Odpadki

Gradbeni odpadki

Gradbeni odpadki predstavljajo večino odpadkov, ki jih najdemo na črnih odlagališčih in so odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, obnove ali odstranitve objekta. Povzročitelj gradbenih odpadkov je oseba, ki naroči gradbena dela ali jih sama izvaja.

Če so na črnem odlagališču komunalni odpadki, je zanje pristojen Inšpektorat MU MOL, gradbeni (in nevarni) odpadki pa so v pristojnosti države - Inšpektorata RS za okolje in prostor. Inšpektorat v vsakem primeru najprej poskuša ugotoviti, kdo je povzročitelj, odgovoren za nezakonito odlaganje odpadkov, ki jih je tudi dolžen na svoje stroške odstraniti. Če se ga ne da izslediti, so dolžni odpadke na svoje stroške odstraniti lastniki zemljišča, kjer so odpadki odloženi. Zaplete se, ko so odpadki na zemljiščih, za katera lastništvo ni razčiščeno, ko pripadajoče zemljišče ni določeno.

Sistem ne omogoča, da bi storilce ažurno in učinkovito odkrivali ter sankcionirali, zato posamezniki, samostojni podjetniki (obrtniki) in podjetja izkoriščajo situacijo in si nižajo stroške tako, da te odpadke odložijo v naravno okolje.

V sklopu zbirnega centra Barje smo vzpostavili dodatni prostor za zbiranje gradbenih odpadkov, ki obratuje od ponedeljka do sobote med 6. in 16. uro.

Občani lahko gradbene odpadke v Zbirnem centru Barje oddajo brez dodatnega plačila (oddajanje odpadkov v zbirnih centrih je vključeno v ceno storitve ravnanja z odpadki), vendar za nekatere odpadke veljajo količinske omejitve. Te znašajo 0,5 kubičnega metra za gradbene odpadke in izolacijski gradbeni material ter evropaleta do višine pol metra za salonitne plošče.

V zbirnih centrih ne sprejemamo odpadkov, ki nastajajo v gospodarskih dejavnostih. Podjetja in samostojni podjetniki morajo za gradbene odpadke poskrbeti tako, da jih predajo pooblaščenim zbiralcem in predelovalcem gradbenih odpadkov. Poleg JP VOKA SNAGA imajo v bližini Ljubljane ustrezno okoljevarstveno dovoljenje še podjetje KPL (kamnolom Sadinja vas – Sostro), podjetje KG – EKO (peskokop Šmarje pri Grosuplju) in podjetje Rajko Mivšek s. p. na Vrhniki. Cene med prevzemniki se razlikujejo, vsi pa odpadke stehtajo in evidentirajo.

S prijavo na e- novice soglašate, da JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. uporabi vaš elektronski naslov za namene obveščanja o novostih, ponudbi, splošnih informacijah, povezanih z dejavnostjo, ki jo izvaja JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., dogodkih, nagradnih igrah in drugih aktualnih zadevah ter poslovnih informacijah ter da izvaja analize o branju poslanih vsebin za lastne potrebe. Vaše osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. lahko obdeluje do preklica vaše privolitve.

\r\n\r\n

Hkrati ste s prijavo na e-novice seznanjeni, da se iz sistema obveščanja (e-novic) lahko kadarkoli odjavite preko povezave, ki bo v vsakem sporočilu.

\r\n\r\n

JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika, in da bo vaše osebne podatke skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. S prijavo ste seznanjeni, da JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. lahko uporablja zunanji novičarski servis skladno s pravili slednjega (npr. mailChimp) in podatke hrani v oblaku.

\r\n\r\n

Osebne podatke o posamezniku/ici bo JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. obdeloval zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.

\r\n