Pitna in odpadna voda

Kako pozimi zaščitimo vodomer?

V zimskih mesecih so posledice temperatur pod lediščem lahko zaznavne tudi na vodovodnih priključkih, vodomerih in hišnem vodovodnem omrežju, če uporabniki ne poskrbimo za ustrezno toplotno zaščito in občasen pretok vode.
Ker so vodomeri v lasti lastnikov objektov, morajo lastniki ali uporabniki sami poskrbeti za preventivno zaščito vgrajenih vodomerov oziroma vodomernih jaškov.
Vodomer pred zmrzaljo zaščitimo z dovolj globokim vodomernim jaškom z izoliranim pokrovom in z dodatno toplotno zaščito nad vodomerom z izolacijskimi materiali, s čimer preprečimo dostop mrzlega zraka.
Dodatni preventivni ukrep proti poškodbam vodomera in vodovodnega omrežja zaradi zamrznitve pa je, da zagotovimo stalen ali vsaj občasen pretok vode.