Aktualno

V Reviji Ljubljana: Bodimo boljši! Saj znamo!

Tokrat v prenovljeni Reviji Ljubljana pišemo o skupni odgovornosti za urejenost okolice. Naj epidemija ne bo izgovor za nepremišljeno ravnanje z odpadki.
___

Bodimo boljši! Saj znamo!

Kaj se (nam) je zgodilo v zadnjih mesecih? Pozabili smo na pravila, pozabili smo na spoštovanje okolja in someščanov. Že od epidemije naprej pri Voki Snagi opažamo številne nepravilnosti v zvezi z ravnanjem z odpadki. Kosovni odpadki, vreče mešanih odpadkov, odpadni karton in plastična embalaža se premnogokrat znajdejo kar zraven zabojnikov na ekootokih ali zraven podzemnih zbiralnic. Ponekod zaradi tega nastajajo prava črna odlagališča, ki negativno vplivajo na kakovost življenja nas vseh, kazijo podobo našega lepega mesta in dodatno obremenjujejo komunalne delavce.