Pitna in odpadna voda

Seznam evidenčnih naročil za leto 2016

V skladu z drugim odstavkom 21. člena ZJN-3 objavljamo seznam oddanih evidenčnih naročil za leto 2016.

Naziv JN Področja JN Izbrani ponudniki Vrednost pogodb/EUR
Dodatna dela k osnovnemu naročilu za izvedbo dogodka "Prima Tobogan" v okviru Ljubljana Zelena prestolnica EU STORITVE Ekstrem d.o.o., Ižanska cesta 303, 1000 Ljubljana 12.110,00
Zamenjava zračnikov in lokalna sanacija notranjosti vodohrana VH Rožnik - stari GRADNJA UB projekt d.o.o., Kaplja vas 47, 3312 Prebold 61.787,13
Interventna obnova vodovoda na Pancah GRADNJA Prenova-Gradbenik, d.o.o. , Stanežiče 39, 1210 Ljubljana-Šentvid 96.405,25
Izdelava piezometra na območju vodarne Brezova noga GRADNJA GEOKOP d.o.o., Dimičeva 16, 1000 Ljubljana 29.520,00
Obnova ceste in vodovoda na Šolski ulici na Brezovici GRADNJA HIDROTEHNIK D.D. LJUBLJANA, SLOVENČEVA ULICA 97, 1000 LJUBLJANA 97.535,52
Zunanja obnova vodohrana Rakitna GRADNJA UB projekt d.o.o., Kaplja vas 47, 3312 Prebold 171.858,66
Nabava rezervnih delov za kompresorje zraka HV TURBO BLAGO LESMARC+ D.O.O., SPODNJI RUDNIK I 035 , 1000 LJUBLJANA 20.663,40
Nabava krmilnika ABB 800XA PM866 za potrebe vodenja procesa čiščenja odpadne vode BLAGO APRO d.o.o., PEGAMOVA ULICA 10, 1000 Ljubljana 16.934,90
Zamenjava strojnih instalacij v vodohranu Rakitna BLAGO CMC EKOCON D.O.O., IOC ZAPOLJE I / 10 0001 LOGATEC, 1370 LOGATEC 47.859,35
Dodatna dela pri izvedbi obnove vodnih celic vodohrana Podsmreka GRADNJA LS projekt d.o.o., Miklavška cesta 82, 2311 Hoče 20.312,53
Nabava PE cevi BLAGO COMA COMMERCE D.O.O., TRPINČEVA ULICA 39 , 1000 LJUBLJANA 35.000,00
Mont. demont. kosi, lovilci nesnage, spojke, lopute BLAGO COMA COMMERCE D.O.O., TRPINČEVA ULICA 39 , 1000 LJUBLJANA 35.000,00
Avtomatizacija procesa odvajanja blata STORITVE Inovateh d.o.o., Martinjak 81, 1380 Cerknica 29.000,00
Izvajanje storitev vzdrževanja programske opreme Oracle STORITVE ORACLE SOFTWARE D.O.O. LJUBLJANA, DUNAJSKA CESTA 0156 LJUBLJANA, 1000 LJUBLJANA - DOSTAVA 23.115,97
Aneks št. 3 k pogodbi za čiščenje poslovnih prostorov z okolju prijaznimi čistili. STORITVE VALINA, D.O.O. 25.000,00
Zamenjava strojnih instalacij v vodohranu Kopanke BLAGO CMC EKOCON D.O.O., IOC ZAPOLJE I / 10 0001 LOGATEC, 1370 LOGATEC 15.963,36
Nabava rezervnih delov za vodomere DN 50 - 150 BLAGO CMC EKOCON D.O.O., IOC ZAPOLJE I / 10 0001 LOGATEC, 1370 LOGATEC 47.460,65
Nabava elektromerilne opreme za delovna mesta v prizidku VO Kleče BLAGO ODM d.o.o., Pot k sejmišču 30, 1000 Ljubljana 18.777,50
Nabava fitingov BLAGO TAPRO TRGOVINA d.o.o., Celovška cesta 280, 1000 LJUIBLJANA 40.000,00
Nabava peskov BLAGO PESKOKOP UNIVERSAL d.o.o., MALO HUDO 4a, 1295 IVANČNA GORICA 45.000,00
Obnova vodovoda v Sp. Gameljnah (hš 28 do 31a), odsek V5 GRADNJA Prenova-Gradbenik, d.o.o. , Stanežiče 39, 1210 Ljubljana-Šentvid 89.968,80
Dodatna, več in manj dela pri obnovi vodovoda ob sočasni gradnji komunalne infrastrukture na območju Ceste Andreja Bitenca – II. faza GRADNJA HIDROTEHNIK D.D. LJUBLJANA 16.140,14
Interventni nakup osebnega vozila – zamenjava karamboliranega vozila BLAGO AVTOHIŠA MALGAJ d.o.o., Tržaška cesta 108, 1000 Ljubljana 16.071,94
Interventna obnova vodovoda v Repčah GRADNJA Prenova-Gradbenik, d.o.o. , Stanežiče 39, 1210 Ljubljana-Šentvid 88.197,40
Dodatna in več dela pri obnovi vodovoda na območju Hrušice in Litijske ceste sočasno ob ureditvi komunalne in prometne infrastrukture GRADNJA KPL d.d., Tbilisijska ulica 61, 1000 Ljubljana, Javna razsvetljava d.d., Litijska cesta 263, 1261 Ljubljana – Dobrunje in TELEG-M d.o.o., telekomunikacijske storitve, Cesta v Pečale 36, 1231 Ljubljana – Črnuče 98.596,61
Nabava merilnih inštrumentov za potrebe CČN BLAGO Endress+Hauser d.o.o., Pot k sejmišču 26A, 1000 Ljubljana 18.307,52
Nabava rezervnih delov za vodomere DN20-40 BLAGO CMC EKOCON D.O.O. 49.800,00
Prestavitev vodovoda na območju ŠP Ludus Črnuče GRADNJA Prenova-Gradbenik, d.o.o. , Stanežiče 39, 1210 Ljubljana-Šentvid 40.234,53
Ureditev vodovoda po Jurčkovi cesti med h.š. 42 in 54A GRADNJA Prenova-Gradbenik, d.o.o. , Stanežiče 39, 1210 Ljubljana-Šentvid 32.620,37
Interventna obnova vodovoda v naselju Mali Lipoglav GRADNJA Prenova-Gradbenik, d.o.o. , Stanežiče 39, 1210 Ljubljana-Šentvid 90.754,07
Izdelava PZI projektne dokumentacije za obnovo vodovodnega omrežja v območju 20 - Tacen (območje aglomeracije MOL) STORITVE HIDROINŽENIRING D.O.O., SLOVENČEVA 0095 LJUBLJANA, 1000 LJUBLJANA 24.915,00
Zunanja obnova vodohrana Podsmreka GRADNJA GP KB d.o.o., Ul. Bratov Potočnikov 11, 1351 Brezovica 88.860,00
Izdelava PZI projektne dokumentacije za obnovo vodovodnega omrežja v območju 3 - Polje (območje aglomeracije MOL) STORITVE HIDROPROJEKT D.O.O., VODOVODNA CESTA 0109 LJUBLJANA, 1000 LJUBLJANA 20.000,00
Nabava stikalnega in krmilnega bloka BLAGO ELCOM d.o.o., Litijska cesta 70, 1000 Ljubljana 14.467,75
Dodatna dela pri izvedbi zgornjega ustroja ulice Tabor v sklopu obnove vodovoda in kanalizacije po tem delu ulice GRADNJA Prenova-Gradbenik, d.o.o. 118.804,66
Dodatna, več in manj dela pri obnovi vodovoda in  kanalizacije po Slomškovi ulici GRADNJA Prenova-Gradbenik, d.o.o. 424.986,07
Aneks k osnovni pogodbi za obnovo vodovoda na Šolski ulici na Brezovici GRADNJA HIDROTEHNIK D.D. LJUBLJANA, SLOVENČEVA ULICA 97, 1000 LJUBLJANA 14.083,43
Izvajanje del in nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu STORITVE Varnostni faktor d.o.o., Leskoškova cesta 9E, 1000 Ljubljana 20.000,00
Izdelava PZI projektne dokumentacije za rekonstrukcijo vodovodnega omrežja po dolenjski cesti na odseku Lavrica - Škofljica STORITVE PNZ D.O.O., VOJKOVA CESTA 65 , 1000 LJUBLJANA 12.460,00
Nabava rezervnih delov za črpalke na liniji blata CČN BLAGO Dečar produkt d.o.o., Rudniška cesta 19, 3214 Zreče 12.095,50
Vzdrževanje protipožarne opreme proizvajalca Firefly na CČN STORITVE FIREFLY AB, Textilgatan 31, Hammarby Sjöstad, 120 30 Stockholm 14.000,00
Obnova vodnih celic vodohrana VH Rakitna GRADNJA Columna d.o.o., Koropčeva ulica 7, 2313 Fram 94.498,38
Servis opreme za TV pregled kanalizacijskih cevi ter zamenjava računalniške opreme za vozilo IBAK STORITVE LESMARC+ D.O.O., SPODNJI RUDNIK I 035 , 1000 LJUBLJANA 19.500,00
Nabava kotla za ogrevanje gnilišč in objektov CČN BLAGO KOVINTRADE D.D. CELJE, MARIBORSKA CESTA 7 , 3000 CELJE 48.818,00
Aneks k osnovni pogodbi za vzdrževanje aplikacije Pregled hidrantov in vzdrževanje Spletnega servisa za obvestila uporabnikom o kvaliteti vode STORITVE SL-KING, d.o.o., Dunajska 113, 1000 Ljubljana 12.200,00
Nabava rezervnih delov za fine grablje na mehanski stopnji CČN BLAGO LESMARC+ D.O.O., SPODNJI RUDNIK I 035 , 1000 LJUBLJANA 21.830,00
Izvedba piezometra PLi-1/16 na območju zajetij Lipoglav STORITVE GEOKOP d.o.o., Dimičeva 16, 1000 Ljubljana 33.985,00
Interventna vgradnja indikatorjev pretoka BLAGO CMC EKOCON D.O.O., IOC ZAPOLJE I / 10 0001 LOGATEC, 1370 LOGATEC 33.234,00
Dobava in montaža delavniške opreme za elektro delavnice BLAGO ODM d.o.o., Pot k sejmišču 30, 1000 Ljubljana 18.490,00
Obnova hišnih priključkov na območju Bežigrada GRADNJA Prenova-Gradbenik, d.o.o. , Stanežiče 39, 1210 Ljubljana-Šentvid 97.276,00
Obnova hišnih priključkov na območju Kodeljevega GRADNJA AC ASFALTI d.o.o., Vošnjakova ulica 8, 1000 Ljubljana 96.099,90
Aneks k osnovnem naročilu za zunanjo obnovo vodohrana Rakitna GRADNJA UB projekt d.o.o., Kaplja vas 47, 3312 Prebold 11.450,89
Nabava krmilnika za potrebe procesa čiščenja odpadne vode BLAGO APRO d.o.o., PEGAMOVA ULICA 10, 1000 Ljubljana 17.392,60
Aneks k izvedbi nadgradnje GIS sistema STORITVE GDI GISDATA D.O.O., ŠMARTINSKA CESTA 106 , 1000 LJUBLJANA 18.370,00
Izdelava strokovnih podlag za izračun cen odvajanja in čiščenja odpadne vode STORITVE SL CONSULT, D.O.O., DUNAJSKA CESTA 122 , 1000 LJUBLJANA 30.000,00
Dodatna, več in manj dela pri gradnji kanalizacijskih črpališč Č1 in Č2 na Brezovici J od AC -     območje Postaje in Bičevja GRADNJA KOMUNALNE GRADNJE d.o.o. 96.870,96
Dodatna dela pri izvajanju zunanje obnove vodohrana Kopanke GRADNJA NIGRAD d.o.o., Ukmarjeva ulica 4, 1000 LJUBLJANA 14.934,77
Nabava potrošnega materiala, rezervnih delov in izvedba servisnih storitev s podaljšano garancijo za merila proizvajalca Hach lange BLAGO HACH LANGE D.O.O., FAJFARJEVA ULICA 0015 DOMŽALE, 1230 DOMŽALE 25.000,00
Izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI za rekonstrukcijo razbremenilnikov R5, R49, R58 in R60 STORITVE KONO-B D.O.O., GRABLOVIČEVA ULICA 30 , 1000 LJUBLJANA 28.475,00
Nadgradnja GIS sistema STORITVE GDI GISDATA D.O.O., ŠMARTINSKA CESTA 106 , 1000 LJUBLJANA 31.350,00
Obnova vodohrana VH Kopanke GRADNJA NIGRAD d.o.o., Ukmarjeva ulica 4, 1000 LJUBLJANA 153.638,10
Dodatna dela pri izvajanju obnove vodohrana Šmartno GRADNJA UB projekt d.o.o., Kaplja vas 47, 3312 Prebold 11.421,15
Servisiranje centrifuge na ČN Črnuče in ČN Brod STORITVE LESMARC+ D.O.O., SPODNJI RUDNIK I 035 , 1000 LJUBLJANA 15.000,00
Izvedba gradbenih dela na kanalizacijskih objektih GRADNJA ARBA PLUS, D.O.O., ŠPRUHA 0019 TRZIN, 1236 TRZIN 52.310,69
Aneks 2 k pogodbi za čiščenje poslovnih prostorov z okolju prijaznimi čistili. STORITVE VALINA, D.O.O. 25.000,00
Preverjanje merilne opreme na kanalizacijskem sistemu STORITVE MIMOS D.O.O., BRNČIČEVA ULICA 13, 1231 LJUBLJANA-ČRNUČE 13.747,33
Nabava filter vreč za glavni filter BLAGO Marijan Gros s.p., Sp. duplje 1C, 4203 Duplje 28.665,00
Izdaja knjige "Ljubljana, mesto med vodami" STORITVE Solos d.o.o., Dunajska cesta 114, Ljubljana 13.557,38
Nabava rezervnih delov za odcejalni mizi BLAGO Andritz AG, Stattegger Strasse 18, 8045 Graz 10.983,60
Ureditev vstopa v vodno in armaturno celico v VH Brdo STORITVE MDM, D.O.O., LJUBLJANA, Brnčičeva 49A, 1000 LJUBLJANA - DOSTAVA 13.301,00

 

S prijavo na e- novice soglašate, da JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. uporabi vaš elektronski naslov za namene obveščanja o novostih, ponudbi, splošnih informacijah, povezanih z dejavnostjo, ki jo izvaja JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., dogodkih, nagradnih igrah in drugih aktualnih zadevah ter poslovnih informacijah ter da izvaja analize o branju poslanih vsebin za lastne potrebe. Vaše osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. lahko obdeluje do preklica vaše privolitve.

\r\n\r\n

Hkrati ste s prijavo na e-novice seznanjeni, da se iz sistema obveščanja (e-novic) lahko kadarkoli odjavite preko povezave, ki bo v vsakem sporočilu.

\r\n\r\n

JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika, in da bo vaše osebne podatke skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. S prijavo ste seznanjeni, da JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. lahko uporablja zunanji novičarski servis skladno s pravili slednjega (npr. mailChimp) in podatke hrani v oblaku.

\r\n\r\n

Osebne podatke o posamezniku/ici bo JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. obdeloval zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.

\r\n