Odpadki

Začasni zbirni center Vodice

Območje čistilne naprave Vodice (dostop s Kamniške ceste ali ceste Vodice – Bukovica)

Telefonska številka: 01 833 25 00

Odpiralni čas: vsako sredo med 13. in 16. uro ter ob sobotah med 9. in 12. uro 
Ob praznikih in dela prostih dneh je zbirni center zaprt.

Katere odpadke zbiramo?

Oddaja odpadkov v zbirnem centru je za občane brezplačna, sprejemamo pa:

  1. kosovne odpadke,
  2. pohištveni les,
  3. zeleni odrez,
  4. plastično embalažo,
  5. ravno okensko steklo,
  6. kovine in kovinsko embalažo,
  7. odpadno električno in elektronsko opremo,
  8. nevarne odpadke,
  9. kartonsko embalažo.

 

Zbiranje izrabljenih pnevmatik

V Začasnem zbirnem centru Vodice med 14. in 21. novembrom 2020 zbiramo izrabljene pnevmatike. Odlaganje bo za občane Vodic brezplačno, oddati pa bo mogoče do pet pnevmatik.

V zbirnem centru ne sprejemamo izrabljenih pnevmatik, ki nastajajo v gospodarskih dejavnostih (proizvodnja, obrt, kmetijstvo). Podjetja in samostojni podjetniki so, skladno z zakonodajo, dolžni skleniti pogodbo z ustreznim pooblaščenim zbiralcem in predelovalcem odpadkov.

V Začasnem zbirnem centru Vodice smo v soboto, 11. julija in 7. novembra, sprejemali silažno folijo

Odpadna silažna folija spada med odpadke iz kmetijske dejavnosti in zanjo je dolžan poskrbeti povzročitelj/kmetovalec. Odpadna silažna folija ni komunalni odpadek (ni odpadna embalaža), zato zbiranje in odvoz nista v domeni javnega podjetja Voka Snaga, ki opravlja obvezno občinsko gospodarsko službo v vaši občini. Proizvajalci silažne folije stroškov ravnanja z odpadno folijo ne vključujejo v svoje prodajne cene, zato stroški ravnanja z odpadno folijo bremenijo uporabnika oziroma povzročitelja/kmetovalca.

Zakaj silažne folije ne smemo odlagati v naravi ali je kuriti?

Odlaganje silažne folije v domače zabojnike za komunalne odpadke, poleg njih ali v zabojnike na ekoloških otokih ni dovoljeno. Nadzor kurjenja na prostem izvajajo inšpektorji Inšpektorata za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (IRSVNDN), inšpekcija za okolje in Policija.

Odpadno silažno folijo je prepovedano puščati v naravi, prav tako jo je strogo prepovedano kuriti na prostem ali jo sežigati v kurilnih napravah. Pri vsakem kurjenju odpadkov tvegamo požar, v ozračje pa se sproščajo zdravju in okolju zelo škodljivi in nevarni plini.

Navodilo za predajo silažne folije

Silažno folijo čim bolj očistite mrežic in ostankov silaže, zemlje in peska.

Silažna folija ne sme biti onesnažena z barvami in motornimi olji.

Ob predaji omenjene folije v zbirnem centru vas bomo vprašali po šifri uporabnika, ki je zapisana na položnici za ravnanje z odpadki. Če te šifre oziroma položnice ne boste imeli s seboj, nam boste ob predaji folije povedali vaše ime in priimek, naslov ter ime in priimek plačnika položnice.

Vaš strošek za oddajo enega kubičnega metra (1m3) silažne folije znaša 29,15 evra (skupaj z DDV).

 

S prijavo na e- novice soglašate, da JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. uporabi vaš elektronski naslov za namene obveščanja o novostih, ponudbi, splošnih informacijah, povezanih z dejavnostjo, ki jo izvaja JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., dogodkih, nagradnih igrah in drugih aktualnih zadevah ter poslovnih informacijah ter da izvaja analize o branju poslanih vsebin za lastne potrebe. Vaše osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. lahko obdeluje do preklica vaše privolitve.

\r\n\r\n

Hkrati ste s prijavo na e-novice seznanjeni, da se iz sistema obveščanja (e-novic) lahko kadarkoli odjavite preko povezave, ki bo v vsakem sporočilu.

\r\n\r\n

JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika, in da bo vaše osebne podatke skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. S prijavo ste seznanjeni, da JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. lahko uporablja zunanji novičarski servis skladno s pravili slednjega (npr. mailChimp) in podatke hrani v oblaku.

\r\n\r\n

Osebne podatke o posamezniku/ici bo JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. obdeloval zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.

\r\n