Pitna in odpadna voda

Grafični pregled rezultatov občasnih preskušanj pitne vode

Notranji nadzor nad skladnostjo pitne vode se izvaja skladno z določili Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/0435/0426/0692/0625/0974/15 in 51/17).

Nekatera naselja v Ljubljani in okolici so s pitno vodo stalno oskrbovana z načrpano vodo iz ene vodarne, nekatera pa ležijo na območjih, kamor v odvisnosti od razmer na vodovodnem omrežju doteka voda iz več vodarn.

S klikom na naziv oskrbovalnega območja (zemljevid spodaj) lahko dostopate do tabelaričnega in grafičnega prikaza rezultatov občasnih preskušanj pitne vode od leta 2010 dalje.

Informacijo o tem, na katerem oskrbovalnem območju živite, lahko najdete z iskalnikom "Od kod priteče voda?"

Interaktivni zemljevid oskrbovalnih območij