Pitna in odpadna voda

Postopek za priključitev

Naročilo izdelave priključka - do nadaljnjega storitve ne izvajamo

Za nov priključek ali spremembo obstoječega priključka je potrebno pridobiti soglasje upravljavca. To se izda na podlagi predhodno izdelanega projekta hišnega priključka.

Izvedbo projekta PZI priključka lahko stranka naroči pri nas oz. pri katerem koli projektantu strojnih inštalacij. Vlogo za naročilo izdelave projekta hišnega priključka lahko stranka izpolni na pripravljenem obrazcu Naročilo izdelave projekta hišnega priključka - vodovod in Naročilo izdelave projekta hišnega priključka-kanalizacija.

Vlogi za naročilo izdelave projekta hišnega priključka je treba priložiti dokazila o upravičenosti do izvedbe priključka.

Kam in kako poslati vlogo?
Stranka lahko vlogo pošlje po pošti ali jo v času uradnih ur osebno vloži v sprejemni pisarni podjetja na Vodovodni cesti 90.

Izvedba vodovodnega priključka

Pred izvedbo vodovodnega priključka za novogradnjo si morate na osnovi pravnomočnega gradbenega dovoljenja in PZI projekta hišnega priključka pridobiti naše Soglasje k priključitvi na javno vodovodno omrežje. Priključitev izvedemo mi ali drug zunanji izvajalec, ki ima registrirano dejavnost za opravljanje tovrstne storitve in pridobljeno dovoljenje z naše strani.

Izvajalec JP VOKA SNAGA d.o.o.

Naše podjetje izvaja le montažna dela pri hišnem priključku, medtem ko morate za gradbena in zemeljska dela poskrbeti sami, oz poiskati izvajalca sami. Prav tako morate sami ali vaš izbrani izvajalec pridobiti dovoljenje za prekop in zaporo ceste, če je to potrebno.

Za naročilo ponudbe in pogodbe za izvedbo montažnih del morate v Službo priključkov preko e-pošte ali telefona sporočiti številko izdanega soglasja.

JP VOKA SNAGA na osnovi  arhivske dokumentacije izdela ponudbo in pogodbo za izvedbo montažnih del za vodovodni priključek (ponudba vključuje material in montažna dela vključno s prevozom, ogledom na terenu in geodetskim posnetkom).

Več informacije za prekop in zaporo lokalne ceste na območju MOL je zapisanih v Vlogi za izdajo dovoljenja za prekopavanje javne površine.

Drug zunanji izvajalec

Vodovodne priključke lahko izvedejo tudi drugi izvajalci z registrirano dejavnostjo za opravljanje tovrstnih del.

V tem primeru, mora izbrani izvajalec pri JP Voka Snaga pred izvajanjem pridobiti dovoljenje za izvedbo del. Zahtevi za izdajo dovoljenja morate vi ali vaš izbrani izvajalec v Službo priključkov dostaviti naslednjo dokumentacijo:

  • projekt vodovodnega priključka in številko izdanega soglasja,
  • redni izpisek iz sodnega registra izvajalca vodovodnega priključka, iz katerega je razvidna šifra dejavnosti izvajalca in ali je izvajalec usposobljen za opravljanje tovrstnih del,
  • zdravniška potrdila in priloge iz Pravilnika o zdravstvenih zahtevah za osebe, ki pri delu v proizvodnji in prometu z živili prihajajo v stik z živili za zaposlene delavce.

Izvajalec del mora Službo priključkov o datumu izvedbe vodovodnega priključka obvestiti najmanj tri dni pred pričetkom del, zato da lahko JP VOKA SNAGA zagotovi nadzor nad izvedbo in geodetski posnetek.

----------------------------

V primeru, da želite prestaviti vodomerno mesto nas o tem lahko obvestite po telefonu, elektronski pošti ali pa osebno. Na osnovi vašega obvestila referent za hišne priključke opravi terenski ogled, na katerem ugotovi možnosti za prestavitev in skupaj z vami določi najprimernejšo lokacijo novega vodomernega mesta.

V primeru, da bo novo vodomerno mesto na trasi obstoječega vodovodnega priključka, morate sami oz. z izbranim izvajalcem vgraditi nov zunanji vodomerni  jašek. Prestavitev vodomera v nov vodomerni jašek lahko izvede naše podjetje ali pa drug izvajalec z registrirano dejavnostjo za opravljanje tovrstnih del.

Za omenjena dela ne potrebujete novega soglasja. Stroški prestavitve vodomernega mesta so v celoti vaši.

Če pa želite prestaviti vodomerno mesto na popolnoma novo lokacijo (ki ni na obstoječi trasi vodovodnega priključka), pa morate najprej pridobiti novo soglasje za priključitev, kot v primeru novogradnje.

Izvedba kanalizacijskega priključka

Kanalizacijskih priključkov ne izvajamo, zato lahko priključek v skladu z izdanim soglasjem izvede zunanji izvajalec pod nadzorom referenta za kanalizacijske priključke. Zunanji izvajalec del oziroma investitor mora Službo priključkov o datumu izvedbe kanalizacijskega priključka obvestiti tri dni pred pričetkom del, da lahko pravočasno zagotovimo nadzor nad izvedbo.

Vsak vodovodni in kanalizacijski priključek mora biti geodetsko posnet in vnesen v katastrsko bazo. Geodetski posnetek izvedemo na stroške stranke.

Dodatne informacije

Vse dodatne informacije stranke dobijo na sedežu podjetja Vodovodna cesta 90, Ljubljana, v času uradnih ur ali po telefonu:

  • 01 58 08 100 ali 080 8652, nato izberite 6,
  • referent za vodovodne priključke: 01 58 08 340 - v času uradnih ur,
  • referent za kanalizacijske priključke: 01 58 08 339 - vsak dan od 7. do 8. ure in od 14. do 15. ure.

Uradne ure

  • ponedeljek od 8. do 13. ure,
  • sreda od 8. do 13. ure in od 14. do 17. ure,
  • petek od 8. do 13. ure.
Datoteke
PDF icon Naročilo izdelave hišnega priključka - vodovod [pdf | 94,6 KB]
PDF icon Naročilo izdelave hišnega priključka - kanalizacija [pdf | 94,4 KB]
PDF icon Seznam dokazil o upravičenosti do priključka [pdf | 27,8 KB]
PDF icon Vloga za izdajo dovoljenja za prekopavanje javne površine v MOL [pdf | 214 KB]

S prijavo na e- novice soglašate, da JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. uporabi vaš elektronski naslov za namene obveščanja o novostih, ponudbi, splošnih informacijah, povezanih z dejavnostjo, ki jo izvaja JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., dogodkih, nagradnih igrah in drugih aktualnih zadevah ter poslovnih informacijah ter da izvaja analize o branju poslanih vsebin za lastne potrebe. Vaše osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. lahko obdeluje do preklica vaše privolitve.

\r\n\r\n

Hkrati ste s prijavo na e-novice seznanjeni, da se iz sistema obveščanja (e-novic) lahko kadarkoli odjavite preko povezave, ki bo v vsakem sporočilu.

\r\n\r\n

JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika, in da bo vaše osebne podatke skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. S prijavo ste seznanjeni, da JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. lahko uporablja zunanji novičarski servis skladno s pravili slednjega (npr. mailChimp) in podatke hrani v oblaku.

\r\n\r\n

Osebne podatke o posamezniku/ici bo JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. obdeloval zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.

\r\n