Pitna in odpadna voda

Kako ravnati po daljšem obdobju, ko voda v interni vodovodni napeljavi zastaja?

V času šolskih počitnic in dopustov, izrednih dogodkov ali začasne neuporabe objekta iz drugih razlogov se poraba pitne vode zmanjša ali v celoti prekine. Posledica je zastajanje vode v interni vodovodni napeljavi, to pa poveča tveganje za mikrobiološko neskladnost pitne vode. V vodi se lahko pojavita neprijeten vonj in okus, voda je lahko začasno tudi obarvana in motna.

Preventivni ukrepi

Da bi se izognili težavam pri zagotavljanju skladnosti in zdravstvene ustreznosti pitne vode, ko se uporaba objekta, aktivnosti ali delo v njem ponovno začne, lastnikom, upravnikom in odgovornim osebam objektov priporočamo, da do vzpostavitve običajnih razmer poskrbijo za osnovne preventivne ukrepe. Svetujemo, da poskrbite, da se voda v interni vodovodni napeljavi popolnoma izmenja vsaj enkrat na 7 dni. To storite s splakovanjem stranišč in z odprtjem vseh pip vsaj do stabilizacije temperature.

Ukrepi pred ponovno uporabo

Pred prvo ponovno uporabo pitne vode  je treba poskrbeti, da bodo ustrezne tehnične in higienske razmere v interni vodovodni napeljave ponovno vzpostavljene. Spiranje je v večini primerov zadosten ukrep. Svetujemo vam, da:

 • preučite izvedbeni načrt interne vodovodne napeljave, vgrajen material in morebitne posebnosti;
 • pripravite načrt spiranja omrežja, v katerem opredelite spiranje celotnega objekta po postopnih korakih;
 • pred spiranjem odstranite nastavke na pipah (mrežice ali usmerjevalnike vode). Očistite jih in po potrebi zamenjajte;
 • s spiranjem interne vodovodne napeljave pričnite na pipi, ki je najbližje vodomernemu mestu, nato pa nadaljujete s sistematičnim spiranjem ločeno po nadstropjih od pritličja navzgor ter časovno ločeno po vertikalah, če je v vašem primeru to potrebno. Načrt naj obsega vsa mesta, tudi tista, kjer se voda uporablja manj ali v območjih objektov, ki bodo še naprej neuporabljena;
 • spirajte s turbulentnim tokom vsaj 15 minut oziroma v odvisnosti od razmer vsaj do takrat, da se voda izmenja s svežo vodo iz javnega vodovodnega sistema, ni na pogled obarvana ali motna in njena temperatura ostane nespremenjena vsaj eno minuto. Turbulentni tok povzročite z zaporednim zapiranjem in odpiranjem pipe;
 • poskrbite tudi za intenzivno izpiranje internega hidrantnega omrežja, če je neposredno vezano na interno vodovodno napeljavo.

Učinkovitost ukrepov lahko dokazujete z odvzemom vzorca za laboratorijsko preskušanje. 

Glede na vaše dosedanje izkušnje in poznavanje razmer v interni napeljavi se odločite, ali so za zagotavljanje varne oskrbe s pitno vodo potrebni tudi dodatni ukrepi, med katere uvrščamo dezinfekcijo interne vodovodne napeljave. Postopek lahko izvaja le za to usposobljena strokovna institucija

Prav tako vam svetujemo, da glede na dosedanje izkušnje ocenite, ali so potrebni ukrepi za zniževanje tveganja za razmnoževanje legionel.

Relevantna strokovna navodila in priporočila Nacionalnega inštitua za javno zdravje smo zbrali v rubriki Navodila in priporočila NIJZ za varno oskrbo s pitno vodo.

Redno vzdrževanje

Za stalno varovanje zdravja uporabnikov je pomembno tudi redno vzdrževanje interne vodovodne napeljave. To vključuje naslednje ukrepe:

 • pred prvo dnevno uporabo naj voda na vsaki pipi teče vsaj dve minuti (curek naj bo enakomeren, srednje jakosti, debelosti svinčnika) oziroma toliko časa, da se temperatura vode ustali;
 • vsaj enkrat na 14 dni je treba na vseh pipah sneti in očistiti mrežice in druge nastavke. Nastavke očistite z vodo in odstranite vodni kamen;
 • kjer voda v interni vodovodni napeljavi zastaja, poskrbite za tedensko izpiranje do stabilizacije temperature vode;
 • evidentirajte vse slepe rokave in jih odstranite, do njihove odstranitve pa enkrat na teden iz njih spirajte vodo;
 • če so v interno napeljavo vgrajene naprave za pripravo vode, filtri, mehčalci itd., jih skladno z navodili proizvajalca redno vzdržujte, saj lahko postanejo ugodno mesto za razmnoževanje mikroorganizmov. Priprave pitne vode ne priporočamo.

Na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje preberite še Priporočila lastnikom objektov za vzdrževanje interne vodovodne napeljave

Oseba pod kuhinjsko pipo drži kozarec in vanj toči vodo.
 Vodo v interni vodovodni napeljavi popolnoma izmenjajte vsaj enkrat na 7 dni.

S prijavo na e- novice soglašate, da JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. uporabi vaš elektronski naslov za namene obveščanja o novostih, ponudbi, splošnih informacijah, povezanih z dejavnostjo, ki jo izvaja JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., dogodkih, nagradnih igrah in drugih aktualnih zadevah ter poslovnih informacijah ter da izvaja analize o branju poslanih vsebin za lastne potrebe. Vaše osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. lahko obdeluje do preklica vaše privolitve.

\r\n\r\n

Hkrati ste s prijavo na e-novice seznanjeni, da se iz sistema obveščanja (e-novic) lahko kadarkoli odjavite preko povezave, ki bo v vsakem sporočilu.

\r\n\r\n

JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika, in da bo vaše osebne podatke skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. S prijavo ste seznanjeni, da JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. lahko uporablja zunanji novičarski servis skladno s pravili slednjega (npr. mailChimp) in podatke hrani v oblaku.

\r\n\r\n

Osebne podatke o posamezniku/ici bo JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. obdeloval zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.

\r\n