Aktualno

Lastniki pretočnih greznic morajo te zamenjati z MKČN ali nepretočnimi greznicami do konca leta

V naseljih, kjer še ni zgrajena javna kanalizacija, in na območjih z redko poselitvijo, kjer izgradnja javnega kanalizacijskega sistema ni predvidena, se komunalna odpadna voda zbira in odteka v male komunalne čistilne naprave (MKČN) ali nepretočne greznice. Uporaba obstoječih pretočnih greznic, ki so bile v uporabi pred 14. decembrom 2002, je dovoljena do rokov za ureditev razmer, to je do prve rekonstrukcije objekta.

V primeru, ko je bilo za objekt izdano gradbeno dovoljenje oziroma je bil objekt v uporabi pred 14. decembrom 2002 in stoji na območju, kjer izgradnja javne kanalizacije ni predvidena, morajo lastniki objektov, iz katerih se odpadna voda odvaja posredno ali neposredno v vode brez predhodnega čiščenja ali za katere nimajo urejenega odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v skladu z zakonodajo, veljavno v času gradnje, to urediti do 31. decembra 2021.

V okviru izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v JP VOKA SNAGA zagotavljamo praznjenje nepretočnih greznic, prevzem blata iz MKČN in obstoječih greznic ter odvoz in obdelavo izčrpane vsebine na Centralni čistilni napravi Ljubljana ter izdelavo poročila o pregledu MKČN.

Dodatne informacije lahko dobite na v rubriki Male komunalne čistilne naprave in greznice ali na telefonski številki 080 86 52.

 

Do konca leta morajo gospodinjstva, ki živijo na območjih, kjer ni javne kanalizacije in nimajo urejenega odvajanja odpadne vode v skladu z izdanim gradbenim dovoljenjem, urediti odvajanje odpadne vode z malimi čistilnimi napravami.

 

S prijavo na e- novice soglašate, da JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. uporabi vaš elektronski naslov za namene obveščanja o novostih, ponudbi, splošnih informacijah, povezanih z dejavnostjo, ki jo izvaja JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., dogodkih, nagradnih igrah in drugih aktualnih zadevah ter poslovnih informacijah ter da izvaja analize o branju poslanih vsebin za lastne potrebe. Vaše osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. lahko obdeluje do preklica vaše privolitve.

\r\n\r\n

Hkrati ste s prijavo na e-novice seznanjeni, da se iz sistema obveščanja (e-novic) lahko kadarkoli odjavite preko povezave, ki bo v vsakem sporočilu.

\r\n\r\n

JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika, in da bo vaše osebne podatke skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. S prijavo ste seznanjeni, da JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. lahko uporablja zunanji novičarski servis skladno s pravili slednjega (npr. mailChimp) in podatke hrani v oblaku.

\r\n\r\n

Osebne podatke o posamezniku/ici bo JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. obdeloval zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.

\r\n