Aktualno

S 1. marcem 2022 so se spremenile cene nekaterih storitev

JP VOKA SNAGA je skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja za leto 2022 pripravilo Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, Elaborat o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana ter Elaborat o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov.

Elaborat pripravimo vsako leto, kot to zahteva zgoraj navedena uredba, morebitna ugotovljena razlika med potrjeno in obračunsko ceno glede na dejansko količino opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju pa se v elaboratih upošteva pri izračunu predračunske cene za naslednje obdobje. Na cene vpliva vsakoletna dinamika stroškov, zato se predračunske cene po posameznih postavkah nekoliko spreminjajo, skupni znesek za uporabnike pa se na položnici bistveno ne spreminja.

Skupni učinek vseh postavk na položnici se bo za uporabnike storitev ravnanja s pitno in odpadno vodo, ki živijo v enostanovanjskem objektu, priključenem na kanalizacijo, zvišal za 0,46 EUR oziroma 2,7 % na mesec in za uporabnike, živeče v enoti večstanovanjskega objekta za 0,63 EUR oziroma 2,5 % na mesec. Za uporabnike z malimi komunalnimi čistilnimi napravami in greznicami pa se bo skupni strošek na gospodinjstvo povečal za 1,03 EUR.

Cene storitev obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana se bodo za uporabnike zvišale za 9,5 odstotka. Položnice bodo v povprečju na mesec višje za 1,03 evra.

Aktualne cenike lahko preverite na naši spletni strani, in sicer za ravnanje s pitno in odpadno vodo ter ravnanje z odpadki.

S prijavo na e- novice soglašate, da JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. uporabi vaš elektronski naslov za namene obveščanja o novostih, ponudbi, splošnih informacijah, povezanih z dejavnostjo, ki jo izvaja JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., dogodkih, nagradnih igrah in drugih aktualnih zadevah ter poslovnih informacijah ter da izvaja analize o branju poslanih vsebin za lastne potrebe. Vaše osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. lahko obdeluje do preklica vaše privolitve.

\r\n\r\n

Hkrati ste s prijavo na e-novice seznanjeni, da se iz sistema obveščanja (e-novic) lahko kadarkoli odjavite preko povezave, ki bo v vsakem sporočilu.

\r\n\r\n

JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika, in da bo vaše osebne podatke skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. S prijavo ste seznanjeni, da JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. lahko uporablja zunanji novičarski servis skladno s pravili slednjega (npr. mailChimp) in podatke hrani v oblaku.

\r\n\r\n

Osebne podatke o posamezniku/ici bo JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. obdeloval zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.

\r\n