Pitna in odpadna voda

Tržne dejavnosti

JP VOKA SNAGA na trgu opravlja določene storitve tudi za zunanje naročnike.

Kot akreditiran preskusni laboratorij na področju kemičnega preskušanja izvajamo preskušanja, meritve, vzorčenje in izdelujemo poročila za državne organe ter druge naročnike.

Opravljamo pa tudi kontrole in overitve vodomerov – v laboratoriju ugotavljamo skladnost vodomerov s predpisi in izvajamo prve, redne in izredne kontrole ter overitve vodomerov.