Pitna in odpadna voda

Izdelava poročila o pregledu MKČN

Za malo komunalno čistilno napravo (MKČN) do 50 PE se ustreznost obratovanja ugotavlja z izvedbo poročila o prvih meritvah oziroma poročila o pregledu MKČN  ali z analiznim izvidom opravljenih meritev. 

Postopek znižanja okoljske dajatve z izdelavo poročila o prvih meritvah oziroma poročila o pregledu ali z analiznim izvidom opravljenih meritev poteka na naslednji način:

  • lastnik oziroma upravljavec MKČN (v nadaljevanju: naročnik) izpolni obrazec in ga posreduje na naslov JP VOKA SNAGA d.o.o, Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana. Pravilno izpolnjen obrazec služi za izdelavo poročila o pregledu MKČN. V prvem letu obratovanja MKČN mora lastnik oz. upravljavec izdelati "Poročilo o prvih meritvah za MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE", naročiti analizo iztoka iz MKČN pri akreditiranem laboratoriju in posredovati kopijo poročila izvajalcu javne službe (našemu podjetju) na zgoraj navedeni naslov.
    Ko bomo prejeli izpolnjen obrazec, se bomo dogovorili o datumu ogleda vaše MKČN. Ogled vaše MKČN izvedemo v primeru, da lastnik oziroma upravljavec MKČN naroči analizo iztoka iz JP VOKA SNAGA, ki razpolaga z akreditiranim laboratorijem. V skladu z zakonodajo izdelava "Poročila o prvih meritvah za MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE" ne sodi med naloge izvajalca javne službe.
  • naročnika kontaktiramo in se dogovorimo o terminu ogleda MKČN,
  • na terenskem ogledu preverimo obratovanje in vzdrževanje MKČN ter način odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, 
  • po opravljenem terenskem ogledu naročnik s podpisom potrdi opravljeno storitev,
  • na podlagi pridobljenih podatkov in terenskega ogleda obratovanja MKČN izvajalec izdela poročilo,
  • okoljska dajatev se v primeru ustreznega obratovanja MKČN in izdelane pozitivnega poročila zniža oziroma obračuna v višini 10 %.

Za morebitne dodatne informacije pokličite na T: 01 58 08 205 ali pišite na elektronski naslov vokasnaga@vokasnaga.si.

Datoteke
PDF icon Poročilo o prvih meritvah za MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, z navodili [pdf | 173,8 KB]
PDF icon Obrazec o evidenci MKČN - vloga za izdelavo poročila o MKČN [pdf | 325,3 KB]

S prijavo na e- novice soglašate, da JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. uporabi vaš elektronski naslov za namene obveščanja o novostih, ponudbi, splošnih informacijah, povezanih z dejavnostjo, ki jo izvaja JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., dogodkih, nagradnih igrah in drugih aktualnih zadevah ter poslovnih informacijah ter da izvaja analize o branju poslanih vsebin za lastne potrebe. Vaše osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. lahko obdeluje do preklica vaše privolitve.

\r\n\r\n

Hkrati ste s prijavo na e-novice seznanjeni, da se iz sistema obveščanja (e-novic) lahko kadarkoli odjavite preko povezave, ki bo v vsakem sporočilu.

\r\n\r\n

JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika, in da bo vaše osebne podatke skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. S prijavo ste seznanjeni, da JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. lahko uporablja zunanji novičarski servis skladno s pravili slednjega (npr. mailChimp) in podatke hrani v oblaku.

\r\n\r\n

Osebne podatke o posamezniku/ici bo JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. obdeloval zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.

\r\n