Pitna in odpadna voda

Priporočilo upravnikom večstanovanjskih objektov za ravnanje po prekinitvi oskrbe s pitno vodo

Namen pričujočega obvestila so napotki upravnikom za izvedbo ukrepov po prekinitvi oskrbe s pitno vodo v večstanovanjskem objektu, ne glede na to, ali ima prekinitev vzrok v prekinjeni javni oskrbi s pitno vodo ali pa v vzdrževalnih delih v interni napeljavi večstanovanjskega objekta.

Upravnikom večstanovanjskih objektov priporočamo, da poskrbijo, da so stanovalci v večstanovanjskih objektih o načrtovanih posegih v hišno vodovodno omrežje pravočasno in razumljivo obveščeni in opozorjeni, da lahko v času po ponovni vzpostavitvi oskrbe s pitno vodo opazijo spremembe lastnosti vode, na primer obarvanost. Pravočasno in razumljivo obvestilo lahko prepreči marsikatero odvečno skrb in slabo voljo. Obveščanje o načrtovanih posegih v hišno vodovodno omrežje je naloga upravnika ali lastnikov objektov. 

Obveščanje o načrtovanih posegih v javno vodovodno omrežje je naloga upravljavca vodovoda, obveščanje pa izvajamo tudi po okvarah.

Upravnik mora tudi oceniti, ali bo izpiranje po končanih posegih zadostovalo za varno oskrbo. Spiranje je v večini primerov ustrezen ukrep. V izjemnih, maloštevilčnih primerih pa je treba opozoriti stanovalce, da voda ni pitna, dokler upravnik ne izvede vseh ukrepov in se skladnost in zdravstvena ustreznost pitne vode ne dokaže z laboratorijskimi preskusi.  

Če je prekinitev oskrbe s pitno vodo najavljena vnaprej zaradi vzdrževalnih del na javnem vodovodnem sistemu ali vašem priključku ali zaradi zamenjave vodomera, vam priporočamo, da se pred prekinitvijo oskrbe s pitno vodo zapre ventil za vodomerom in da poskrbite, da v objektu ne povzročite nikakršne porabe vode. Predvsem ne sme nihče pozabiti, da v tem času ne sme uporabljati vode iz WC kotličkov. Namen tega ukrepa je, da ne prekinete vodnega stolpca v interni vodovodni napeljavi. Ventil za vodomerom odprite šele, ko se oskrba s pitno vodo ponovno vzpostavi in se razmere na javnem vodovodnem sistemu stabilizirajo. V enostanovanjski hiši je dogovor lažje doseči kot v večstanovanjskem objektu, predlagamo pa vam, da vendarle poskusite. V tem primeru do sprememb v organoleptičnih lastnostih pitne vode ne bo prišlo ali bodo vsaj manjšega obsega in obsežen ukrep spiranja morda ne bo potreben.

Tudi v primeru nenačrtovane prekinitve oskrbe s pitno vodo vam priporočamo, da ventil za vodomerom zaprete in ga po vzpostavitvi odprete z veliko mero previdnosti in nadaljujete z ukrepi, kot je navedeno v nadaljevanju.

Kako se pripraviti na izvedbo spiranja?

V primerih, ki imajo za posledico prekinitev oskrbe s pitno vodo v objektu, vam priporočamo:

 • Pravočasno v primeru načrtovanih del oz. čimprej v primeru okvare obvestite stanovalce v objektu in jim pojasnite nastalo situacijo, možnost sprememb organoleptičnih lastnosti vode, potrebne ukrepe ter čas, v katerem bodo postopki izvedeni. 
 • Proučite izvedbeni načrt interne vodovodne napeljave, vgrajen material in morebitne posebnosti.
 • Pripravite načrt spiranja omrežja, v katerem po zaključenih delih opredelite spiranje celotnega objekta po postopnih korakih. Sistematično spodaj opisano spiranje je priporočljivo, opozarjamo pa, da ni vedno potrebno in da v večini primerov zadošča spiranje po posameznih stanovanjih, ne da bi se uporabniki usklajevali med seboj. Treba pa je poskrbeti za spiranje vseh, tudi nenaseljenih stanovanj.
 • V prvem koraku v večstanovanjskem objektu poskrbite za spiranje na pipi, ki je najbližja vodomernemu mestu (običajno v skupnih kletnih prostorih), ki naj traja toliko časa, da se voda zbistri.
 • Sistematično spiranje naj se v primerih, ko se zanj odločite, izvaja ločeno po nadstropjih od pritličja navzgor ter časovno ločeno po vertikalah, če je v vašem primeru to potrebno. Načrt naj obsega vsa stanovanja in druge uporabnike. 
 • Spiranje v posamezni stanovanjski enoti naj se v prvem koraku izvaja na pipi, ki je najbližje skupnemu vodu, nato pa naj se izvede na vseh pipah. Izpiranje naj bo intenzivno v sunkih s turbulentnim tokom. Turbulenco s sunki povzročamo z večkratnim zapiranjem in odpiranjem pip. Potreben čas spiranja je odvisen od ugotovljenih razmer. Voda naj se zbistri, kar lahko traja več minut, tudi 15 minut.
 • Intenzivnega spiranja vseh stanovalcev hkrati ne priporočamo.
 • Pred pričetkom postopka s stanovalci dogovorite pokritje stroškov vode, ki je potrebna za spiranje.

Kako naj sodelujejo stanovalci?

Pri vzpostavitvi normalnih razmer po prekinitvi oskrbe morajo sodelovati tudi stanovalci. Svetujemo vam, da jim že pred načrtovanimi prekinitvami oskrbe s pitno vodo priporočite:

 • Dokler oskrba s pitno vodo ni ponovno vzpostavljena, naj ostanejo pipe zaprte.
 • Ne pozabite, da naj se WC kotličkov v času prekinitve oskrbe s pitno vodo ne uporablja. 
 • Pred spiranjem odstranite mrežice oz. perlatorje na pipah. Očistite jih ali po potrebi zamenjajte.
 • Po ponovni vzpostavitvi oskrbe s pitno vodo pred ponovno uporabo pitne vode v prehrambne namene v prvem koraku poskrbite za spiranje interne vodovodne napeljave na mestu, ki je najbližje skupnemu vodu. Pipo (mešalno armaturo, mešalno baterijo) postavite v skrajni položaj, v katerem izteka izključno hladna voda.
 • WC kotličkov ne spirajte.
 • V drugem koraku poskrbite za spiranje na vseh pipah. Spiranje naj bo intenzivno v sunkih s turbulentnim tokom. Turbulenco s sunki povzročamo z večkratnim zapiranjem in odpiranjem pip. Čas spiranja je odvisen od ugotovljenih razmer in lahko traja več minut, tudi 15 minut.
 • Za kratek čas premaknite pipo (mešalno armaturo, mešalno baterijo) tudi v skrajni položaj, v katerem teče izključno topla voda.
 • Dokler omrežje ne bo izprano, ne uporabljajte pralnih in pomivalnih strojev.

Predlagamo, da stanovalce o potrebnih ukrepih v času prekinitev oskrbe s pitno vodo seznanjate preventivno in ne zgolj v času, ko se prekinitve že zgodijo.

Predlagamo, da lastnike stanovanj seznanite s priporočili za vzdrževanje hišnega vodovodnega omrežja (NIJZ)  in jih upoštevate.

S prijavo na e- novice soglašate, da JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. uporabi vaš elektronski naslov za namene obveščanja o novostih, ponudbi, splošnih informacijah, povezanih z dejavnostjo, ki jo izvaja JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., dogodkih, nagradnih igrah in drugih aktualnih zadevah ter poslovnih informacijah ter da izvaja analize o branju poslanih vsebin za lastne potrebe. Vaše osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. lahko obdeluje do preklica vaše privolitve.

\r\n\r\n

Hkrati ste s prijavo na e-novice seznanjeni, da se iz sistema obveščanja (e-novic) lahko kadarkoli odjavite preko povezave, ki bo v vsakem sporočilu.

\r\n\r\n

JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika, in da bo vaše osebne podatke skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. S prijavo ste seznanjeni, da JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. lahko uporablja zunanji novičarski servis skladno s pravili slednjega (npr. mailChimp) in podatke hrani v oblaku.

\r\n\r\n

Osebne podatke o posamezniku/ici bo JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. obdeloval zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.

\r\n