Pitna in odpadna voda

Preskušanja pitne in odpadne vode

Kot akreditiran preskusni laboratorij na področju kemičnega preskušanja izvajamo preskušanja fizikalnih in kemijskih parametrov pitne in odpadne vode, meritve pretoka in prve meritve učinka delovanja komunalnih in industrijskih čistilnih naprav, vzorčenje odvečnega blata ter izdelujemo poročila za državne organe in druge naročnike.

Laboratorij ima pooblastilo Ministrstva za okolje in prostor za izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa odpadne vode in pooblastilo za monitoring onesnaženja podzemne vode.

Poleg akreditiranih parametrov izvajamo tudi preskušanja nekaterih drugih kemijskih in mikrobioloških parametrov.