O družbi

JP VODOVOD-KANALIZACIJA je glede na število uporabnikov pri javni preskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju odpadne vode v Sloveniji največje. Obe komunalni dejavnosti opravljamo na območju Mestne občine Ljubljana in v občinah Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani in Škofljica, v občinah Horjul in Medvode pa odvajanje in čiščenje odpadnih voda. JP VODOVOD-KANALIZACIJA je eno od štirih podjetij, ki so povezana v Javni holding Ljubljana, in je v njegovi 100-odstotni lasti. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1890, do zdaj pa so bile njegove organizacijske oblike različne. Zadnja sprememba je iz leta 1994, ko se je podjetje preoblikovalo v družbo z omejeno odgovornostjo.


Upravna stavba JP VODOVOD-KANALIZACIJA na Vodovodni cesti v Ljubljani

Voda je naša odgovornost. S sodobnim vodovodnim sistemom preskrbujemo uporabnike s pitno vodo skladno z zakonodajo in po najnovejših standardih preskrbe. Pitna voda je zdravstveno ustrezna, uporabniki pa so s pitno vodo oskrbovani nemoteno in varno.

Komunalne čistilne naprave delujejo na podlagi najnovejših mehansko-bioloških postopkov za odstranjevanje mehanskih nečistoč, organskih hranil in nitrifikacije. Tako dosegamo predpisane mejne vrednosti parametrov odpadne vode pred izpustom v okolje.


Upravna stavba v vodarni Kleče.

Gospodarjenje z obema komunalnima sistemoma zahteva od nas veliko znanja in izkušenj, o učinkovitosti pa se bodo lahko prepričale tudi prihodnje generacije. Vsakodnevne aktivnosti, ki jih opravljamo na razvejenih omrežjih in številnih objektih ter napravah obeh sistemov, so nadzorovanje delovanja in obratovalnega stanja, pravočasno prepoznavanje in odpravljanje okvar ter redno in interventno vzdrževanje. Kot dober gospodar zagotavljamo varno, nemoteno in racionalno obratovanje sistemov skladno z zakonodajo in pričakovanjem uporabnikov.

V JP VODOVOD-KANALIZACIJA pripravljamo dolgoročne načrte razvoja obeh komunalnih sistemov, izdelujemo projektne rešitve s področja vodovoda in kanalizacije, sodelujemo pri pripravljanju strokovnih podlag in projektov pri posegih v prostor in pri spremembah zakonodaje, pripravljamo tudi ozaveščevalne in informacijske kampanje. Naše vsakodnevno delo obsega tudi naloge soglasjedajalca v postopku pridobivanja gradbenih in uporabnih dovoljenj in v fazi priključevanja na oba komunalna sistema, pripravljanje dokumentacije za obnove in novogradnje ter nadzor nad njihovo izvedbo, vzdrževanje katastra, hranjenje in obdelavo številnih podatkov in poročanje pristojnim državnim institucijam, zamenjavo, umerjanje in odčitavanje vodomerov, vzorčenje in laboratorijske preizkuse pitne in odpadne vode, prevzem grezničnih gošč in blata malih komunalnih čistilnih naprav, pa tudi vzdrževanje in obratovalni monitoring zanje, pregled kanalizacijskih priključkov, čistimo tudi peskolove in lovilce olj na javnih površinah in drugo.


Pitnik na Pogačarjevem trgu.

S prijavo na e- novice soglašate, da JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. uporabi vaš elektronski naslov za namene obveščanja o novostih, ponudbi, splošnih informacijah, povezanih z dejavnostjo, ki jo izvaja JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., dogodkih, nagradnih igrah in drugih aktualnih zadevah ter poslovnih informacijah ter da izvaja analize o branju poslanih vsebin za lastne potrebe. Vaše osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. lahko obdeluje do preklica vaše privolitve.

\r\n\r\n

Hkrati ste s prijavo na e-novice seznanjeni, da se iz sistema obveščanja (e-novic) lahko kadarkoli odjavite preko povezave, ki bo v vsakem sporočilu.

\r\n\r\n

JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika, in da bo vaše osebne podatke skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. S prijavo ste seznanjeni, da JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. lahko uporablja zunanji novičarski servis skladno s pravili slednjega (npr. mailChimp) in podatke hrani v oblaku.

\r\n\r\n

Osebne podatke o posamezniku/ici bo JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. obdeloval zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.

\r\n