Pitna in odpadna voda

Usposabljanje in delavnice

Vzdrževalec/vzdrževalka kanalizacijskega sistema

Ali ste v podjetju zaposlili vzdrževalca ali obratovalca kanalizacijskega sistema? Usposabljanje je odlična priložnost, da spozna kanalizacijo kot celoto in nadgradi svoje strokovno znanje.

Na fotografiji je kanalizacijsko omrežje (cevovod). V njem je oseba, ki vizualno pregleduje omrežje.

Ali že dlje časa delujete na tem področju in si želite pridobiti nova specialna znanja in veščine? Veselimo se, da vam bomo pomagali postati še učinkovitejši in uspešnejši.

Ali je vaše delo bolj administrativne narave in bi bilo za vas koristno vedeti, katere aktivnosti potekajo na terenu in zakaj so tako zelo pomembne? Vabimo vas, da spoznate ozadje, ki vam bo pomagalo pri uspešnem opravljanju vaših del in nalog.

Veseli bomo, če boste del te zgodbe.

Prijava >>

Preverite aktualne termine usposabljanja, za dodatne informacije pa smo vam na voljo na telefonski številki 01/ 58 08 297 in e-naslovu dpk@vokasnaga.si.

 

Trenutno ni razpisanih terminov.

Vzdrževalcem, upravljavcem in obratovalcem objektov ter naprav znotraj kanalizacijskega sistema, nadzornikom kanalizacijskega sistema in vsem drugim, ki pri svojem delu ali v poslovnem okolju potrebujete primerno znanje ter aktualne informacije s tega področja.

Z usposabljanjem pridobite celovit pregled nad področjem in praktičnim delom, povezanim z vzdrževanjem kanalizacijskega sistema. Strokovne vsebine so zastavljene tako, da vas opremimo tako z univerzalnim kot specifičnim znanjem, ki ga je mogoče takoj uporabiti pri vsakdanjem delu.

Izvajalci usposabljanja smo zaposleni v JP VOKA SNAGA. Z dolgoletnimi izkušnjami na področju vzdrževanja in obratovanja kanalizacijskega sistema smo pridobili široko strokovno ter praktično znanje, ki ga želimo prenesti  tudi v druga delovna okolja.

JP VOKA SNAGA je konec leta 2019 prejelo sklep Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti o umestitvi dodatne kvalifikacije vzdrževalec/vzdrževalka kanalizacijskega sistema v Slovensko ogrodje kvalifikacij.

Dodatne informacije dobite na številki 01/ 58 08 297 ali prek e-naslova dpk@vokasnaga.si.

Program sestavlja sedem sklopov, s katerim pridobite celovito razumevanje kanalizacijskega sistema in izvajanja vzdrževalnih del na kanalizaciji. Vsebine vključujejo postopek priključitve uporabnika in ustrezno komunikacijo z njim, pregled zakonodaje, ki predpisuje naloge in odgovornosti izvajalca javne službe, predstavitev rednih del, ključnih za obratovanje in vzdrževanje kanalizacije.

Z vami bomo delili izkušnje, ki se preizkušeno obnesejo v praksi, in takoj uporabna znanja, ki vam prinašajo praktično korist.

Usposabljanje obsega 25 pedagoških ur, traja pa štiri dni. Dodatni, peti dan je predviden za opravljanje ustnega izpita, ki pa ni obvezen. Dinamično usposabljanje bo potekalo v učilnici in na terenu.

Sklop 1: OSNOVE KANALIZACIJE: delovanje kanalizacijskega sistema

Upravljanje sistema, področna zakonodaja in praktična uporaba. Vrste in lastnosti odpadne vode. Gravitacijska in vakuumska kanalizacija, njune značilnosti in pripadajoči objekti. Nadzorni sistem in prenos podatkov. Prikaz nekatere hidromehanske opreme.

Sklop 2: KOMUNICIRANJE Z UPORABNIKI

Naloge javne službe, obveznost priključitve na javno kanalizacijo, izvedba hišnega priključka, obrazci, ki so potrebni za priklop. Opremljanje na področjih izven aglomeracij (MKČN in greznice). Odnos do uporabnika in komunikacija z njimi. Ogled kanalizacijskega priključka.

Sklop 3: VARNO IN ZDRAVO DELOVNO OKOLJE

Predstavitev nevarnosti in ukrepov za obvladovanje tveganj pri delu, osebna varovalna oprema, potrebna za delo na kanalizaciji.

Sklop 4: VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA

Vzdrževanje kanalizacijskega omrežja; postopek čiščenja kanalizacijskega omrežja, vzdrževanje opreme, vgrajene na omrežju, in tehnoloških sklopov. Izčrpavanje, sanacijska gradbena dela, ročno čiščenje zbiralnikov. Pregledi s TV kamero in vizualni pregledi. Izvajanje nadzora in njegov pomen, ugotavljanje poškodb na omrežju zaradi določenih posegov. Ogled voznega parka in TV kamere z vso opremo.

Vzdrževanje kanalizacijskih objektov; izvajanje rednih del pri vzdrževanju kanalizacijskih objektov, pomembne informacije, ki se vpisujejo v obratovalni dnevnik, odpadki in pravilno rokovanje z njimi. Osnove elektroinštalacij in vzdrževanje elektro opreme.

Sklop 5: OSNOVE ČIŠČENJA ODPADNE VODE

Mehansko in biološko čiščenje odpadne vode. Procesi, ki se odvijajo na čistilni napravi, osnovni  parametri, ki so pomembni za vodenje čiščenja. Strojno tehnološka oprema in njeno vzdrževanje. Ravnanje z blatom. 

Sklop 6: UPRAVLJANJE ČRPALIŠČ

Namen in vrste črpališč. Sestavni deli črpališča, pregled tehnološke opreme in proces delovanja črpališča. Črpalni agregati in seznanitev z njihovim razvojem.

Sklop 7: POMEN KATASTRA PRI VZDRŽEVANJU KANALIZACIJSKEGA SISTEMA

Pomen katastra kanalizacije, seznanitev s pomembnimi podatki.

Preverite program >>

Usposabljanje traja štiri dni v skupnem obsegu 25 pedagoških ur. Potekalo bo v upravni stavbi družbe na Vodovodni cesti 90, oziroma v poslovni stavbi RCERO Ljubljana na Cesti dveh Cesarjev 101 in na komunalni čistilni napravi Črnuče na Ulici Koroškega bataljona pri št. 11. Parkirišča so zagotovljena na vseh lokacijah.

Udeleženci na začetku usposabljanja dobijo tiskano gradivo, ki obsega vse sklope modula. Predavanja in predstavitve vključujejo foto in video gradivo, posnetke s terena ter jasne poudarke bistvenih znanj, potrebnih za učinkovito opravljanje dela in opravljanje izpita.

Udeležencem bomo predstavili tudi nekatere pripomočke, opremo in vozila, ki jih uporabljamo pri vzdrževanju kanalizacijskega sistema, na primer zaščitno opremo, specialno vozilo čiščenje kanalizacijskega omrežja in izčrpavanje blata, avto cisterno s prikolico, vozilo s TV kamero in računalnikom za pregled kanalizacijskega omrežja, nekatero elektro in strojno tehnološko opremo ter kanalizacijski priključek.

Kotizacija za usposabljanje znaša 650 EUR (brez DDV)

Za drugega in vsakega naslednjega udeleženca iz istega podjetja v enem terminu vam nudimo 10 % popust.

Kotizacija za izpit znaša 70 EUR (brez DDV)

Udeleženec po uspešno opravljenem ustnem izpitu prejme potrdilo o dodatni kvalifikaciji in je zapisan v uradnih evidencah, ki se vodijo na Centru RS za poklicno usposabljanje.

Izpit ni obvezen. Vsak udeleženec ob koncu usposabljanja prejme potrdilo, da se je usposabljanja udeležil.

Prijavite se >>

80-odstotna prisotnost na usposabljanju in opravljen izpit oziroma ustni preizkus znanja. 

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.

V družbi sledimo usmeritvam strokovnih inštitucij glede ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe koronavirusa in jih dosledno upoštevamo.

S prijavo na e- novice soglašate, da JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. uporabi vaš elektronski naslov za namene obveščanja o novostih, ponudbi, splošnih informacijah, povezanih z dejavnostjo, ki jo izvaja JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., dogodkih, nagradnih igrah in drugih aktualnih zadevah ter poslovnih informacijah ter da izvaja analize o branju poslanih vsebin za lastne potrebe. Vaše osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. lahko obdeluje do preklica vaše privolitve.

\r\n\r\n

Hkrati ste s prijavo na e-novice seznanjeni, da se iz sistema obveščanja (e-novic) lahko kadarkoli odjavite preko povezave, ki bo v vsakem sporočilu.

\r\n\r\n

JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika, in da bo vaše osebne podatke skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. S prijavo ste seznanjeni, da JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. lahko uporablja zunanji novičarski servis skladno s pravili slednjega (npr. mailChimp) in podatke hrani v oblaku.

\r\n\r\n

Osebne podatke o posamezniku/ici bo JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. obdeloval zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.

\r\n