Aktualno

Zasedal svet RCERO Ljubljana

Člani Sveta RCERO LJUBLJANA so na seji, ki je zaradi epidemiološke situacije potekala dopisno, potrdili cene storitev gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2021. Dopisne seje se je udeležilo 36 občin, članic Sveta RCERO LJUBLJANA, kar predstavlja 98,54 % udeležbo.

V RCERO Ljubljana je od pričetka obratovanja v letu 2016 vključenih 37 občin, danes pa v RCERO Ljubljana obdelujemo mešane komunalne odpadke z območij 57 občin in ločeno zbrane biorazgradljive odpadke z območij 18 občin. Poleg 40 občin, članic Sveta RCERO LJUBLJANA, v katerega je vključenih 7 občin družbenic Javnega holdinga Ljubljana in 33 občin, ki so družbi JP VOKA SNAGA podelile koncesijo za opravljanje gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, v RCERO Ljubljana obdelujemo mešane komunalne odpadke tudi za 17 občin, ki dovažajo komunalne odpadke v obdelavo na podlagi sklenjenih začasnih pogodb, za čas do vzpostavitve koncesijskega razmerja oziroma na podlagi dolgoročne pogodbe. Objekti za mehansko-biološko obdelavo odpadkov v RCERO Ljubljana stalno obratujejo in zagotavljajo redno in sprotno obdelavo vseh prevzetih komunalnih odpadkov.

S spremembo Odloka o obdelavi komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov Mestne občine Ljubljana, je po novem določeno enoletno obračunsko obdobje. Ostale občine članice Sveta RCERO LJUBLJANA se v svojih odlokih glede obračunskega obdobja sklicujejo na uporabo navedenega odloka Mestne občine Ljubljana. Izvajalec gospodarske javne službe bo po novem enkrat letno pripravil elaborat in ga posredoval v obravnavo Svetu RCERO LJUBLJANA. Skrajšanje obračunskega obdobja na eno leto pomeni lažje prilaganje cen spremembam na trgu na področju obdelave odpadkov in spremembam gibanju cen življenjskih potrebščin, ki se upoštevajo v cenah storitev občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki.

Na podlagi obravnavanega Elaborata o oblikovanju cen storitev gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana za leto 2021, so člani Sveta RCERO LJUBLJANA na dopisni seji potrdili predlagane spremenjene cene storitev za leto 2021.

Spremenjene cene predstavljajo za 9,9 % višje stroške storitev gospodarskih javnih služb obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov. Za občine družbenice in občine, kjer JP VOKA SNAGA izvaja tudi storitev zbiranja komunalnih odpadkov, je ta učinek manjši in znaša 6,6 %. Sprememba cen pomeni, da se na povprečni položnici uporabnikov v navedenih občinah povprečni mesečni strošek na gospodinjstvo poveča za 0,70 EUR (iz sedanjih 10,53 EUR na 11,23 EUR) oziroma za 0,24 EUR na osebo (iz sedanjih 4,02 EUR na 4,26 EUR).

Kljub spremembi cen JP VOKA SNAGA ostaja v Sloveniji med cenejšimi izvajalci gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki, hkrati pa zgotavlja kakovostne storitve po visokih standardih  z najsodobnejšo tehnologijo v Evropi.

Cene pričnejo veljati s 1. aprilom 2021.

 

 

S prijavo na e- novice soglašate, da JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. uporabi vaš elektronski naslov za namene obveščanja o novostih, ponudbi, splošnih informacijah, povezanih z dejavnostjo, ki jo izvaja JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., dogodkih, nagradnih igrah in drugih aktualnih zadevah ter poslovnih informacijah ter da izvaja analize o branju poslanih vsebin za lastne potrebe. Vaše osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. lahko obdeluje do preklica vaše privolitve.

\r\n\r\n

Hkrati ste s prijavo na e-novice seznanjeni, da se iz sistema obveščanja (e-novic) lahko kadarkoli odjavite preko povezave, ki bo v vsakem sporočilu.

\r\n\r\n

JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika, in da bo vaše osebne podatke skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. S prijavo ste seznanjeni, da JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. lahko uporablja zunanji novičarski servis skladno s pravili slednjega (npr. mailChimp) in podatke hrani v oblaku.

\r\n\r\n

Osebne podatke o posamezniku/ici bo JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. obdeloval zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.

\r\n