Pitna in odpadna voda

Postopek za priključitev

Naročilo izdelave priključka

Za nov priključek ali spremembo obstoječega priključka je potrebno pridobiti soglasje upravljavca. To se izda na podlagi predhodno izdelanega projekta hišnega priključka.

Izvedbo lahko stranka naroči pri nas. Vlogo za naročilo izdelave projekta hišnega priključka lahko stranka izpolni na pripravljenem obrazcu Naročilo izdelave projekta hišnega priključka - vodovod in Naročilo izdelave projekta hišnega priključka-kanalizacija.

Vlogi za naročilo izdelave projekta hišnega priključka je treba priložiti dokazila o upravičenosti do izvedbe priključka.

Kam in kako poslati vlogo?
Stranka lahko vlogo pošlje po pošti ali jo v času uradnih ur osebno vloži v sprejemni pisarni podjetja na Vodovodni cesti 90.

Naročilo izvedbe priključka

Izvedba vodovodnega priključka - izvajalec JP VOKA SNAGA d.o.o.

Pred izvedbo vodovodnega priključka za novogradnjo si mora investitor na osnovi pravnomočnega gradbenega dovoljenja in PZI projekta pridobiti Soglasje k priključitvi na javno vodovodno omrežje. Za naročilo ponudbe in pogodbe za izvedbo montažnih del mora investitor v Službo priključkov v času uradnih ur dostaviti:

  •  projekt vodovodnega priključka, ki ga zadržimo za izdelavo ponudbe in izvedbe,
  •  na vpogled soglasje JP VOKA SNAGA k priključitvi na javno vodovodno omrežje.

JP VOKA SNAGA na osnovi predložene dokumentacije izdela ponudbo in pogodbo za izvedbo montažnih del (za material in montažna dela vključno s prevozom, ogledom na terenu in davkom na dodano vrednost) za vodovodni priključek. Za zemeljska in gradbena dela (izkop in izvedbo vodomernega jaška) mora investitor priskrbeti izvajalca sam. Prav tako si mora investitor pridobiti dovoljenje za prekop in zaporo ceste, če je le-ta potrebna.

Več informacije za prekop in zaporo lokalne ceste na območju MOL je zapisanih v Vlogi za izdajo dovoljenja za prekopavanje javne površine.

Izvedba kanalizacijskega priključka

Kanalizacijskih priključkov ne izvajamo, zato lahko priključek v skladu z izdanim soglasjem izvede zunanji izvajalec pod nadzorom referenta za kanalizacijske priključke. Zunanji izvajalec del oziroma investitor mora Službo priključkov o datumu izvedbe kanalizacijskega priključka obvestiti tri dni pred pričetkom del, da lahko pravočasno zagotovimo nadzor nad izvedbo.

Vsak vodovodni in kanalizacijski priključek mora biti geodetsko posnet in vnesen v katastrsko bazo. Geodetski posnetek izvedemo na stroške stranke.

Dodatne informacije

Vse dodatne informacije stranke dobijo na sedežu podjetja Vodovodna cesta 90, Ljubljana, v času uradnih ur ali po telefonu:

  • 01 58 08 100 ali 080 8652, nato izberite 6,
  • referent za vodovodne priključke: 01 58 08 340 - v času uradnih ur,
  • referent za kanalizacijske priključke: 01 58 08 339 - vsak dan od 7. do 8. ure in od 14. do 15. ure.

Uradne ure

  • ponedeljek od 8. do 13. ure,
  • sreda od 8. do 13. ure in od 14. do 17. ure,
  • petek od 8. do 13. ure.
Datoteke
PDF icon Naročilo izdelave hišnega priključka - vodovod [pdf | 94,6 KB]
PDF icon Naročilo izdelave hišnega priključka - kanalizacija [pdf | 94,4 KB]
PDF icon Seznam dokazil o upravičenosti do priključka [pdf | 27,8 KB]
PDF icon Vloga za izdajo dovoljenja za prekopavanje javne površine v MOL [pdf | 214 KB]

S prijavo na e- novice soglašate, da JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. uporabi vaš elektronski naslov za namene obveščanja o novostih, ponudbi, splošnih informacijah, povezanih z dejavnostjo, ki jo izvaja JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., dogodkih, nagradnih igrah in drugih aktualnih zadevah ter poslovnih informacijah ter da izvaja analize o branju poslanih vsebin za lastne potrebe. Vaše osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. lahko obdeluje do preklica vaše privolitve.

\r\n\r\n

Hkrati ste s prijavo na e-novice seznanjeni, da se iz sistema obveščanja (e-novic) lahko kadarkoli odjavite preko povezave, ki bo v vsakem sporočilu.

\r\n\r\n

JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika, in da bo vaše osebne podatke skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. S prijavo ste seznanjeni, da JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. lahko uporablja zunanji novičarski servis skladno s pravili slednjega (npr. mailChimp) in podatke hrani v oblaku.

\r\n\r\n

Osebne podatke o posamezniku/ici bo JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. obdeloval zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.

\r\n