Osnovne informacije

»Vse o vzdrževanju kanalizacijskega sistema«. Znanje prikazano v praksi, s poudarki izkušenj s terena.

Sedem vsebinskih sklopov strokovnega usposabljanja

Skupni obseg usposabljanja je 25 pedagoških ur (p. ura = 45 min). Štiri dnevno usposabljanje in dodatni dan za opravljanje ustnega izpita. Izpit ni obvezen.

Vsa predavanja bodo temeljila na slikovnih prikazih, fotografijah in posnetkih s terena.

1. OSNOVE KANALIZACIJE: delovanje kanalizacijskega sistema (4 p. ure)

Upravljanje KA sistema, področna zakonodaja in praktična uporaba. Vrste in lastnosti odpadne vode. Gravitacijska in vakuumska kanalizacija; njune značilnosti in pripadajoči objekti. Nadzorni sistem in prenos podatkov. (Opomba: prikaz nekatere hidromehanske opreme).

2. PODAJANJE INFORMACIJ UPORABNIKOM (3 p. ure)

Naloge javne službe, obveznost priključitve na javno kanalizacijo, izvedba hišnega priključka, obrazci, ki so potrebni za priklop. Opremljanje na področjih izven aglomeracij (MKČN in greznice). Odnos do uporabnika in komunikacija z njimi. (Opomba: ogled kanalizacijskega priključka).

3. POZNAVANJE VARNEGA IN ZDRAVEGA DELOVNEGA OKOLJA (2 p. uri)

Predstavitev nevarnosti in ukrepov za obvladovanje tveganj pri delu, osebna varovalna oprema, potrebna za delo na kanalizaciji.

4. VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA (7 p. ur)

Vzdrževanje kanalizacijskega omrežja; postopek čiščenja kanalizacijskega omrežja, vzdrževanje opreme vgrajene na omrežju in tehnoloških sklopov. Izčrpavanje, sanacijska gradbena dela, ročno čiščenje zbiralnikov. Pregledi s TV kamero in vizualni pregledi. Izvajanje nadzora in njegov pomen, ugotovitve poškodb na omrežju zaradi določenih posegov. (Opomba: ogled voznega parka in TV kamere z vso opremo).

Vzdrževanje kanalizacijskih objektov; izvajanje rednih del pri vzdrževanju kanalizacijskih objektov, pomembne informacije, ki se vpisujejo v obratovalni dnevnik, odpadki in pravilno rokovanje z njimi. Osnove elektroinštalacij in vzdrževanje elektro opreme.

5. OSNOVE ČIŠČENJA ODPADNE VODE (4 p. ure)

Mehansko in biološko čiščenje odpadne vode. Procesi, ki se odvijajo na čistilni napravi, osnovni parametri, ki so pomembni za vodenje čiščenja. Strojno tehnološka oprema in njeno vzdrževanje. Ravnanje z blatom. (Opomba: 1 p. ura izobraževanja se izvaja na terenu; na KČN).

6. UPRAVLJANJE ČRPALIŠČ (4 p. ure)

Namen in vrste črpališč. Sestavni deli črpališča; pregled tehnološke opreme in proces delovanja črpališča. Črpalni agregati in seznanitev z njihovim razvojem. (Opomba: 2 p. uri izobraževanja se izvedeta na terenu; na KČN s črpališčem).

7. POMEN KATASTRA PRI VZDRŽEVANJU KANALIZACIJSKEGA SISTEMA (1 p. ura)

Pomen katastra kanalizacije, seznanitev s pomembnimi podatki.

 

IZVAJALCI USPOSABLJANJA z dolgoletnimi izkušnjami pri delu in znanjem

Zaposleni JAVNEGA PODJETJA VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. z dolgoletnimi izkušnjami pri delu s področja vzdrževanja in obratovanja kanalizacijskega sistema in z željo prenesti znanje in prakso med sodelavce preostalih podjetij.

»Opravljamo specifično delo«

Usposabljanje je NAMENJENO

  • Vzdrževalcem, upravljavcem in obratovavcem kanalizacijskega sistema t.j. omrežja, objektov in naprav;
  • Nadzornikom na kanalizacijskem sistemu in
  • Vsem ostalim, ki se srečujejo s to tematiko pri svojem delu.

»Uspeh zagotavljanja kakovostnega izvajanja dejavnosti je odvisen od zaposlenih«

KOTIZACIJA usposabljanja je 560 EUR (brez DDV), izpit 70 EUR (brez DDV)

10 % popust velja na kotizacijo usposabljanja za drugega in vsakega naslednjega udeleženca iz istega podjetja v enem terminu.

Usposabljanje se izvede če je prijavljenih vsaj 5 udeležencev.

V kotizacijo usposabljanja je vključeno: mapa, strokovno gradivo - skripta vseh sklopov, pogostitve med odmori s kosilom, potrdilo o dodatni kvalifikaciji.

Veseli bomo, če boste del te zgodbe.

Prijava >>

S prijavo na e- novice soglašate, da JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. uporabi vaš elektronski naslov za namene obveščanja o novostih, ponudbi, splošnih informacijah, povezanih z dejavnostjo, ki jo izvaja JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., dogodkih, nagradnih igrah in drugih aktualnih zadevah ter poslovnih informacijah ter da izvaja analize o branju poslanih vsebin za lastne potrebe. Vaše osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. lahko obdeluje do preklica vaše privolitve.

\r\n\r\n

Hkrati ste s prijavo na e-novice seznanjeni, da se iz sistema obveščanja (e-novic) lahko kadarkoli odjavite preko povezave, ki bo v vsakem sporočilu.

\r\n\r\n

JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika, in da bo vaše osebne podatke skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. S prijavo ste seznanjeni, da JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. lahko uporablja zunanji novičarski servis skladno s pravili slednjega (npr. mailChimp) in podatke hrani v oblaku.

\r\n\r\n

Osebne podatke o posamezniku/ici bo JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. obdeloval zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.

\r\n