Pitna in odpadna voda

O pitni vodi

Mesto Ljubljana z okolico je oskrbovano z naravno pitno vodo, katere vir je podzemna voda. Pitno vodo odlikuje primerna vsebnost kalcija in magnezija, prijeten, osvežilen okus, ki ji ga dajejo stalna temperatura, v vodi prisotna ogljikov dioksid in kisik ter mikrobiološka čistost.

Manjši vodovodni sistemi se napajajo iz lastnih, lokalnih vodnih virov, kjer je vodni vir podzemna voda, zajeta v obliki izvirov ali vodnjakov, pa tudi ustrezno prečiščena površinska voda. Voda v lokalnih vodovodnih sistemih je večinoma klorirana.

Pokličite nas na telefon 01 58 08 100 (izberite 1 in nato 7). V primeru upravičenega suma na neskladnost pitne vode bomo po predhodnem dogovoru odvzeli vzorec za mikrobiološko in/ali fizikalno-kemijsko analizo.

Pokličite nas na telefon 01 58 08 100, (izberite 1 in nato 7). V primeru upravičenega suma na neskladnost pitne vode bomo po predhodnem dogovoru odvzeli vzorec za mikrobiološko in/ali fizikalno-kemijsko analizo.

Če je pitna voda na vašem oskrbovalnem območju dezinficirana, ima lahko vonj po dezinfekcijskem sredstvu, kar se ne obravnava kot neskladnost.

Neprijeten vonj je lahko posledica zadrževanja vode v hišnem vodovodnem omrežju, prav tako so pogoste pritožbe uporabnikov v novozgrajenih stanovanjskih objektih. Uporabnikom priporočamo, da upoštevajo priporočila za vzdrževanje interne vodovodne napeljave, ki jih je pripravil in na svoji spletni strani objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje. 

Obarvanost vode je občasen pojav, ki ga opazimo kot posledico uporabe manj kakovostnih materialov, uporabljenih v hišnem vodovodnem omrežju, ki rjavijo. Ob popravilih na javnem ali hišnem vodovodnem omrežju je obarvanost lahko posledica usedlin na vodovodni mreži.Obarvanost pitne vode bi lahko bila tudi posledica prisotnosti železa v vodnem viru, ki v kontaktu z zrakom oksidira v netopno obliko železovega (III) oksida, ki je rjave barve, a železo v vodnih virih vodovodnih sistemov v našem upravljanju ni prisotno.

Uporabnikom priporočamo, da v primeru obarvanosti vode upoštevajo priporočila za vzdrževanje interne vodovodne napeljave, ki jih je pripravil in na svoji spletni strani objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje. 

Pojav belo obarvane vode je običajen fizikalen pojav. V pitni vodi, ki priteče iz pipe, je raztopljen zrak pod pritiskom, ki se ob kontaktu z okoljem sprosti. Pojav v kozarcu opazimo kot množico drobnih mehurčkov, ki se dvigujejo proti površini vode, povzročajo vtis, da je voda bele barve in čas povsem izginejo.

Vodni vir, ki oskrbuje območje, kjer živite, lahko najdete s pomočjo iskalnika "Od kod priteče voda?"

Temperatura spada med parametre, ki se merijo ob vsakem odvzemu vzorca pitne vode. Temperatura pitne vode v vodovodnem sistemu ni stalna. Na območju Ljubljane v zimskih mesecih ponekod zaznavamo temperature pitne vode pri uporabnikih pod 10 oC. V krajših, ekstremno vročih poletnih obdobjih pa lokalno zaznavamo na odvzemnih mestih uporabnikov temperature tudi nekoliko nad 20 oC. V povprečju lahko pričakujemo temperaturo pitne vode pri uporabnikih od 13 do 18 oC.

Temperatura podzemne vode, ki je vir pitne vode v Ljubljani, se pomembneje ne spreminja in se giblje v razponu od 11 do 13 oC. Vodohrani, v katerih se pitna voda zadržuje, so deloma vkopani in toplotno izolirani objekti. Javno  vodovodno omrežje je vgrajeno v tla večinoma na globini od 0,8 do 2,0 m. Vodovodni priključki so v tla vgrajeni plitveje  in so bolj izpostavljeni zunanjim temperaturnim vplivom, prav tako hišno vodovodno omrežje pozimi, kadar objekt ni ogrevan. Tla predstavljajo toplotno izolacijo, a tudi na globinah večjih od 0,8 m zaznavamo spreminjanje temperature tal v odvisnosti od temperature ozračja in sončnega obsevanja ter vrste površin, pod katerimi potekajo vodovodi, kot so npr. utrjene betonske ali asfaltne površine in zelenice. Vpliv zunanje temperature na pitno vodo je odvisen od porabe vode oziroma časa zadrževanja pitne vode v vodovodnem sistemu in vrste oziroma toplotno izolacijskih lastnosti materiala, s katerim je vodovodno omrežje obdano. Na temperaturo pitne vode na pipi uporabnikov ima pomemben vpliv tudi zadrževanje vode v hišnem vodovodnem omrežju. Zato se spremembam temperature pitne vode na pipah uporabnikov ne moremo izogniti.

Do prekinitve oskrbe s pitno vodo lahko pride zaradi načrtovanih ali interventih posegov v javno ali interno vodovodno napeljavo. Voda je po prekinitvi pogosto obarvana in motna. Priporočamo, da pred uporabo vode v prehrambne namene, interno vodovodno naplejavo dobro sperete.

Ključno je, da:

  • dokler oskrba s pitno vodo ni ponovno vzpostavljena, pipe ostanejo zaprte.
  • Pred spiranjem odstranite mrežice oz. perlatorje na pipah. Očistite jih ali po potrebi zamenjajte.
  • Po ponovni vzpostavitvi oskrbe s pitno vodo in pred ponovno uporabo pitne vode v prehrambne namene v prvem koraku poskrbite za spiranje hišnega vodovodnega omrežja na mestih, kjer je  nevarnost za zdravje manjša (npr. v WC-ju, na pipi v stranišču) in ne na pipi v kuhinji, kjer se pitna voda uporablja za pripravo hrane. Pipo (mešalno armaturo, mešalno baterijo) postavite v skrajni položaj, v katerem izteka izključno hladna voda.
  • V drugem koraku poskrbite za spiranje na vseh odvzemnih mestih. Spiranje naj bo intenzivno v sunkih s turbulentnim tokom. Turbulenco s sunki povzročamo z večkratnim zapiranjem in odpiranjem pip. Čas spiranja je odvisen od ugotovljenih razmer in lahko traja tudi 15 minut in več. 
  • Za kratek čas premaknite pipo (mešalno armaturo, mešalno baterijo) tudi v skrajni položaj, v katerem teče izključno topla voda.
  • Dokler omrežje ne bo izprano, ne uporabljajte pralnih in pomivalnih strojev.

Spiranje hišnega vodovodnega omrežja je v večini primerov zadosten ukrep.
Če kljub spiranju ostane dvom v skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode, nas pokličite na telefon 01 58 08 100 (izberite 1 in nato 7). V primeru upravičenega suma na neskladnost pitne vode bomo po predhodnem dogovoru odvzeli vzorec za mikrobiološko in/ali fizikalno-kemijsko analizo.

Če voda na vodomernem mestu izteka na vodomeru, je treba zapreti ventil pred vodomerom in nam napako javiti na telefonsko številko 01 58 08 112 ali brezplačno modro telefonsko številko 080 8652.

V izjemnih primerih, ko voda močno izteka in povzroča materialno škodo ali ogroža premoženje, za pomoč lahko pokličete gasilce.

V nobenem primeru se odprave okvare ne smete lotiti sami ali se poslužiti storitev različnih izvajalcev na trgu.
Priključek na javni vodovod, vključno z obračunskim vodomerom, v skladu z zakonodajo lahko vzdržuje izključno izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo. Meja med priključkom na javni vodovod in interno vodovodno napeljavo uporabnika je spojni element na iztoku iz vodomera. Uporabnik ne sme samovoljno izvajati nikakršnih posegov v priključek do spojnega elementa za vodomernim mestom, saj je dejanje v nasprotju z zakonodajo in je zanj predpisana globa.

S prijavo na e- novice soglašate, da JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. uporabi vaš elektronski naslov za namene obveščanja o novostih, ponudbi, splošnih informacijah, povezanih z dejavnostjo, ki jo izvaja JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., dogodkih, nagradnih igrah in drugih aktualnih zadevah ter poslovnih informacijah ter da izvaja analize o branju poslanih vsebin za lastne potrebe. Vaše osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. lahko obdeluje do preklica vaše privolitve.

\r\n\r\n

Hkrati ste s prijavo na e-novice seznanjeni, da se iz sistema obveščanja (e-novic) lahko kadarkoli odjavite preko povezave, ki bo v vsakem sporočilu.

\r\n\r\n

JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika, in da bo vaše osebne podatke skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. S prijavo ste seznanjeni, da JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. lahko uporablja zunanji novičarski servis skladno s pravili slednjega (npr. mailChimp) in podatke hrani v oblaku.

\r\n\r\n

Osebne podatke o posamezniku/ici bo JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. obdeloval zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.

\r\n