Aktualno

S 1. marcem 2021 so se spremenile cene oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode

JP VOKA SNAGA je skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja pripravilo Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode družbe za leto 2021.

Na cene vpliva vsakoletna dinamika stroškov, zato se cene po posameznih postavkah nekoliko spreminjajo, skupni znesek za uporabnike pa se na položnici bistveno ne spreminja.

Znesek storitve oskrbe s pitno vodo se je znižal, znesek storitve odvajanja in čiščenja odpadne vode pa nekoliko zvišal.

Skupni učinek vseh postavk na položnici je, da se za uporabnike, ki predstavljate večino (uporabniki v enostanovanjskih in večstanovanjskih objektih, priključenih na kanalizacijo), skupni znesek na položnici zviša med 0,2 in 2,9 %, kar v znesku pomeni med 0,03 in 0,71 EUR  na mesec, za uporabnike z greznicami in za uporabnike z MKČN (male komunalne čistilne naprave) pa se znesek zviša med 0,7 in 0,9 %, kar  pomeni 0,18 EUR na mesec.

Aktualne cenike si lahko ogledate na spletnem naslovu www.vokasnaga.si/pitna-odpadna-voda/ceniki.

S prijavo na e- novice soglašate, da JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. uporabi vaš elektronski naslov za namene obveščanja o novostih, ponudbi, splošnih informacijah, povezanih z dejavnostjo, ki jo izvaja JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., dogodkih, nagradnih igrah in drugih aktualnih zadevah ter poslovnih informacijah ter da izvaja analize o branju poslanih vsebin za lastne potrebe. Vaše osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. lahko obdeluje do preklica vaše privolitve.

\r\n\r\n

Hkrati ste s prijavo na e-novice seznanjeni, da se iz sistema obveščanja (e-novic) lahko kadarkoli odjavite preko povezave, ki bo v vsakem sporočilu.

\r\n\r\n

JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika, in da bo vaše osebne podatke skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. S prijavo ste seznanjeni, da JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. lahko uporablja zunanji novičarski servis skladno s pravili slednjega (npr. mailChimp) in podatke hrani v oblaku.

\r\n\r\n

Osebne podatke o posamezniku/ici bo JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. obdeloval zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.

\r\n