Odpadki

Informacije za občine in IJS ZKO

Spoštovani!

Spomladanski čas je tudi čas različnih čistilnih akcij, v okviru katerih se zberejo tudi različne vrste odpadkov. V povezavi s tem bi vam radi sporočili informacijo glede morebitnega prevzemanja tovrstnih odpadkov v našem RCERO Ljubljana:

Sestava odpadkov, zbranih v okviru različnih čistilnih akcij, praviloma ne ustreza sestavi odpadkov, ki se prevzemajo v obdelavo v RCERO Ljubljana in jih kot take nikakor ne moremo stresati v prevzemne bunkerje in pošiljati naprej v tehnološki postopek obdelave.

Prosimo vas za dosledno upoštevanje navedenega in predlagamo, da odpadke, zbrane v okviru čistilnih akcij, pred dovozom v RCERO Ljubljana presortirate oziroma izločite odpadke, ki ne spadajo v mešane komunalne odpadke (MKO).

Dovolite nam, da vas glede prevzemanja odpadkov v okviru izvajanja občinske gospodarske javne službe obdelave odpadkov še enkrat spomnimo tudi na Navodila, ki jih je v zvezi s prevzemanjem odpadkov v RCERO Ljubljana sprejel Svet RCERO Ljubljana, katera so dosegljiva na naših spletnih straneh.

___________________________________________________________________
V Regijski center za ravnanje z odpadki (RCERO) Ljubljana je trenutno vključenih 37 občin.
Mestna občina Ljubljana in občine Brezovica, Dobrava-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Horjul, Medvode in Škofljica, ki kot sovlagateljice izgradnjo RCERO Ljubljana vlagajo proračunska sredstva in celotna sredstva zbrane okoljske dajatve, so Pogodbo o sofinanciranju nadgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana podpisale 21. 6. 2006. Občine Ig, Velike Lašče, Vodice, Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica, Moravče, Komenda in Kamnik, ki kot občine pristopnice v izgradnjo RCERO Ljubljana vlagajo sredstva zbrane okoljske dajatve, so Pogodbo o pristopu občin širše ljubljanske regije k sofinanciranju nadgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana – RCERO Ljubljana sklenile 15. 12. 2009. Pogodbo o pristopu k skupnemu ravnanju z odpadki v RCERO Ljubljana pa je do zdaj podpisalo še 20 občin pristopnic, ki v izgradnjo RCERO niso vlagale lastnih sredstev, razen občine Cerklje na Gorenjskem, ki vlaga sredstva zbrane okoljske dajatve, in sicer: 23. 6. 2010 so pristopile občine Cerklje na Gorenjskem, Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje, Ribnica, Loški potok in Sodražica, 7. 3. 2012 občini Gorenja vas-Poljane in Žiri, 10. 3. 2011 občina Bloke, 1. 6. 2012 Mestna občina Koper in danes samostojna občina Ankaran, 24. 10. 2012 občina Šmartno pri Litiji, 12. 4. 2013 občine Vrhnika, Borovnica in Log-Dragomer, 28. 10. 2013 občina Idrija, 26. 3. 2014 občini Postojna in Pivka ter 27. 3. 2014 občina Cerkno.

Za usklajevanje odločitev v zvezi z zagotavljanjem obveznih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v okviru RCERO LJUBLJANA, občinski sveti ustanovijo skupni organ občin koncedentk - Svet RCERO LJUBLJANA, v katerem sodelujejo tudi občine ustanoviteljice, ki so že ustanovile skupni organ ustanoviteljic - Svet ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d. o. o.

S pričetkom poiskusnega obratovanja v novembru 2015 se je v RCERO Ljubljana naprej prevzemalo in obdelovalo odpadke s prispevnega območja Snage, tj. iz občin, kjer Snaga izvaja gospodarsko javno službo zbiranja komunalnih odpadkov (IJS ZKO), tj. skupno 10 občin. S 1.1. 2016 je odpadke pričelo dovažati dodatnih 6 IJS ZKO z območja občin pristopnic, tj. do današnjega dne z območja dodatnih 16 občin. V naslednjih mesecih bodo z dovažanjem odpadkov pričele tudi preostale občine.   

Na teh spletnih straneh so objavljeni dokumenti, s katerimi Snaga, kot upravljavec RCERO Ljubljana, v katerem izvaja gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, občinam in IJS ZKO, ki so že vključeni v projekt RCERO Ljubljana, posredno pa tudi občinam, ki so zainteresirane za pristop, posreduje pomembne in koristne, tako splošne kot operativne informacije v zvezi z delovanjem RCERO Ljubljana.

S prijavo na e- novice soglašate, da JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. uporabi vaš elektronski naslov za namene obveščanja o novostih, ponudbi, splošnih informacijah, povezanih z dejavnostjo, ki jo izvaja JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., dogodkih, nagradnih igrah in drugih aktualnih zadevah ter poslovnih informacijah ter da izvaja analize o branju poslanih vsebin za lastne potrebe. Vaše osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. lahko obdeluje do preklica vaše privolitve.

\r\n\r\n

Hkrati ste s prijavo na e-novice seznanjeni, da se iz sistema obveščanja (e-novic) lahko kadarkoli odjavite preko povezave, ki bo v vsakem sporočilu.

\r\n\r\n

JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika, in da bo vaše osebne podatke skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. S prijavo ste seznanjeni, da JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. lahko uporablja zunanji novičarski servis skladno s pravili slednjega (npr. mailChimp) in podatke hrani v oblaku.

\r\n\r\n

Osebne podatke o posamezniku/ici bo JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. obdeloval zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.

\r\n