Odpadki

Obveznosti uporabnikov storitev zbiranja komunalnih odpadkov

 1. Vključenost v sistem zbiranja in odvoza odpadkov uporabnikom nalagajo občinski odloki, hkrati pa smo na Voki Snagi dolžni poskrbeti za vse uporabnike in preprečiti, da bi določeni uporabniki plačevali več, ker nekateri občani bodisi zaradi nepoznavanja bodisi načrtno ne izpolnjujejo svojih obveznosti.
 2. Zabojniki morajo stati na zasebni površini (zbirno mesto). Odpadek je vedno odgovornost povzročitelja (čigar obveznost je tudi, da odpadke odlaga v ustrezne zabojnike, torej da odpadke ločuje) in za vse uporabnike Vokinih Snaginih storitev velja, da morajo svoje zabojnike postaviti na zasebno površino (zbirno mesto) in z njimi ne obremenjevati javnih površin. Uporabnike prosimo, da zabojnike na dan odvoza pripravijo na prevzemno mesto (to je praviloma najbližja javna površina, ki Voki Snagi omogoča prevzem in odvoz odpadkov) in jih po praznjenju čim prej odpeljejo nazaj na zbirno mesto (če zbirno in prevzemno mesto nista na istem mestu).
 3. Zagotavljanje prostora za postavitev zabojnikov je v domeni uporabnikov, ne pa Voke Snage ali občine. Izjema so zbiralnice (ekootoki), ki stojijo na javni površini. Poleg tega Voka Snaga nima ne dolžnosti ne pristojnosti prevzemanja zabojnikov z dvorišč in drugih zasebnih površin.
 4. Obveznost uporabnikov je, da na dan odvoza pripravijo ustrezne zabojnike na prevzemno mesto, ko pa jih Vokini Snagini zaposleni izpraznijo, jih uporabniki sami pospravijo na zbirno mesto.
 5. Prav tako morajo uporabniki sami sporočiti vse spremembe, ki vplivajo na izvajanje in obračun storitve ravnanja z odpadki.
 6. Uporabniki so dolžni ločevati odpadke, saj je ena od uporabnikovih obveznosti, da posamezno vrsto odpadka odloži v ustrezen zabojnik. Med prepovedmi je mešanje različnih frakcij komunalnih odpadkov med seboj (na primer mešanje bioloških odpadkov z drugimi komunalnimi odpadki ali pa odlaganje ločenih frakcij (papir, embalaža, steklo) v zabojnike za preostanek odpadkov).
 7. Velikost zabojnikov za uporabnike določa Voka Snaga. Pri tem upošteva naslednje količine na osebo na mesec: 30 litrov za preostanek odpadkov, 60 litrov za embalažo, 20 litrov za papir, 10 litrov za steklo in 15 litrov za biološke odpadke. Poleg teh parametrov Voka Snaga upošteva tudi pogostnost odvoza odpadkov pri posameznem uporabniku.
 8. Kaj se zgodi, če uporabniki zaradi prenapolnjenosti zabojnika ne morejo zapreti pokrova oziroma vreče z odpadki odlagajo kar poleg zabojnika? Če se ob zabojnikih večkrat pojavljajo dodatne vrečke ali pa je zabojnik večkrat zapored poln in z odprtim pokrovom, je to za Vokine Snagine zaposlene znak, da velikost oziroma prostornina zabojnika ne zadostuje potrebam uporabnikov. Občinski odloki Voko Snago obvezujejo, da v takšnih primerih zabojnik zamenja z večjim brez predhodnega soglasja uporabnika. Pri tem je treba upoštevati, da na ceno, ki jo uporabniki plačajo za storitve, vpliva tudi velikost oz. prostornina zabojnika, tako da se s povečanjem prostornine poviša tudi znesek na položnici. Če imajo uporabniki le občasno večjo količino odpadkov, jih lahko odložijo poleg zabojnika v tipiziranih vrečkah.
 9. Uporabniki so dolžni poskrbeti za čista in urejena zbirna ter prevzemna mesta. Ponekod se stanovalci v večstanovanjskih stavbah soočajo s problemom, ko odpadke v njihove zabojnike oziroma poleg njih odlagajo neznanci. Občanom svetujemo, da zabojnike postavijo v smetarnico oziroma jih namestijo tako, da bodo do njih lahko dostopali samo uporabniki, v nobenem primeru pa za reševanje takšnih zadev ni pristojna Voka Snaga.
 10. Kosovni odpadki ne sodijo v ali ob klasične zabojnike. Zanje je treba naročiti odvoz. To storite tako, da izpolnite naročilnico na spletni strani in počakate na klic, da se dogovorimo za datum odvoza. Pri tem je pomembno, da kosovne odpadke pripravite dan prej, in sicer zvečer po 20. uri ali navsezgodaj zjutraj na dan odvoza. Odvoz kosovnih odpadkov je enkrat na leto brezplačen, uporabniki pa ga naročite, ko ga potrebujete.
 11. Uporabniki morajo na dan odvoza odpadkov smetarskemu vozilu zagotoviti dostop do zabojnikov. To Vokinim Snaginim ekipam vsakodnevno onemogočajo nepravilno parkirani avtomobili, pozimi pa neočiščen sneg. Skrb uporabnikov je, da v zimskih razmerah poskrbijo za dostopnost zabojnikov in očistijo sneg ob in na zabojnikih. Tako uporabniki omogočijo praznjenje zabojnikov, obenem pa preprečijo lomljenje njihovih pokrovov. Vokini Snagini delavci imajo namreč zaradi zasneženih zabojnikov velike težave z dostopom in vlečenjem zabojnikov, ponekod pa zaradi neočiščenega snega zabojnikov sploh ni mogoče izprazniti.

S prijavo na e- novice soglašate, da JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. uporabi vaš elektronski naslov za namene obveščanja o novostih, ponudbi, splošnih informacijah, povezanih z dejavnostjo, ki jo izvaja JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., dogodkih, nagradnih igrah in drugih aktualnih zadevah ter poslovnih informacijah ter da izvaja analize o branju poslanih vsebin za lastne potrebe. Vaše osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. lahko obdeluje do preklica vaše privolitve.

\r\n\r\n

Hkrati ste s prijavo na e-novice seznanjeni, da se iz sistema obveščanja (e-novic) lahko kadarkoli odjavite preko povezave, ki bo v vsakem sporočilu.

\r\n\r\n

JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika, in da bo vaše osebne podatke skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. S prijavo ste seznanjeni, da JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. lahko uporablja zunanji novičarski servis skladno s pravili slednjega (npr. mailChimp) in podatke hrani v oblaku.

\r\n\r\n

Osebne podatke o posamezniku/ici bo JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. obdeloval zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.

\r\n