Pitna in odpadna voda

Tehnološki podatki

Zmogljivost CČN Ljubljana:   360.000 PE (Populacijski Ekvivalent)

Hidravlična obremenitev CČN Ljubljana:

Sušni dotok 82.200 m3/dan 3.400 m3/h
Vršni dotok 103.500 m3/dan 4.300 m3/h
Maksimalni dotok 157.000 m3/dan 6.500 m3/h
Zadrževalni čas odpadne vode 15 do 22 ur  

 Obremenitev CČN Ljubljana:

Biokemijska potreba po kisiku BPK5 21.500 kgBPK5/dan
Kemijska potreba po kisiku KPK 44.100 kgKPK/dan
Skupni dušik 3.300 kgN/dan

 Predpisane mejne vrednosti pri iztoku: Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav, (Ur.l. št. 45/2007, 63/2009,105/2010)

Parameter izražen kot enota mejna vrednost
Neraztopljene snovi - mg/l 35
Amonijev dušik N mg/l 10
BPK5 O2 mg/l 20
KPK O2 mg/l 100

Mehansko čiščenje: Letna količina odstranjenih odpadkov:  1.200 ton.

Vhodno črpališče

Polžne črpalke 4 x 1m3/s
Grobe grablje Svetla odprtina 8 cm

 Rešetke – fine grablje

Fine grablje svetla odprtina 6 mm

 Ozračeni lovilec maščob in peskolov

Dolžina prekata                22,50m
Širina prekata 6 x 2,80 m
Globina vode 2,60 m
Volumen 983 m3

Biološko čiščenje:

Prvi del - prezračevalni bazeni

Volumen prezračevalnih bazenov 39.034 m3
Dolžina bazena 99,40 m
Širina bazena 6 x 11, 90 m
Projektirana potrebna količina komprimiranega zraka 28.570 Nm3/h
Kapaciteta enega turbopuhala 16.300 Nm3/h
Število vgrajenih turbopuhal 3

 Drugi del - naknadni usedalniki

Skupna površina 5.600 m2
Globina vode 4,5 m
Skupni volumen bazenov            25.200 m3
Širina bazena 10 m
Dolžina bazena 70 m
Število bazenov 8

Črpališče povratnega in odvečnega blata

Črpalke za povratno blata 3 x 2.330 m3/h
Črpalke za odvečno blato 3 x 30 do 120 m3/h

Obdelava blata:

Gnilišče

Premer gnilišča 20 m
Višina gnilišča 23 m
Število gnilišč 2
Skupni volumen gnilišč 14.600 m3
Zadrževalni čas več kot 25 dni

 Strojno obdelava blata in sušenje blata

Zmogljivost naprave za predzgoščanje 120 m3/h
Količina blata za zgoščanje 840 m3/dan
Zmogljivost centrifuge 40 m3/h
Število centrifug 2
Zmogljivost naprave za sušenje 8.000 tonSS/leto
Uparjalna kapaciteta sistema za sušenje 3000 kgH2O/h
Obratovalni čas 24 h/dan
Število obratovalnih ur 8.000 h/leto
Končni produkt sušenja granule 2-4 mm
Vsebnost suhe snovi v končnem produktu 90

 Plinohran

Premer plinohrana 17,1 m
Višina plinohrana 14,8 m
Volumen plinohrana 3250 m3
Količina proizvedenega bioplina 5.100 Nm3/dan
Kurilna vrednost bioplina 21.600 kJ/Nm3
Vsebnost metana v bioplinu 60 – 64 %
Vsebnost ogljikovega dioksida 35 – 39 %
Vsebnost ostalih plinov 1 %
Kapaciteta plinske bakle 450 Nm3/h

Biofilter

Dolžina objekta 25,5 m
Širina objekta 15,0 m
Pretok zraka 22.500 Nm3/h
Debelina sloja lubja in korenin 1 m

 

S prijavo na e- novice soglašate, da JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. uporabi vaš elektronski naslov za namene obveščanja o novostih, ponudbi, splošnih informacijah, povezanih z dejavnostjo, ki jo izvaja JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., dogodkih, nagradnih igrah in drugih aktualnih zadevah ter poslovnih informacijah ter da izvaja analize o branju poslanih vsebin za lastne potrebe. Vaše osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. lahko obdeluje do preklica vaše privolitve.

\r\n\r\n

Hkrati ste s prijavo na e-novice seznanjeni, da se iz sistema obveščanja (e-novic) lahko kadarkoli odjavite preko povezave, ki bo v vsakem sporočilu.

\r\n\r\n

JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika, in da bo vaše osebne podatke skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. S prijavo ste seznanjeni, da JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. lahko uporablja zunanji novičarski servis skladno s pravili slednjega (npr. mailChimp) in podatke hrani v oblaku.

\r\n\r\n

Osebne podatke o posamezniku/ici bo JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. obdeloval zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.

\r\n