke za razkuževanje površin in rok odlagamo v zabojnik za mešane komunalne odpadke (črn zabojnik) in ne v zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov. Naj vas spomnimo, da zaščitne opreme, pripomočkov za samotestiranje in čistilnih robčkov nikakor ne smemo splakovati v straniščno školjko.

Kako pa ravnamo z odpadki oseb, ki imajo potrjeno okužbo oziroma so zaradi suma na okužbo v domači oskrbi?

Robčke, papirnate brisače, pripomočke za samotestiranje in izdelke za enkratno uporabo, ki so jih uporabljale osebe, ki kažejo znake bolezni COVID-19, ter odpadke, ki nastanejo pri čiščenju prostorov (npr. krpe in čistilni robčki za enkratno uporabo) zbiramo v plastični vreči, to pa, ko je polna, tesno zavežemo in jo namestimo v drugo plastično vrečo. Slednjo prav tako tesno zavežemo in hranimo ločeno vsaj 72 ur, preden jo odložimo v zabojnik za mešane komunalne odpadke (črn zabojnik). Druge odpadke, ki nastanejo v gospodinjstvu, ločujemo in odlagamo v ustrezne zabojnike kot običajno. 

V času širjenja bolezni COVID-19 Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) kakršno koli dotikanje odloženih odpadkov odsvetuje, saj brskanje po komunalnih odpadkih in zabojnikih lahko povzroči širjenje okužb.

Bodimo odgovorni, pazimo nase in na druge ter ostanimo zdravi!

December 2021

Januar 2020

Nakup tipiziranih vreč za višek mešanih in bioloških odpadkov

Če imate uporabniki občasno večjo količino bioloških odpadkov in/ali preostanka odpadkov (zaradi čiščenja, obrezovanja drevja ipd.), jih lahko odložite v tipizirane vreče (z logotipom našega podjetja). Za preostanek odpadkov uporabljamo zelene 50- in 100-litrske vreče, za biološke odpadke pa rjave 50-litrske vreče. Tipizirane vreče za višek mešanih in bioloških komunalnih odpadkov lahko kupite prek spletne trgovine na povezavi www.vsezaodpadke.si/vokasnaga ali v Centru ponovne uporabe na Povšetovi ulici 4 v Ljubljani. V ceni tipizirane vreče je zajeta tudi storitev odvoza in ravnanja z odpadki, zato odlaganje viška odpadkov v navadnih vrečah ni dovoljeno. Vreče v času odvoza postavite na prevzemno mesto poleg ustreznega zabojnika. Naenkrat lahko pripravite do pet vreč, pri čemer teža posamezne vreče ne sme presegati deset kilogramov. Uporaba oziroma odlaganje odpadkov v tipiziranih vrečah ob podzemnih zbiralnicah ni dovoljena.

Kako ravnati v primeru prepolnih zabojnikov?

 • Preverite navodila za ločevanje in poskusite še bolj natančno in dosledno ločevati odpadke.
 • Naročite večje ali dodatne zabojnike za preostanek odpadkov, embalažo, papir in bio odpadke, če živite na območju, kjer JP VOKA SNAGA te odpadke zbira. Naročilo dodatnega ali večjega zabojnika za embalažo in papir ne prinaša nobenih dodatnih stroškov.
 •  Razmislite o lastnem zbirnem mestu, če si ga danes delite s sosedi, ki niso najbolj skrbni pri ločevanju odpadkov.

 

Februar 2020

Obvestilo o spremembi urnika praznjenja zabojnikov za mešane komunalne odpadke in embalažo

S 1. marcem 2020 bomo na nekaterih območjih spremenili dneve odvoza mešanih komunalnih odpadkov in embalaže. Sprememba ne bo vplivala na znesek mesečne položnice, pomembno pa je, da preverite urnik odvoza odpadkov.

Dneve praznjenja zabojnikov lahko preverite na več načinov, in sicer:

 • na položnici, kjer so zapisani datumi praznjenja vaših zabojnikov za tekoči mesec;
 • prek spletne aplikacije Moji odvozi, ki jo najdete na spletni strani www.mojiodpadki.si, kjer si urnik praznjenja svojih zabojnikov lahko tudi natisnete;
 • prek brezplačnega SMS-opomnika, ki vas dan pred praznjenjem posameznega zabojnika opozori na odvoz (uredite ga prek spletne aplikacije Moji odvozi);
 • prek brezplačne mobilne aplikacije Moji odpadki, ki si jo lahko naložite prek spletne strani www.mojiodpadki.si;
 • pokličite nas v naš Center za podporo in pomoč uporabnikom na telefonsko številko 01 477 96 00;
 • pišite nam na e-naslov vokasnaga@vokasnaga.si in seveda pripišite svoj naslov.

Urnik premične zbiralnice za nevarne gospodinjske odpadke ter odpadno električno in elektronsko opremo

V času med 16. marcem in 22. aprilom 2020 bo na različnih lokacijah na voljo premična zbiralnica za nevarne gospodinjske odpadke in manjšo odpadno električno in elektronsko opremo (do velikosti sesalnika). Urnik premične zbiralnice najdete na spletni strani www.mojiodpadki.si v rubriki URNIKI (Urnik premične zbiralnice) oziroma na spletni strani www.vokasnaga.si v rubriki ODPADKI (Premična zbiralnica).

Marec 2020

Spoštovane uporabnice, spoštovani uporabniki, v preteklem mesecu smo zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa začasno odpovedali oziroma preklicali izvajanje nekaterih storitev. Prosimo vas, da aktualno stanje preverite na www.vokasnaga.si, za morebitna dodatna vprašanja pa smo vam na voljo prek elektronskega naslova vokasnaga@vokasnaga.si ali telefonske številke 080 86 52. Za informacije o pitni ali odpadni vodi smo dosegljivi na telefonski številki 01 58 08 100, za informacije glede ravnanja z odpadki pa na številki 01 47 79 600. Vse dobro vam želimo, JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA, d. o. o.

April 2020

Zbirni centri so namenjeni občanom, ki lahko v posebne zabojnike oddate tudi več kot trideset vrst odpadkov (nekatere samo do določene količine). V zbirnih centrih ne sprejemamo odpadkov, ki nastajajo v gospodarskih dejavnostih (proizvodnja, obrt, kmetijstvo). Podjetja in samostojni podjetniki so, skladno z zakonodajo, dolžni skleniti pogodbo z ustreznim pooblaščenim zbiralcem in predelovalcem odpadkov.

Zaradi preprečevanja širjenja okužbe do nadaljnjega v zbirnih centrih veljajo naslednji ukrepi:

 • vstop največ petih vozil hkrati,
 • samostojno razvrščanje odpadkov,
 • upoštevanje varnostne razdalje (dva metra),
 • upoštevanje vseh splošnih navodil NIJZ.

Zaradi posebnega režima in omejitve vstopa v zbirni center se lahko zgodi, da boste za oddajanje odpadkov morali čakati dlje časa, zato prosimo, da odpadke ustrezno pripravite in razvrstite že doma ter dosledno upoštevate navodila zaposlenih, da bo odlaganje odpadkov čim lažje in hitrejše. Odpadke, ki lahko počakajo doma (npr. ovitki zgoščenk, oblačila, obutev ...), v zbirni center pripeljite po vzpostavitvi običajnih razmer. Priporočljiva je uporaba lastnih zaščitnih mask in rokavic, s čimer si lahko zagotovite večjo varnost pri odlaganju odpadkov.

Maj 2020

Spoštovane uporabnice, spoštovani uporabniki, skladno z usmeritvami in priporočili za izvajanje upravnih in drugih javnopravnih zadev z namenom zmanjšanja tveganja širjenja okužb s koronavirusom strank in zaposlenih, v družbi ohranjamo spremenjen način poslovanja s strankami. Tudi ob umirjanju epidemije ostaja ključnega pomena dosledno spoštovanje ukrepov fizičnega distanciranja, higiene rok in kašlja ter izolacija bolnih.

Do preklica so zato v veljavi naslednji ukrepi:

 • vloge strank sprejemamo v elektronski obliki ali po navadni pošti;
 • sprejemamo samo naročene stranke; l za obisk se mora stranka predhodno naročiti po telefonu ali preko elektronske pošte.

Za vas smo dosegljivi:

 • preko navadne pošte na JP VOKA SNAGA, Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana;
 • na elektronskem naslovu vokasnaga@vokasnaga.si;
 • na spletnem mestu www.vokasnaga.si, kjer so vam na voljo tudi vsi obrazci za elektronsko poslovanje;
 • za informacije o vodovodnem ali kanalizacijskem sistemu na telefonski številki 01 58 08 100; l
 • za informacije glede ravnanja z odpadki na telefonski številki 01 47 79 600.

Junij 2020

Spoštovane uporabnice, spoštovani uporabniki, zadnje tedne opažamo številne nepravilnosti v zvezi z odlaganjem odpadkov v zabojnike na zbirnih mestih in ekootokih. Poleg zabojnikov se nabirajo odpadki, ki spadajo v zbirni center oziroma je zanje treba naročiti kosovni odvoz (storitev je  ponovno vzpostavljena, odprti so tudi vsi zbirni centri), plastična embalaža, papir in karton so namesto v zabojnik odloženi poleg njega, kopičijo se vreče, vrečke ipd. Ponekod nastajajo prava črna odlagališča.

Želeli bi vas spomniti, da je odlaganje odpadkov ob zabojnike z občinsko zakonodajo (Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov) prepovedano in da so pravni subjekti (lokali, restavracije, trgovine) skladno z zakonom dolžni s posebno pogodbo in na poseben način urediti prevzem in odvoz ločeno zbrane embalaže (plastične, kartonske, papirnate, steklene), ki ni komunalni odpadek. To  je embalaža, ki nastaja pri opravljanju proizvodne, trgovinske in storitvene dejavnosti in za katero so pravne osebe skladno z zakonodajo dolžne s posebno pogodbo in na poseben način urediti prevzem in odvoz.

Vljudno vas prosimo, da za odpadke ustrezno poskrbite in jih ne odlagate poleg zabojnikov, pač pa jih odpeljete v zbirni center ali naročite kosovni odvoz. 

 RAVNANJE Z ODPADKI – PODZEMNE ZBIRALNICE

Spoštovane uporabnice, spoštovani uporabniki, skladno z Odlokom o zbiranju komunalnih odpadkov v Mestni občini Ljubljana se je s 16. junijem 2020 spremenilo število  minimalnih vnosov bioloških odpadkov.

Storitev javne službe se uporabniku, ki odlaga odpadke v podzemne zabojnike, obračuna glede na število vnosov mešanih komunalnih in bioloških odpadkov. Obračunska količina za en vnos komunalnih odpadkov v podzemne zabojnike je 30 litrov, za en vnos bioloških odpadkov pa 10 litrov. Še naprej bomo obračunavali dejansko število vnosov mešanih komunalnih odpadkov in dejansko število vnosov bioloških odpadkov, vendar ne manj kot šest vnosov komunalnih odpadkov in osem vnosov bioloških odpadkov (do zdaj smo obračunavali štiri vnose bioodpadkov).

Cena enega vnosa preostanka odpadkov je 1,6057 evra, cena enega vnosa bioloških odpadkov pa 0,0909 evra. Mesečni strošek za ravnanje z odpadki za štirinajst minimalnih vnosov (šestkrat preostanek odpadkov in osemkrat bioodpadki) skupaj z DDV znaša 10,37 evra, kar pomeni za 36 evrskih centov višji strošek.

Ker zadnje tedne opažamo številne nepravilnosti v zvezi z odlaganjem odpadkov v podzemne zabojnike vas pozivamo, da za odpadke ustrezno poskrbite in jih ne odlagate poleg zabojnikov, pač pa jih odložite v ustrezen zabojnik, odpeljete v zbirni center ali naročite kosovni odvoz. 

Julij 2020

UKINITEV BANČNIH RAČUNOV Obveščamo vas, da bo družba JP VOKA SNAGA, d.o.o. v začetku septembra 2020 ukinila bančna računa (IBAN-a), in sicer IBAN SI56 0292 4002 0286 671, odprt pri Novi Ljubljanski banki, d.d. in IBAN SI56 0510 0801 0486 080, odprt pri Abanki, d.d., ki ju je družba začasno zadržala po pripojitvi družbe SNAGA, d.o.o. k družbi JP VODOVOD-KANALIZACIJA, d.o.o. Pri obeh navedenih bankah ostajata aktivna bančna računa (IBAN-a): IBAN SI56 0292 2026 1630 723 (pri Novi Ljubljanski banki, d.d.) in IBAN SI56 0510 0801 4786 187 (pri Abanki, d.d.). Uporabnike prosimo, da račune za storitve družbe JP VOKA SNAGA, d.o.o. poravnate na bančni račun (IBAN), ki je naveden na priloženem plačilnem nalogu oziroma na enega izmed bančnih računov (IBAN-ov), ki so navedeni v glavi računa.

Avgust 2020

UKINITEV BANČNIH RAČUNOV Obveščamo vas, da bo družba JP VOKA SNAGA, d.o.o. v začetku septembra 2020 ukinila bančna računa (IBAN-a), in sicer IBAN SI56 0292 4002 0286 671, odprt pri Novi Ljubljanski banki, d.d. in IBAN SI56 0510 0801 0486 080, odprt pri Abanki, d.d., ki ju je družba začasno zadržala po pripojitvi družbe SNAGA, d.o.o. k družbi JP VODOVOD-KANALIZACIJA, d.o.o. Pri obeh navedenih bankah ostajata aktivna bančna računa (IBAN-a): IBAN SI56 0292 2026 1630 723 (pri Novi Ljubljanski banki, d.d.) in IBAN SI56 0510 0801 4786 187 (pri Abanki, d.d.). Uporabnike prosimo, da račune za storitve družbe JP VOKA SNAGA, d.o.o. poravnate na bančni račun (IBAN), ki je naveden na priloženem plačilnem nalogu oziroma na enega izmed bančnih računov (IBAN-ov), ki so navedeni v glavi računa.

September 2020

Spoštovane uporabnice, spoštovani uporabniki, zadnje mesece opažamo številne nepravilnosti v zvezi z odlaganjem odpadkov v podzemne zbiralnice. Poleg njih se nabirajo odpadki, ki spadajo v zbirni center oziroma je zanje treba naročiti kosovni odvoz, plastična embalaža, papir in karton so namesto v podzemne zbiralnice odloženi poleg njih.

Odlaganje odpadkov izven zabojnikov je prepovedano. Na podlagi 27. člena Odloka o zbiranju komunalnih odpadkov v Mestni občini Ljubljana je za posameznika, ki odpadke odlaga poleg zabojnikov za zbiranje komunalnih odpadkov, zagrožena globa v višini 200 evrov, za pravno osebo 1.000 evrov, za njeno odgovorno osebo 250 evrov, za samostojnega podjetnika posameznika ali zasebnika 750 evrov in njegovo odgovorno osebo 150 evrov. Nadzor nad izvajanjem določb odloka, za katere je predpisana globa za prekršek, opravlja Inšpektorat Mestne uprave MOL.

Skladno s področno zakonodajo so pravne osebe (lokali, restavracije, trgovine) dolžne s posebno pogodbo in na poseben način urediti prevzem in odvoz ločeno zbrane odpadne embalaže (plastične, kartonske, papirnate, steklene), ki nastaja pri opravljanju proizvodne, trgovinske in storitvene dejavnosti.

Oktober 2020

Spoštovane uporabnice, spoštovani uporabniki, s 1. novembrom prehajamo na zimski delovni čas zbirnega centra Barje, in sicer bo do 31. marca zbirni center odprt od ponedeljka do sobote med 6. in 18. uro.

Še naprej vas prosimo, da odpadke v največji mogoči meri razvrstite že doma in da dosledno upoštevate vse ukrepe ter navodila za zajezitev širjenja bolezni covid-19. Zaščitne maske in rokavice za enkratno uporabo ter robčke za razkuževanje površin in rok odlagamo v zabojnik za mešane komunalne odpadke in ne v zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov. Naj vas spomnimo, da zaščitne opreme in čistilnih robčkov nikakor ne smemo splakovati v straniščno školjko.

Kako pa ravnamo z odpadki oseb, ki imajo potrjeno okužbo oziroma so zaradi suma na okužbo v domači oskrbi? Robčke, papirnate brisače in izdelke za enkratno uporabo, ki so jih uporabljale osebe, ki kažejo znake bolezni covid-19, in odpadke, ki nastanejo pri čiščenju prostorov (npr. krpe in čistilni robčki za enkratno uporabo)zbiramo v plastični vreči, to pa, ko je polna, tesno zavežemo in jo namestimo v drugo plastično vrečo. Slednjo prav tako tesno zavežemo in hranimo ločeno vsaj 72 ur, preden jo odložimo v zabojnik za mešane odpadke.

Druge odpadke, ki nastanejo v gospodinjstvu, ločujemo in odlagamo v ustrezne zabojnike kot običajno.

Spreminja se tudi pogostnost odvoza bioloških odpadkov v primestnih občinah. Datumi praznjenja zabojnikov so zapisani na položnici, na odvoz odpadkov pa vas lahko en dan prej opozori brezplačen SMS-opomnik. Nastavite ga lahko na spletni strani www.mojiodpadki.si prek aplikacije Moji odvozi.

November 2020

Spoštovane uporabnice, spoštovani uporabniki, z namenom preprečevanja širjenja bolezni covid-19 v družbi ohranjamo spremenjen način poslovanja s strankami, ki je skladen z usmeritvami in priporočili za izvajanje upravnih ter drugih javnopravnih zadev.

Do preklica so v veljavi naslednji ukrepi:

 • vloge strank sprejemamo v elektronski obliki ali po navadni pošti;
 • sprejemamo samo naročene stranke;
 • za obisk se mora stranka predhodno naročiti po telefonu ali preko elektronske pošte.

Za vas smo dosegljivi:

 • preko navadne pošte na JP VOKA SNAGA, Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana;
 • na elektronskem naslovu vokasnaga@vokasnaga.si;
 • na spletnem mestu www.vokasnaga.si, kjer so vam na voljo tudi vsi obrazci za elektronsko poslovanje;
 • za informacije o vodovodnem ali kanalizacijskem sistemu na telefonski številki 01 58 08 100;
 • za informacije glede ravnanja z odpadki na telefonski številki 01 47 79 600.

V zbirnem centru Barje velja poseben režim, in sicer je vstop omogočen največ petim vozilom hkrati. Promet oziroma vstop v zbirni center usmerjajo varnostniki in ker se pri dovozu v zbirni center lahko pojavijo zastoji, vas prosimo za strpnost in striktno upoštevanje navodil. Zaradi lažjega in hitrejšega odlaganja odpadkov vas prosimo, da odpadke ustrezno pripravite in razvrstite že doma. Če imate manjšo količino odpadkov oziroma obisk zbirnega centra ni nujen, vas vljudno prosimo, da odhod v zbirni center prestavite na ugodnejši čas.

December 2020

Zdravo in srečno 2021!

Januar 2019

Snaga obvešča

Odpadke odlagajte v podzemne zbiralnice in ne okoli njih. • Obveznost vseh občanov je, da dosledno ločujete svoje odpadke in jih odlagate v ustrezne podzemne zbiralnice. • Odlaganje odpadkov okrog podzemnih zbiralnic je prepovedano. Nevarne, kosovne odpadke, zeleni odrez ipd. odpeljite v bližnji zbirni center na Povšetovo 4 ali zanje naročite odvoz. Kadar ne veste, kam spada posamezni odpadek, si pomagajte z e-abecednikom odpadkov na www.mojiodpadki.si. Za Snagine uporabnike je odvoz kosovnih odpadkov enkrat na leto brezplačen. V Mestni občini Ljubljana ga lahko naročite, ko ga potrebujete. Do 28. februarja 2019 pa vam ponujamo možnost dodatnega, prav tako brezplačnega kosovnega odvoza. Odvoz kosovnih odpadkov je treba predhodno naročiti, in sicer prek posebne naročilnice, ki jo v elektronski (ali pdf) obliki najdete na spletni strani www.snaga.si in www.mojiodpadki.si v rubriki Naročanje in obrazci oziroma Naročila. Ko bomo v Snagi prejeli vašo naročilnico, vas bomo poklicali, da se dogovorimo za datum odvoza. Pri tem je pomembno, da kosovne odpadke za odvoz pripravite dan prej, in sicer po 20. uri, ali pa zjutraj na dan odvoza. Posebno obvestilo! Mobilnih telefonov, tablic, zabavne elektronike, električnega in elektronskega orodja, zapestnih ur in budilk, električnih aparatov za nego telesa, elektronskih igrač ipd. ne odlagajte v klasične zabojnike. Vaše elektronske naprave imajo namreč pogosto litij-ionske polnilne baterije, ki, če jih odložite v klasični zabojnik za npr. embalažo/preostanek odpadkov ipd., motijo postopek obdelave odpadkov, v nekaterih okoliščinah pa baterija lahko celo zagori. Odpadno električno in elektronsko opremo odnesite v zbirni center ali jo odložite v premični zbiralnici, ki ob različnih terminih stoji na različnih lokacijah v Ljubljani in v primestnih občinah. Urnik je dostopen na www.mojiodpadki.si v rubriki Urniki.

Februar 2019

Zdravila, baterije, ostanki barv, lakov in topil, pesticidi in nekatera čistila so najpogostejši nevarni odpadki, ki jih imamo doma in z nepremišljenim ravnanjem z njimi lahko povzročimo hudo škodo - zastrupimo okolje in ogrozimo lastno zdravje ter zdravje drugih. Ne odlagajte jih v ali ob zabojnike in jih ne zlivajte v odtok ali straniščno školjko. Zdravila odnesite v bližnjo lekarno ali pa jih skupaj z drugimi nevarnimi odpadki odpeljite v bližnji zbirni center. Marca nevarne gospodinjske odpadke in odpadno električno in elektronsko opremo začnemo zbirati tudi s premično zbiralnico, ki bo stala na naslednjih lokacijah: Marca na nekaterih območjih prehajamo na pogostejši odvoz bioodpadkov, in sicer takšen, kot je bil pred lanskim prvim decembrom. Prosimo vas, da morebitne spremembe na vašem naslovu preverite prek spletne aplikacije Moji odvozi, ki je dostopna prek spletne strani www.mojiodpadki.si, in ste pozorni na datume na vaši položnici. Za morebitna dodatna vprašanja smo vam na voljo tudi v našem centru za podporo in pomoč uporabnikom. Dosegljivi smo na telefonski številki 01 477 96 00, e-naslovu snagalj@snaga.si, lahko pa nas obiščete tudi na sedežu podjetja na Povšetovi 6.

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

parkirišče pod Halo Tivoli 4. in 5. marec

parkirišče pri Sparu Vrhovci 6. in 7. marec

parkirišče pri Športnem parku Kodeljevo 11. in 12. marec

Vojkova cesta pri Športnem parku Stožice, ob športni dvorani 13. in 14. marec

parkirišče pri Mercator centru Koseze - Podutiška 30 18. in 19. marec

parkirišče pri Mercatorju na Dolenjski cesti 43 20. in 21. marec

Železna cesta nasproti drogerije DM 25. in 26. marec

parkirišče pri City parku na Šmartinski cesti 27. in 28. marec

Marec 2019

Po triletnem obdobju nespremenjenih cen so se s 1. marcem 2019 v občinah, kjer Snaga izvaja gospodarske javne službe zbiranja in obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, cene v povprečju spremenile za 22 odstotkov. Povprečna položnica za ravnanje z odpadki, ki je med najnižjimi v Sloveniji, se je v povprečju spremenila za 1,65 EUR, iz 8,20 EUR na 9,85 EUR na gospodinjstvo. Cene storitev, ki jih izvaja Snaga, in izhajajo iz obravnavanih elaboratov, bodo veljale za triletno obdobje.

Na področju izvajanja gospodarskih javnih služb so bili v zadnjih letih izpeljani številni uspešni projekti in uvedene mnoge izboljšave. V Snagi smo na področju izvajanja storitev v zadnjih letih dosegli izjemen napredek. Bistveno smo nadgradili sistem ravnanja z odpadki in poskrbeli, da so storitve do uporabnikov prijazne in učinkovite. Uvedli smo sistem ločenega zbiranja od vrat do vrat za štiri vrste odpadkov, ki je pripomogel k izvrstnim rezultatom: najvišjemu deležu ločeno zbranih odpadkov med evropskimi prestolnicami. V središču Ljubljane odpadke zbiramo v podzemnih zbiralnicah na 66 lokacijah, še uporabne predmete pa k novim lastnikom usmerjamo prek Centra ponovne uporabe, kjer smo odprli tudi prvo enoto Snagine brezembalažne trgovine, samopostrežnega Berta. Snaga upravlja tudi najsodobnejši in največji center za predelavo odpadkov v tem delu Evrope – RCERO Ljubljana. V projekt je vključenih že 58 občin.

April 2019

Pravilno ravnanje z biološkimi odpadki

Biološke odpadke je treba zbirati ločeno in poskrbeti, da se ne (z)mešajo z drugimi odpadki. Te odpadke je zato treba bodisi zbirati v rjavih zabojnikih bodisi jih kompostirati na vrtu. Listje, vejevje in druge odpadke, ki nastanejo ob urejanju vrtov, pa občani lahko pripeljete tudi v zbirni center. Pri tem je treba upoštevati količinsko omejitev, in sicer lahko v zbirnem centru brezplačno odložite do 1,5 m3  zelenega odreza na leto.

Kako pravilno kompostiramo?

Za kompostiranje na domačem vrtu potrebujemo 2 do 3 m3  prostora v polsenci in z zaščito pred vetrom. Zagotoviti moramo pravilno prezračevanje (enkrat mesečno preobračamo kup), da proces trohnenja poteka pravilno. Poskrbeti je treba tudi za zadostno vlago, kar pomeni, da se kup ne sme presušiti ali premočiti (primerna vlažnost je takrat, ko stisnemo pest komposta in se iz njega ne pocedi voda ter hkrati ne razpade).

Kam gredo biološki odpadki iz zabojnikov in zeleni odrez iz zbirnega centra?

Predelava ločeno zbranih BIO odpadkov in zelenega odreza poteka v objektih Regijskega centra za ravnanje z odpadki (RCERO) Ljubljana, kjer jih razgradimo s podobnimi postopki, kot se dogajajo v naravi, le da je ta proces tu veliko hitrejši in brez prisotnosti zraka. Končni produkt predelave je Rastko, kompost prvega kakovostnega razreda, ki je primeren za presajanje lončnic, pripravo vrtov in zasajanje dreves. Kompost je stoodstotno organsko gnojilo in ne vsebuje kaljivih semen plevela. Kompost Rastko je v 50-litrskih vrečah naprodaj v ljubljanskem Centru ponovne uporabe na Povšetovi 4 in v zbirnem centru Barje na Cesti dveh cesarjev. Večji porabniki lahko kupijo kompost v razsutem stanju (najmanjša količina je ena tona) na lokaciji RCERO Ljubljana na Cesti dveh cesarjev po predhodnem dogovoru s Snagino komercialno službo.

Maj 2019

V JP VOKA SNAGA lahko vse spremembe, povezane z ravnanjem z odpadki, urejate prek e-naslova snagalj@vokasnaga.si ali prek obrazcev, ki so na voljo na spletni strani www.mojiodpadki.si v zavihku »naročila«. Obiščete nas lahko tudi osebno v Centru za podporo in pomoč uporabnikom vsak delavnik od 8.00 do 14.30, ob torkih pa do 16.00 ure na Vodovodni cesti 90. Za dodatne informacije smo na voljo na telefonski številki 01/477-96-00.

Na voljo so naslednjo obrazci:

 • – obrazec za vključitev v sistem ravnanja z odpadki,
 • – obrazec za sporočanje sprememb,
 • – naročilo kosovnega odvoza,
 • – izjava o nadomestitvi zabojnika za biološke odpadke z lastnim kompostiranjem,
 • – izjava o lastnem kompostiranju enega ali več uporabnikov na skupnem zbirnem mestu,
 • – prošnja za združitev zbirnega mesta,
 • – obrazec za spremembo merila delitve stroškov na skupnem zbirnem mestu,
 • – obrazec za izdajo elektronske oblike računa.

Junij 2019

BERT je v Ljubljani Z obiskom brezembalažne trgovine lahko prispevate svoj delež pri prizadevanju za zmanjševanje nastajanja odpadne plastične in druge embalaže. Brezembalažni avtomat BERT ponuja tekoče izdelke, katere natočite in plačate glede na željeno količino v svojo ponovno uporabljeno embalažo. Na voljo so naravni alkoholni, jabolčni in vinski kis, ekološko pridelano sončnično, bučno in olivno olje, sokovi iz pomaranč, jabolk ali korenja, hkrati pa avtomat zagotavlja BIO certifi cirana sredstva za umivanje, tuširanje, pranje perila, čiščenje tal, strojno in ročno pomivanje posode, univerzalno čiščenje, ter konvencionalno čistilo za sanitarije. Euromonitor International iz Londona je Javnemu podjetju VOKA SNAGA za projekt samopostrežne brezembalažne trgovine »BERT« podelil prvo nagrado za najbolj inovativno prakso v letu 2018. Berta lahko obiščete na Glavni ljubljanski tržnici in v Centru ponovne uporabe na Povšetovi ulici 4.

Julij 2019

DIREKTNE OBREMENITVE Uporabniki storitev javnega podjetja VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. lahko vse aktivnosti, povezane z direktnimi obremenitvami SEPA (sklenitev direktne obremenitve, ukinitev direktne obremenitve, sprememba plačilnega računa), urejate z obrazcem Soglasje za direktno obremenitev SEPA, in sicer na dva načina:

1. osebno v pritličju poslovne stavbe JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. na Verovškovi ulici 70 v Ljubljani, vsako sredo in petek od 8. do 13. ure. S seboj prinesite še veljaven osebni dokument, bančno kartico in račune (UPN), za katere želite urediti soglasje za direktno obremenitev;

2. po navadni ali elektronski pošti. Pošljite pravilno izpolnjen in podpisan obrazec Soglasje za direktno obremenitev SEPA skupaj s fotokopijo bančne kartice na naslov JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana. Skenogram izpolnjenega in podpisanega obrazca oziroma elektronsko podpisan in izpolnjen obrazec, lahko uporabniki skupaj s skenogramom bančne kartice pošljejo tudi po elektronski pošti na e-naslov posta@jhl.si.

Obrazec je na voljo na spletnem mestu https://www.jhl.si/direktne-obremenitve, lahko pa ga prejmete tudi po navadni pošti. Za odgovore na vprašanja glede direktnih obremenitev uporabniki lahko pokličejo na telefonsko številko 01 4740 866 ali na brezplačni telefonski številki 080 86 52 in 080 28 82. Vprašanje lahko pošljejo tudi po elektronski pošti na e-naslov posta@jhl.si. Z uporabo enakega obrazca uredite sklenitev direktne obremenitve, ukinitev direktne obremenitve ali spremembo plačilnega računa, z ustrezno označitvijo ene izmed treh možnosti na obrazcu.

Avgust 2019

Nekaj nasvetov za pravilno ločevanje odpadkov

V zabojnik za papir odlagamo karton, lepenko, časopise, revije, letake, papirnate nakupovalne vrečke in pisemske ovojnice. V zabojnik za papir ne spadajo robčki, papirnate brisače, toaletni papir, celofan, tetrapak in z živili pomazana ali prepojena papirnata in kartonska embalaža.

V zabojnik za steklo odlagamo kozarce od vlaganja, prazne steklenice, kozmetične stekleničke in razbito stekleno embalažo za živila.

V zabojnik za steklo ne spadajo zamaški in pokrovčki steklene embalaže, žarnice, pleksi steklo, okensko steklo, ogledala, armirano steklo, svinčeno steklo, avtomobilsko steklo, kristal in porcelan.

V zabojnik za embalažo odlagamo plastenke in pločevinke pijač ter ostalih živil, jogurtove lončke, PVC vrečke, plastično in ALU gospodinjsko folijo, slamice, stiropor in kovinske pokrovčke.

V zabojnik za embalažo ne spadajo CD-ji in DVD-ji, plastična embalaže nevarnih snovi ali njihovih ostankov (motornih in druge vrste mineralnih olj, sredstev za zaščito rastlin, barv, lakov ipd.) in kmetijska folija.

V zabojnik za biološke odpadke odlagamo zelenjavne in sadne odpadke vseh vrst, jajčne lupine, kavno usedlino in filter vrečke, pokvarjene prehrambene izdelke, kuhane ostanke hrane in gnilo sadje, papirnate robčke, brisače in papirnate vrečke, odpadno vejevje, travo in listje, rože in plevel ter steljo malih rastlinojedih živali.

V zabojnik za biološke odpadke ne spadajo cigaretni ogorki, kosti, mačji iztrebki in maščobe ter odpadno kuhinjsko olje. V zabojnik za preostanek odpadkov odlagamo higienske pripomočke, plenice, mačji pesek, ohlajen pepel in vrečke iz sesalca, šiviljske odpadke, pluto in gumo, keramiko, porcelan in žarnice, izolacijsko in avtomobilsko steklo.

Na spletni strani www.mojiodpadki.si najdete e-iskalnik, s katerim lahko kadar koli preverite, kam spada posamezen odpadek.

September 2019

Urnik zbiranja nevarnih gospodinjskih odpadkov 2019

Oktober 2019

Premična zbiralnica sprejema manjše kose odpadne električne in elektronske opreme do velikosti sesalca (mobilni telefoni, opekači, manjše električne igrače, sušilci za lase, grelniki za vodo …), ki ne spada v zabojnike za preostanek odpadkov, prav tako je ne dajemo med kosovne odpadke.
Opremo večjih dimenzij morajo prevzeti trgovci, pri katerih ste kupili nov hladilnik, pralni stroj ali televizor, lajo jo odpeljete v Zbirni center Barje, začasni zbirni center Povšetova ali začasne zbirne centre v primestnih občinah.

Nevarnih gospodinjskih odpadkov ne smemo mešati z drugimi odpadki, zanje poskrbijo posebna podjetje, ker vsebujejo snovi, škodljive za okolje in za naše zdravje. Premična zbiralnica sprejema odslužene baterije, akumulatorje, barve, topila, kemikalije, olja in masti, pesticide, pralna in kozmetična sredstva, zdravila, neonske cevi … Tekoči nevarni odpadki nikakor ne sodijo v odtok, ker onemogočajo pretok vode, upočasnijo delovanje čistilne napreve in ogrožajo zdravje vzdrževalcev kanalizacijskega sistema.

November 2019

Zakaj se prijaviti na e-račun?

E-račun je račun, ki ga prejemate na elektronski naslov ali v spletno banko in nadomešča račun, ki ste ga do zdaj prejemali po navadni pošti.

 • Hitro: e-račun prejmete prej kot tiskanega.
 • Ekološko: je do okolja prijazen, saj za izdelavo ne potrebujemo papirja.
 • Pregledno: omogoča večjo preglednost in nadzor nad prejetimi računi.

Kako se prijaviti na e-račun?

Izpolnjeno in podpisano Vlogo za izdajo e-računa, ki jo najdete na spletni povezavi www.jhl.si/eracun/VLOGA_obrazec_za_eracun.pdf, oddajte:

 • Po pošti na naslov JHL, Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana,
 • Skenirano po elektronski pošti na naslov eracun@jhl.si
 • Osebno v vložišču JHL na Verovškovi ulici 70 v Ljubljani.

December 2019

Obvestilo o spremembi urnika praznjenja zabojniko za biološke odpadke

Ker na nekaterih območjih spreminjamo dneve odvoza bioodpadkov, vas prosimo, da preverite urnik praznjenja vašega zabojnika. To lahko storite na več načinov, in sicer:

 • na položnici, kjer so zapisani datumi praznjenja vaših zabojnikov za tekoči mesec;
 • prek spletne aplikacije Moji odvozi, kjer si urnik praznjenja svojih zabojnikov lahko tudi natisnete;
 • prek brezplačnega SMS-opomnika, ki vas dan pred praznjenjem posameznega zabojnika opozori na odvoz (uredite ga prek spletne aplikacije Moji odvozi);
 • prek brezplačne mobilne aplikacije Moji odpadki, ki je na voljo za pametne telefone z operacijskim sistemom iOS in Android (mobilno aplikacijo si lahko naložite prek spletne strani www.mojiodpadki.si);
 • pokličite nas v naš Center za podporo in pomoč uporabnikom na telefonsko številko 01 477 96 00;
 • pišite nam na e-naslov vokasnaga@vokasnaga.si in seveda pripišite svoj naslov.

S 1. 1. 2020 bomo v občini Cerklje na Gorenjskem v zbimskem obdobju (1. 11. – 31. 3.) biološke odpadke odvažali enkrat na tri tedne, v občinah Ig, Škofljica in Dol pri Ljubljani pa enkrat na 14 dni. V poletnem obdobju (1. 4. – 31. 10) bomo odslej v vseh primestnih občinah zabojnike za biološke odpadke praznili enkrat tedensko. Zaradi tega se bo spremenil tudi znesek na položnici. Formulo za mesečni obračun storitev ravnanja z odpadki za uporabnika najdete na naši spletni strani www.vokasnaga.si v rubriki Pogosta vprašanja.

Januar 2018

Samo zate … Spreminjam svet. Začel sem pri sebi. Hvaležno novo leto!

Februar 2018

Za kosovne odpadke naročite brezplačni odvoz

Občani lahko enkrat letno brez dodatnega plačila naročite kosovni odvoz (strošek je vključen v plačilo položnice za Snagine storitve). Do 1. marca 2018 pa Ljubljančanom ponujamo možnost dodatnega, prav tako brezplačnega kosovnega odvoza. Odvoz je treba predhodno naročiti, in sicer prek posebne naročilnice, ki jo v elektronski (ali .pdf) obliki najdete na naših spletiščih www.snaga.si in www.mojiodpadki.si (rubrika »naročanje in obrazci« oziroma »naročila«). Če nimate dostopa do spleta, pokličite v naš Center za podporo in pomoč uporabnikom (01 477 96 00) in naročilnico vam bomo poslali po pošti.

Plastične vrečke ne sodijo med BIO odpadke

Biološke odpadke moramo zbirati ločeno in poskrbeti, da se ne mešajo z drugimi odpadki. Najbolje je, da biološke odpadke zbirate v papirnatih, biorazgradljivih polietilenskih ali pa biorazgradljivih vrečkah iz rastlinskega škroba. Ker takšne vrečke pod vplivom toplote in svetlobe popolnoma razpadejo, BIO odpadke lahko v zabojnik za biološke odpadke odvržete skupaj z vrečko. Odpadke v zabojnik za BIO odpadke lahko odlagate tudi na primer zavite v časopisni papir, vrečko od kruha (če seveda ni plastična), papirnate kuhinjske krpice ... Plastične vrečke pa v zabojnik za biološke odpadke ne sodijo.

Napotki za ločevanje

 • Papirnate brisače, robčki in prtički sodijo med BIO odpadke.
 • Jedilnega olja, ki ga uporabljamo za cvrtje, jedilno mast ipd. ne smemo zlivati v straniščno školjko. Zbirati ga je treba ločeno in oddati v bližnjem zbirnem centru ali v premični zbiralnici, ki med marcem in novembrom stoji na različnih lokacijah v Ljubljani in primestnih občinah. Urnike preverite na www.mojiodpadki.si (rubrika »urniki«).

Marec 2018

Snaga sporoča

Marca na nekaterih območjih prehajamo na pogostejši odvoz bioodpadkov (takšen, kot je bil pred lanskim prvim decembrom). Prosimo vas, da morebitne spremembe na vašem naslovu preverite prek spletne aplikacije Moji odvozi (www.mojiodpadki.si/odvozi), ste pozorni na datume na položnicah, za morebitna dodatna vprašanja pa smo vam na voljo tudi v našem centru za podporo in pomoč uporabnikom. Dosegljivi smo na telefonski številki 01 477 96 00, e-naslovu snagalj@snaga.si, lahko pa nas obiščete tudi na sedežu podjetja na Povšetovi 6.

 Zdravila, topila, barve, laki, olja ipd. ne sodijo ne v straniščno školjko ne v klasične zabojnike za odpadke. To so nevarni odpadki. Z nepravilnim ravnanjem z njimi lahko zastrupimo okolje in ogrozimo lastno zdravje ter zdravje drugih. Zato jih zbirajte ločeno in jih odnesite bodisi v bližnji zbirni center bodisi v premično zbiralnico, ki med marcem in novembrom po vnaprej določenem urniku stoji na različnih lokacijah v MOL in devetih primestnih občinah. Urnik premične zbiralnice in zbirnih centrov je dostopen na www.mojiodpadki.si pod rubriko Urniki in Zbirni centri.

Obveščamo vas, da je bila s 1. marcem 2018 ukinjena Skupna blagajna na sedežu družbe JP Vodovod-Kanalizacija, Vodovodna 90 v Ljubljani. Račune lahko še vedno brez provizije plačujete na Skupni blagajni na Mačkovi ulici 1 v Ljubljani. Blagajna posluje od ponedeljka do četrtka med 8. in 17. uro ter ob petkih med 8. in 13. uro.

Računu je priložen nov univerzalni plačilni nalog UPN QR, ki je izpolnjen v skladu z navodili Združenja bank Slovenije. Opremljen je s QR kodo, ki pri avtomatskem zajemu podatkov na plačilnih mestih nadomešča OCR vrstico starega univerzalnega plačilnega naloga. QR koda plačnikom omogoča sodoben in preprost način plačevanja (mobilna banka, bankomati, plačilni avtomati ...). Uporaba QR kode zmanjša možnost napak, ker so s QR kodo zajeti vsi podatki o plačilnem nalogu.

April 2018

Dobrodošli v prvi Snagini brezembalažni trgovini

Na Povšetovi 4 v Ljubljani vas od začetka aprila pričakuje Bert, samopostrežni prodajni avtomat. Najdete ga v prostorih Centra ponovne uporabe na Povšetovi ulici 4 v Ljubljani, ki je odprt od torka do sobote med 9. in 17. uro. Bert ponuja čistila, šampone ter več vrst olja in kisa kupcem, ki po izdelke pridejo s svojo (povratno) embalažo, ter je nekoliko poseben avtomat. Ne samo, da toči izdelke brez embalaže, ampak s svojo posebno obleko iz odpadnih plastenk sporoča, da s premišljenim nakupovanjem lahko preprečimo nastajanje novih odpadkov.

Bert ponuja kakovostne, tudi BIO izdelke po konkurenčnih cenah, kupcem pa je na voljo tudi embalaža za večkratno uporabo, če s seboj ne prinesejo svoje.

Celotna oprema brezembalažne trgovine je narejena iz odpadne plastične embalaže, ki jo stopijo in predelajo v plastične plošče, iz katerih nastane pohištvo.

Več o Bertu si lahko preberete na www.snaga.si ter spremljate objave na Snaginem Facebook profilu.

Maj 2018

Vse informacije vedno pri roki

V Snagi skrbimo, da so informacije vedno pri roki. Na vašem mobilnem telefonu, računalniku, v živo in na papirju.

Preverite na spletu

Na www.mojiodpadki.si lahko uredite svoja naročila, pogledate in natisnete urnik praznjenja zabojnikov, uredite brezplačen SMS-opomnik, preverite število vnosov v podzemno zbiralnico ali z e-iskalnikom preverite, kam spada posamezen odpadek.

Povežite se z nami

Pišite nam na snagalj@snaga.si, pokličite 01 477 96 00 ali obiščite Center za pomoč in podporo uporabnikov na Povšetovi 6 v Ljubljani. Pišete nam lahko tudi na Twitterju @Snaga_reuse ali na Facebooku @SnagaLjubljana.

Naložite si mobilno aplikacijo

S Snagino aplikacijo lahko preverite delovni čas zbirnih centrov, urnik odvoza vseh vrst odpadkov in poiščete kontaktne podatke Snage. Poleg tega si z aplikacijo lahko uredite tudi brezplačen opomnik za praznjenje zabojnikov. Namestitev aplikacije je preprosta in brezplačna. Na voljo je za pametne telefone z operacijskim sistemom iOS (iPhone) in Android.

Nastavite si SMS-opomnik

Na odvoz odpadkov vas lahko en dan prej opozori brezplačen SMS-opomnik. Opomnik si lahko nastavite na spletni strani www.mojiodpadki.si prek aplikacije Moji odvozi ali pa vam pri tem pomagajo v Centru za pomoč in podporo uporabnikov.

Snaga obvešča

Nevarni odpadki ter manjši kosi odpadne električne in elektronske opreme (mali kuhinjski aparati, električno orodje, odsluženi telefoni, žarnice in plinske sijalke ipd.) ne spadajo v zabojnike za preostanek odpadkov ne med kosovne odpadke. Oddate jih lahko v zbirnem centru ali v premični zbiralnici, ki junija stoji na naslednjih lokacijah:

OBČINA MEDVODE DATUM

pri KS Smlednik 4. in 5. junij

pri KS Pirniče 6. in 7. junij

Parkirišče pri BC Mercatorju Medvode 11. in 12. junij

pri gasilskem domu v Preski 13. in 14. junij

MESTNA OBČINA LJUBLJANA DATUM

parkirišče pri Mercatorju na Prušnikovi ulici 18. in 19. junij

Litijska cesta pri avtobusni postaji

Štepanjsko naselje 20. in 21. junij

parkirišče pri Intersparu Vič 26. in 27. junij

parkirišče pri Mercatorjevi tehnični trgovini,

Pot k sejmišču 28. in 29. junij

Junij 2018

V Ljubljani je Bert V ljubljanskem Centru ponovne uporabe kupce pričakuje samopostrežni prodajni avtomat Bert. Biočistila, šampone, več vrst kisa in olje ponuja kupcem, ki pridejo po izdelke s svojo (povratno) embalažo. Ne samo, da toči izdelke brez embalaže, ampak s svojo posebno obleko iz odpadnih plastenk sporoča, da s premišljenim nakupovanjem lahko preprečite nastajanje novih odpadkov. Vsa oprema brezembalažne trgovine je narejena iz odpadne plastične embalaže, ki jo stopijo in predelajo v plastične plošče, iz katerih nastane pohištvo. Snagin avtomat Bert je v Centru ponovne uporabe Ljubljana na Povšetovi ulici 4, odprt je od torka do sobote med 9. in 17. uro.

Julij 2018

Ekootoki/zbiralnice na javnih površinah niso mesto za odlaganje kosovnih, gradbenih ali nevarnih odpadkov. Na javnih površinah, kjer lahko stojijo samo ekootoki/zbiralnice, postopno umikamo zabojnike za embalažo in papir. Na zbiralnicah se namreč pojavljajo težave, in sicer:

 • v zabojnikih za embalažo, papir in steklo so odpadki, ki tja ne sodijo;   
 • nekateri občani k zbiralnicam prinašajo kosovne odpadke (pohištvo, vzmetnice, gospodinjski aparati ipd.), gradbeni material in azbestne odpadke, gume, nevarne odpadke (barve, topila, zdravila, lake ipd.), s tem pa nastajajo mala črna odlagališča;
 • ponekod pravne osebe, občani, tudi prebivalci drugih občin »zlorabljajo« javne zbiralnice za odlaganje tako embalaže kot mešanih komunalnih odpadkov, saj niso vključeni v sistem (nimajo zabojnikov, ne plačujejo …);
 • nekateri uporabniki raje kot svoje lastne z embalažo polnijo zabojnike na zbiralnicah, kar je nesmiselno, saj smo vsem občanom pripeljali zabojnike za embalažo zato, da bo ločevanje odpadkov preprostejše in enostavnejše.

Pomembno

Ključno je, da svoje odpadke ustrezno ločujete in jih odlagate v prave zabojnike, ne pa okrog njih. Na tak način poskrbite, da je vaša okolica in okolica zabojnikov čista in urejena. Kosovne in nevarne odpadke odpeljite v bližnji zbirni center ali pa zanje naročite odvoz (brezplačni kosovni odvoz ni ukinjen, le naročiti ga je treba).

 Za morebitne dodatne informacije smo vam na voljo v našem Centru za podporo in pomoč uporabnikom na telefonski številki 01 4779 600 in na elektronskem naslovu snagalj@snaga.si.

Avgust 2018

Poskrbite, da zabojniki stojijo na zasebni površini

Vsi zabojniki, tudi tisti za embalažo in papir, morajo stati na zasebni površini. Če vaši zabojniki stojijo na javni površini, jih pospravite na zasebno. Tako boste tudi najlažje preprečili, da bi odpadke vanje odlagali drugi, in poskrbeli, da okoli zabojnikov ni odpadkov. Za urejenost zbirnih in prevzemnih mest, za okolico zabojnikov torej, ste namreč odgovorni uporabniki sami. Poleg tega so zabojniki na pločnikih, cestiščih in drugih javnih površinah nevarni za pešce, kolesarje in voznike.

Omogočite dostop do prevzemnega mesta

Da bo odvoz odpadkov lahko potekal nemoteno, prosimo, da zabojnike do 6. ure zjutraj pripravite na prevzemnem mestu. To je mesto na robu javne površine, kjer se smetarsko vozilo lahko ustavi in zabojnike izprazni. V Snagi nimamo ne pristojnosti ne dolžnosti, da bi zabojnike prevzemali z zasebnih površin.

Prosimo tudi, če poskrbite, da vaše parkirano vozilo ne otežuje ali onemogoča dostopa do zabojnikov, in po potrebi obrežete drevje in grmovnice, ki ovirajo preglednost cestišča.

Snagine ekipe na prometnih cestah in ulicah vsak dan izpraznijo več tisoč zabojnikov za odpadke, zato vse udeležence v prometu prosimo za razumevanje, kadar morate počakati, da opravijo svoje delo, in se vam zahvaljujemo za potrpežljivost.

September 2018

Pravilno ravnanje z biološkimi odpadki

Biološke odpadke je treba zbirati ločeno in poskrbeti, da se ne (z)mešajo z drugimi odpadki. Te odpadke je zato treba bodisi zbirati v rjavih zabojnikih bodisi jih kompostirati na vrtu. Listje, vejevje in druge odpadke, ki nastanejo ob urejanju vrtov, pa občani lahko pripeljete tudi v zbirni center. Pri tem je treba upoštevati količinsko omejitev, in sicer lahko v zbirnem centru brezplačno odložite do 1,5 m3 zelenega odreza na leto.

Kako pravilno kompostiramo?

Za kompostiranje na domačem vrtu potrebujemo 2 do 3 m3 prostora v polsenci in z zaščito pred vetrom. Zagotoviti moramo pravilno prezračevanje (enkrat mesečno preobračamo kup), da proces trohnenja poteka pravilno. Poskrbeti je treba tudi za zadostno vlago, kar pomeni, da se kup ne sme presušiti ali premočiti (primerna vlažnost je takrat, ko stisnemo pest komposta in se iz njega ne pocedi voda ter hkrati ne razpade).

Kam gredo biološki odpadki iz zabojnikov in zeleni odrez iz zbirnega centra?

Predelava ločeno zbranih BIO odpadkov in zelenega odreza poteka v objektih Regijskega centra za ravnanje z odpadki (RCERO) Ljubljana, kjer jih razgradimo s podobnimi postopki, kot se dogajajo v naravi, le da je ta proces tu veliko hitrejši in brez prisotnosti zraka. Končni produkt predelave je Rastko, kompost prvega kakovostnega razreda, ki je primeren za presajanje lončnic, pripravo vrtov in zasajanje dreves. Kompost je stoodstotno organsko gnojilo in ne vsebuje kaljivih semen plevela. Naprodaj je v 50-litrskih vrečah v Centru ponovne uporabe na Povšetovi ulici 4.

Oktober 2018

Na javnih površinah, kjer stojijo ekootoki/zbiralnice, v dogovoru z občinami umikamo zabojnike za embalažo, ponekod pa tudi za papir in steklo.

Na zbiralnicah se namreč pojavljajo težave: v zabojnikih so odpadki, ki tja ne sodijo; nekateri občani k zbiralnicam prinašajo odpadke, ki bi jih morali odpeljati v zbirni center ali zanje naročiti odvoz (kosovne odpadke, gradbeni material in azbestne odpadke, gume, nevarne odpadke ipd.), s tem pa nastajajo mala črna odlagališča; ponekod pravne osebe, občani, tudi prebivalci drugih občin izkoriščajo javne zbiralnice za odlaganje tako embalaže kot mešanih komunalnih odpadkov, saj niso vključeni v sistem (nimajo zabojnikov, ne plačujejo …); nekateri uporabniki raje kot svoje lastne z embalažo polnijo zabojnike na zbiralnicah, kar je nesmiselno, saj smo vsem občanom pripeljali zabojnike za embalažo zato, da bo ločevanje odpadkov preprostejše in enostavnejše.

Nevarnih odpadkov ne odlagajte v/ob klasične zabojnike in jih ne zlivajte v odtok ali straniščno školjko. Odnesite jih v zbirni center v vaši občini ali v premično zbiralnico, ki novembra stoji na naslednjih lokacijah:

OBČINA DOBRBOVA – POLHOV GRADEC DATUM

parkirišče pri KS Polhov Gradec           5. in 6. november

pri gasilnem domu v Dobrovi   7. in 8. november

OBČINA MEDVODE  DATUM

pri KS Smlednik           12. november

pri KS Pirniče   13. november

parkirišče pri BC Mercatorju Medvode 14. november

pri gasilskem domu v Preski     15. november

MESTNA OBČINA LJUBLJANA       DATUM

parkirišče pri Mercatorju na Prušnikovi ulici     19. november

Litijska cesta pri avtobusni postaji Štepanjsko naselje   20. november

parkirišče pri Intersparu Vič     21. november

parkirišče pri Mercatorjevi tehnični trgovini, Pot k sejmišču      22. november

parkirišče pri Mercatorju v Podutiku na Podutiški cesti 161       26. november

končna postaja LPP št. 12, Vevška cesta           27. november

parkirišče pri Mercatorju na Jeranovi – ob Opekarski cesti         28. november

Vojkova cesta pri Športnem parku Stožice, ob športni dvorani   29. november

Napovedujemo

Med decembrom 2018 in marcem 2019 bo, tako kot vsako leto, na nekaterih območjih odvoz bioodpadkov redkejši. Prosimo vas, da ste pozorni na datume na vaših položnicah, v primeru morebitnih vprašanj pa smo vam na voljo v Centru za podporo in pomoč uporabnikom.

November 2018

Hitro, ekološko, učinkovito pa še splača se!

V Snagi spodbujamo brezpapirno poslovanje in skrbimo za čisto okolje, zato vas vabimo, da se prijavite:

 • na e-račun, ki zamenjuje račun v papirni obliki in ga prejmete na izbrani e-račun ali v svojo spletno banko,
 • na najcenejši in najhitrejši način poravnavanja obveznosti preko direktne obremenitve.

Vlogo za e-račun dobite na naši spletni strani Moji odpadki, nato »naročila«, nato »elektronska oblika računa« oziroma na spletni povezavi Moji odpadki - naročanje.

Dodatne informacije in obrazec v zvezi z direktnimi obremenitvami so na voljo na spletni strani Javnega holdinga Ljubljana v rubriki »info za uporabnike«, nato »direktne obremenitve« oziroma na spletni povezavi: www.jhl.si/direktne-obremenitve.

Okolje nam bo hvaležno.

December 2018

Smeti so sledi. Vestno ločujte, brezskrbno praznujete. Letošnje novoletno voščilo si oglejte na www.snaga.si/aktualno/srecno-zdravo-2019.

Datoteke
PDF icon Dodatni prostor za oddajo zelenega odreza, kosovnih in gradbenih odpadkov ponovno na voljo [pdf | 240 KB]
PDF icon S 1. marcem so se spremenile cene ravnanja z odpadki [pdf | 272,4 KB]
PDF icon Aplikacija za spremljanje vnosov odpadkov v podzemno zbiralnico [pdf | 267,4 KB]
PDF icon Urnik premične zbiralnice - pomlad 2022 [pdf | 242,4 KB]
PDF icon Zbiranje rabljenih oblačil, obutve in hišnega tekstila [pdf | 311,3 KB]
PDF icon Voščilnica 2022 [pdf | 7,2 MB]
PDF icon Zaščitne maske, rokavice za enkratno uporabo, robčki za razkuževanje in pripomočki za opravljanje antigenskih testov [pdf | 243,2 KB]
PDF icon Zimski urnik odvoza bioloških odpadkov [pdf | 239,1 KB]
PDF icon Obvestilo o obveznosti izpolnjevanja pogoja PCT [pdf | 241,6 KB]
PDF icon Vključitev v sistem ravnanja z odpadki je obvezna [pdf | 239,8 KB]
PDF icon Kako naročiti odvoz kosovnih odpadkov? (julij 2021) [pdf | 183,4 KB]
PDF icon Pravilno ravnanje z biološkimi odpadki (junij 2021) [pdf | 221,4 KB]
PDF icon Višek mešanih in bioloških odpadkov spada v tipizirane vreče (maj 2021) [pdf | 220,7 KB]
PDF icon S 1. aprilom 2021 so se spremenile cene ravnanja z odpadki (maj 2021) [pdf | 247,8 KB]
PDF icon S 1. aprilom 2021 so se spremenile cene ravnanja z odpadki (april 2021) [pdf | 240,5 KB]
PDF icon Prepoved odlaganja odpadkov izven podzemnih zabojnikov (april 2021_PZ) [pdf | 237,2 KB]
PDF icon Spremenjeni urniki in premična zbiralnica na terenu (marec 2021) [pdf | 162,9 KB]
PDF icon Previdno z nevarnimi odpadki (februar 2021) [pdf | 177,1 KB]
PDF icon Odlaganje odpadkov izven zabojnikov je prepovedano (januar 2021) [pdf | 184,5 KB]
PDF icon Zdravo in srečno 2021! (december 2020) [pdf | 310,6 KB]
PDF icon Ukrepi za preprečitev širjenja covid-19 (november 2020) [pdf | 270,5 KB]
PDF icon Zaščitno opremo odlagamo v zabojnik za mešane komunalne odpadke - podzemne zbiralnice (oktober 2020) [pdf | 740,2 KB]
PDF icon Zimski delovni čas ZC Barje (oktober 2020) [pdf | 739,4 KB]
PDF icon Odlaganje odpadkov izven zabojnikov je prepovedano (september 2020) [pdf | 161,5 KB]
PDF icon Odlaganje odpadkov izven zabojnikov je prepovedano - podzemne zbiralnice (september 2020) [pdf | 176,5 KB]
PDF icon Ukinitev bančnih računov - podzemne zbiralnice (julij in avgust 2020) [pdf | 180,6 KB]
PDF icon Ukinitev bančnih računov (julij in avgust 2020) [pdf | 143 KB]
PDF icon Sprememba minimalnega števila vnosov bioloških odpadkov v podzemne zbiralnice (junij 2020) [pdf | 4,4 MB]
PDF icon Nepravilno odlaganje odpadkov - zabojniki (junij 2020) [pdf | 4,3 MB]
PDF icon Ohranitev spremenjenega načina poslovanja z uporabniki (maj 2020) [pdf | 475,8 KB]
PDF icon Preventivni ukrepi v zbirnih centrih (april 2020) [pdf | 257,9 KB]
PDF icon Prekinitev izvajanja nekaterih storitev (marec 2020) [pdf | 2,4 MB]
PDF icon Obvestilo o napaki pri obračunu vnosov v podzemno zbiralnico + urnik premične zbiralnice (februar 2020) [pdf | 2,5 MB]
PDF icon Obvestilo o spremembi urnika praznjenja zabojnikov + urnik premične zbiralnice (februar 2020) [pdf | 2,5 MB]
PDF icon Uporabniki podzemnih zbiralnic (januar 2020) [pdf | 263,8 KB]
PDF icon Nakup tipiziranih vreč za višek mešanih in bioloških odpadkov (januar 2020) [pdf | 264,7 KB]
PDF icon Obvestilo o spremembi urnika odvoza bioloških odpadkov (december 2019) [pdf | 1,3 MB]
PDF icon Prijava na e-račun (november 2019) [pdf | 1,2 MB]
PDF icon Urnik premične zbiralnice nevarnih gospodinjskih odpadkov in električne ter elektronske opreme 2019 (oktober 2019) [pdf | 3,7 MB]
PDF icon Urnik premične zbiralnice nevarnih gospodinjskih odpadkov in električne ter elektronske opreme 2019 (september 2019) [pdf | 3,7 MB]
PDF icon Napotki za ločevanje odpadkov (avgust 2019) [pdf | 2,7 MB]
PDF icon Direktne obremenitve (julij 2019) [pdf | 628,5 KB]
PDF icon Brezembalažni avtomat BERT (junij 2019) [pdf | 462,9 KB]
PDF icon Naročilo kartic za podzemne zbiralnice in pregled (maj 2019) [pdf | 652,8 KB]
PDF icon Sporočanje sprememb (maj 2019) [pdf | 653,3 KB]
PDF icon Ravnanje z bioodpadki (april 2019) [pdf | 546 KB]
PDF icon S prvim marcem 2019 sprememba cen (marec 2019) [pdf | 379,4 KB]
PDF icon Zbiranje nevarnih odpadkov s premično zbiralnico (februar 2019) [pdf | 277,2 KB]
PDF icon Odpadke odlagajte v zabojnike in ne okoli njih (januar 2019) [pdf | 285,8 KB]
PDF icon Odpadke odlagajte v podzemne zbiralnice in ne okoli njih (januar 2019) [pdf | 267,9 KB]
PDF icon Smeti so sledi. Vestno ločujte, brezskrbno praznujte! (december 2018) [pdf | 725,2 KB]
PDF icon Hitro, ekološko, učinkovito, pa še splača se (november 2018). [pdf | 2,1 MB]
PDF icon Snaga sporoča (oktober 2018) [pdf | 40,3 KB]
PDF icon Snaga sporoča (podzemne zbiralnice) (september 2018) [pdf | 33,2 KB]
PDF icon Ravnanje z biološkimi odpadki (september 2018) [pdf | 349,6 KB]
PDF icon Zabojniki morajo stati na zasebni površini (avgust 2018) [pdf | 401,6 KB]
PDF icon Odpadke, ki ne sodijo v podzemne zbiralnice, odpeljite v zbirni center (julij 2018) [pdf | 127,5 KB]
PDF icon Ekootoki/zbiralnice na javnih površinah niso mesto za odlaganje kosovnih, gradbenih ali nevarnih odpadkov (julij 2018) [pdf | 40,4 KB]
PDF icon V Ljubljani je Bert (junij 2018) [pdf | 381,5 KB]
PDF icon Vse informacije vedno pri roki (maj 2018) [pdf | 262,6 KB]
PDF icon Brezembalažna trgovina na Povšetovi 4 (april 2018) [pdf | 1,3 MB]
PDF icon Snaga sporoča (marec 2018) [pdf | 265,8 KB]
PDF icon Naročite kosovni odvoz; plastične vrečke ne sodijo med bioodpadke (februar 2018) [pdf | 1001,7 KB]
PDF icon Hvaležno 2018! (januar 2018) [pdf | 2,9 MB]
PDF icon Šest korakov do zadovoljnega in odgovornega potrošnika [pdf | 266,9 KB]
PDF icon Redkejši odvoz bioloških odpadkov v zimskem času [pdf | 262,7 KB]
PDF icon Kako preveriti število vnosov v podzemno zbiralnico [pdf | 1,4 MB]
PDF icon Snaga sporoča (podzemne zbiralnice) [pdf | 256,1 KB]
PDF icon Snaga sporoča [pdf | 259,6 KB]
PDF icon Zbiranje nevarnih odpadkov in odvoz kosovnih odpadkov [pdf | 256,1 KB]
PDF icon Kabiné Šerinjon - prva slovenska e-knjižnica oblačil [pdf | 363,6 KB]
PDF icon Direktna obremenitev za Snagine storitve [pdf | 111,4 KB]
PDF icon Zbirni center Barje in zbiranje invazivnih rastlin [pdf | 265,5 KB]
PDF icon Snagini napotki in vabilo na dan odprih vrat RCERO Ljubljana [pdf | 92 KB]
PDF icon Snagini napotki za uporabnike podzemnih zbiralnic [pdf | 91,8 KB]
PDF icon E-račun in nagradna igra Papir ne raste na drevesu [pdf | 1,9 MB]
PDF icon Snaga sporoča [pdf | 259,1 KB]
PDF icon Snaga sporoča (podzemne zbiralnice) [pdf | 259,6 KB]
PDF icon Nekaj nasvetov za pravilno ločevanje odpadkov (april 2022) [pdf | 249 KB]
PDF icon Zbirno in prevzemno mesto zabojnikov ter Odvoz odpadkov v poletnem času (maj 2022) [pdf | 270,5 KB]
PDF icon Prevzem odpadne embalaže iz dejavnosti (junij 2022) [pdf | 268,5 KB]
PDF icon Sprememba telefonskih številk (julij 2022) [pdf | 272,8 KB]
PDF icon Obračun storitev ravnanja z odpadki v praznih stavbah oziroma v delih stavb (avgust 2022) [pdf | 222,8 KB]
PDF icon Ravnanje z odpadki (avgust 2022) [pdf | 249 KB]
PDF icon Ravnanje z odpadki (september 2022) [pdf | 265,3 KB]
PDF icon Podzemne zbiralnice (september 2022) [pdf | 265,1 KB]
PDF icon Zbirni center Barje pozimi obratuje s skrajšanim delovnikom (oktober 2022) [pdf | 269,1 KB]
PDF icon Zimski urnik odvoza bioloških odpadkov (oktober 2022) [pdf | 267,7 KB]
PDF icon Zimski urnik odvoza bioloških odpadkov v MOL (november 2022) [pdf | 267,5 KB]
PDF icon Podzemne zbiralnice (januar 2023) [pdf | 183,6 KB]
PDF icon Ravnanje z odpadki (januar 2023) [pdf | 183,6 KB]
PDF icon Ravnanje z odpadki (februar 2023) [pdf | 197 KB]
PDF icon Kartica za uporabo podzemne zbiralnice (marec 2023) [pdf | 266,1 KB]
PDF icon Sprememba cen (marec 2023) [pdf | 270,9 KB]
PDF icon Ravnanje z odpadki (april 2023) [pdf | 288,8 KB]
PDF icon Podzemne zbiralnice (april 2023) [pdf | 270,3 KB]
PDF icon Če imate občasno večjo količino bioloških odpadkov in/ali preostanka odpadkov (maj 2023) [pdf | 265 KB]
PDF icon Prevzem odpadne embalaže iz dejavnosti (maj 2023) [pdf | 240,8 KB]
PDF icon Podzemne zbiralnice (junij 2023) [pdf | 250,7 KB]
PDF icon Podzemne zbiralnice (junij 2023) [pdf | 256,9 KB]
PDF icon E-račun ravnanje z odpadki (junij 2023) [pdf | 253 KB]
PDF icon Zbirno in prevzemno mesto zabojnikov + Odvoz odpadkov v poletnem času (julij 2023) [pdf | 247,6 KB]
PDF icon Podzemne zbiralnice (julij 2023) [pdf | 242,9 KB]
PDF icon Obračun praznih stavb (avgust 2023) [pdf | 184,5 KB]
PDF icon Podzemne zbiralnice - Zbirni centri (avgust 2023) [pdf | 174,5 KB]
PDF icon Ravnanje z odpadki - Zbirni centri (avgust 2023) [pdf | 184,1 KB]

S prijavo na e- novice soglašate, da JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. uporabi vaš elektronski naslov za namene obveščanja o novostih, ponudbi, splošnih informacijah, povezanih z dejavnostjo, ki jo izvaja JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., dogodkih, nagradnih igrah in drugih aktualnih zadevah ter poslovnih informacijah ter da izvaja analize o branju poslanih vsebin za lastne potrebe. Vaše osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. lahko obdeluje do preklica vaše privolitve.

\r\n\r\n

Hkrati ste s prijavo na e-novice seznanjeni, da se iz sistema obveščanja (e-novic) lahko kadarkoli odjavite preko povezave, ki bo v vsakem sporočilu.

\r\n\r\n

JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika, in da bo vaše osebne podatke skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. S prijavo ste seznanjeni, da JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. lahko uporablja zunanji novičarski servis skladno s pravili slednjega (npr. mailChimp) in podatke hrani v oblaku.

\r\n\r\n

Osebne podatke o posamezniku/ici bo JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. obdeloval zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.

\r\n