Aktualno

Poteka preverba evidenc površin streh in števila stanovanjskih enot pri uporabnikih

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. RS, št. 87/12 in 109/12, v nadaljevanju Uredba) obvezuje, da se cene storitev javne službe oblikujejo tako, da se ločeno od drugih storitev obračuna odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode s streh.

Uporabniki kanalizacijskega sistema  lahko v prihodnjih dneh pričakujete pisno obvestilo, v katerem vas obveščamo, da preverjamo evidenco površin streh in število stanovanjskih ter poslovnih enot v večstanovanjskih objektih. Če stanujete v večstanovanjskem objektu, bo podatke za vas izpolnil upravljavec objekta. Trenutne evidence so vzpostavljene na podlagi javno dostopnih podatkov katastra stavb (GURS), registra nepremičnin (GURS), ortofoto posnetkov in naših evidenc o uporabnikih.

Podatke iz evidence bomo uporabili za oblikovanje cen storitev skladno z metodologijo, ki jo predpisuje Uredba, in pri obračunu storitev. Površina strehe je osnova za obračun odvajanja in čiščenja padavinskih voda iz streh, število stanovanjskih in poslovnih enot pa osnova za določitev faktorja omrežnine.

Strošek odvajanja odpadne padavinske vode s streh so uporabniki kanalizacijskega sistema deloma že plačevali že doslej, vendar je bil vključen v strošek odvajanja komunalne odpadne vode. Z novim obračunom, ki ga predpisuje Uredba, pa se bo strošek odvajanja odpadnih voda obračunal glede na dejansko povzročene stroške.

Prosimo, da posredovane podatke iz naše evidence skrbno preverite.

Če so podatki pravilni, vam ni potrebno storiti ničesar.

V primeru, da se podatki razlikujejo od dejanskih, spremembe vpišite na obrazec, ki bo pripet pisnemu sporočilu. Izpolnjen obrazec podpišete in ga pošljite po pošti v priloženi kuverti najkasneje v roku 15 dni.

Spremembe podatkov bomo upoštevali le, če bo obrazec pravilno izpolnjen in podpisan. Če bodo posredovani podatki bistveno odstopali od podatkov iz evidence, jih bomo preverili pri uporabniku.

Če obrazca ne bomo prejeli v navedenem roku 15 dni,  bomo uporabili podatke iz naših evidenc.

Za dodatne informacije o izpolnjevanju obrazca lahko med 8:00 in 16:00 uro do roka za oddajo obrazca pokličete na T: 01 58 08 432.

Obračun odavajanja in čiščenja padavinske odpadne vode s streh bo potekal ločeno od ostalih storitev.

Obračun odvajanja in čiščenja padavinske odpadne vode s streh bo potekal ločeno od ostalih storitev.

S prijavo na e- novice soglašate, da JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. uporabi vaš elektronski naslov za namene obveščanja o novostih, ponudbi, splošnih informacijah, povezanih z dejavnostjo, ki jo izvaja JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., dogodkih, nagradnih igrah in drugih aktualnih zadevah ter poslovnih informacijah ter da izvaja analize o branju poslanih vsebin za lastne potrebe. Vaše osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. lahko obdeluje do preklica vaše privolitve.

\r\n\r\n

Hkrati ste s prijavo na e-novice seznanjeni, da se iz sistema obveščanja (e-novic) lahko kadarkoli odjavite preko povezave, ki bo v vsakem sporočilu.

\r\n\r\n

JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika, in da bo vaše osebne podatke skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. S prijavo ste seznanjeni, da JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. lahko uporablja zunanji novičarski servis skladno s pravili slednjega (npr. mailChimp) in podatke hrani v oblaku.

\r\n\r\n

Osebne podatke o posamezniku/ici bo JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. obdeloval zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.

\r\n